Tolletaten skal sikre effektiv etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. I nært samarbeid med en rekke andre myndigheter bidrar vi til et trygt og bærekraftig samfunn, finansiering av offentlige tjenester og rettferdige konkurransevilkår for lovlydige aktører. Tolletaten er en landsdekkende etat underlagt Finansdepartementet, med om lag 1600 ansatte.

To jurister til Vareførselsdivisjonen i Bergen

Tolletaten er under omstilling og digital utvikling. Fra 1. juni 2019 er Tolletaten organisert med to landsdekkende fagdivisjoner; Vareførselsdivisjonen og Grensedivisjonen, samt et direktorat med fire avdelinger. 

Vareførselsdivisjonen skal legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for både næringslivet og privatpersoner. Divisjonen skal jobbe både med forebygging og kontroll for å sikre en optimal etterlevelse. Omlag 350 av etatens medarbeidere arbeider i Vareførselsdivisjonen. Divisjonsdirektør med tilhørende stab er plassert i Bergen. 

Dersom du har erfaring eller interesse for toll-/forvaltningsrett eller regelverksarbeid kan dette være en mulighet til å bidra inn i flere spennende satsingsområder i Vareførselsdivisjonen. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • juridisk rådgivning og bistand i prosjekter og enkeltsaker innenfor hele divisjonens ansvarsområde
 • informasjon og undervisning/opplæring internt i forbindelse med innføring og forvaltning av nye lover etc.
 • utforming, implementering og vedlikehold av interne prosedyrer og styrende dokumenter innenfor divisjonens ansvarsområde
 • generell utredning og rådgivning på personvernområde
 • delta i prosjektarbeid på tvers i organisasjonen
 • behandle saker om erstatninger, saksomkostninger og innsynsbegjæringer
 • behandle og besvare regelverksavklaringer 
 • organisere og svare ut høringer 

Kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring etter endt studium
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Som jurist hos oss må du:

 • ha evne til å løse oppgaver og oppnå resultater både selvstendig og sammen med andre
 • arbeide strukturert og i henhold til planer og frister
 • være positiv og løsningsorientert 
 • ta initiativ og jobbe proaktivt

Hva kan vi tilby deg?

 • varierte oppgaver og gode muligheter for å påvirke en organisasjon i sterk utvikling
 • muligheter for faglig utvikling
 • et faglig miljø med høy kompetanse og engasjerte kollegaer
 • en fleksibel arbeidstidsordning
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr. 480 000 - 600 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Tolletaten er en IA-bedrift.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

For mer informasjon om stillingene kan du kontakte

 

 • avdelingsleder Kari Christine Moldekleiv på tlf 55573727, mob 40472635 eller epost, eller
 • avdelingsleder Rolf-Ole Seljeflot på mob 97699791 eller epost.

Søknadsfrist: 20.01.2020

Stillingsnummer 40/2019

toll.no
Jobb i Tolletaten
Om Tolletaten