To til tre embeter som juridisk kyndig rettsmedlem

Arbeidsgiver:
Trygderetten
Søknadsfrist:
2019-12-22
Trygderetten er en uavhengig ankeinstans som avgjør tvister i trygde- og pensjonsspørsmål. Ankesakene gjelder hovedsakelig tvister mellom private personer og NAV, men Trygderetten mottar også ankesaker fra Helseklage og offentlige tjenestepensjonsordninger. Arbeidsområdet fremgår av lov om anke til Trygderetten av 16. desember 1966. Vi holder til i moderne lokaler i Nydalen i Oslo.

Trygderetten har ca. 70 årsverk. Virksomheten er delt inn i fire fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. Fagavdelingene har 12 til 15 medarbeidere, fordelt på juridisk -, medisinsk- og attføringskyndige rettsmedlemmer, rettsfullmektiger og kontorfunksjonærer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert. Trygderetten er en IA-virksomhet med et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Søkeren må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap og være norsk statsborger. Det stilles høye krav til faglig kompetanse, god skriftlig fremstillingsevne og personlige egenskaper som samarbeidsevne og arbeidskapasitet. Erfaring fra domstolene, offentlige forvaltning, advokatvirksomhet, påtalemyndighet, forsikringsvirksomhet og kjennskap til rettsområdet vil bli vektlagt.

Lønn for juridisk kyndig rettsmedlem er per i dag kr 1007000 per år. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer ved utnevning av Kongen i statsråd. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Vi ber deg vedlegge vitnemål og aktuelle attester i det elektroniske søknadsskjema.

Det vil bli innhentet uttømmende politiattest for kandidater som innstilles til stillingen.

Nærmere opplysninger ved

  • avdelingsleder Astrid Lund-Andersen tlf. 23159591 eller
  • juridisk kyndig rettsmedlem Øyvind Bø tlf. 23159622.

Søknadsfrist: 22. desember 2019