Topplederstilling

Divisjonsdirektør - forvaltning

Arbeidsgiver:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Søknadsfrist:
2020-11-05

Hva får du jobbe med hos oss?

Vi søker en strategisk sterk og engasjert divisjonsdirektør til å lede divisjon for forvaltning. Divisjonen er en viktig rådgiver i prinsipielle og strategiske juridiske spørsmål både internt og eksternt, og den er har en viktig rolle som faglig premissleverandør. Divisjon forvalting er blant landets fremste miljø for barne- og familierett.

Divisjonen har om lag 60 kompetente medarbeidere fordelt på fire avdelinger. Den er sentral i direktoratets rolle som rådgiver for Barne- og familiedepartementet. Divisjonen sørger for effektive avklaringer av prinsipielle juridiske spørsmål, har ansvar for strategiske veivalg på juridiske områder, ansvar for tilskuddsforvaltning og treffer vedtak i forvaltningsklager og enkeltsaker.

Vi søker en utadrettet og samfunnsorientert divisjonsdirektør som bidrar til utvikling og en positiv samhandling med andre statlige aktører, kommuner og private virksomheter. Du må være opptatt av samfunnsutviklingen, bruker- og markedsbehov og aktivt søke nye muligheter for å bedre våre tjenester.

Du vil inngå i direktoratets toppledergruppe og bidra til helhetlig og strategisk utvikling av direktoratets samlede virksomhet.

Du skal

 • drive strategisk ledelse og bidra til utvikling og samordning av direktoratets samlede virksomhet
 • lede og utvikle divisjonen og underliggende avdelinger
 • være driver for endring, innovasjon og digitalisering i Bufdir 
 • motivere og utvikle divisjonens medarbeidere og sikre at de har riktig kompetanse og kunnskap 
 • kommunisere overbevisende og skape kultur for produktivt og positivt arbeidsmiljø 
 • skape resultater gjennom medarbeidere og samarbeidspartnere, prioritere oppgaver og tidsbruk, sette oppgavene i fokus og sikre leveransedyktighet
 • bygge gode samarbeidsrelasjoner med andre sektormyndigheter og forvaltningsnivå, næringsliv og sivilsamfunn for å sikre gjennomføring av samfunnsoppdrag og handlingsplaner

Hva slags bakgrunn har du?

 • Du må ha høyere utdanning som juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, men også andre fag kan være relevante
 • Forvaltningskompetanse og ledererfaring fra departement, direktorat eller større kommune
 • Kunnskap og kompetanse knyttet til velferdstjenesteområdet, dvs. sosial-, helse-, barnevern, utdanning e.l. 
 • Du må kunne vise til at du har skapt resultater gjennom strategisk arbeid

Hva slags person ser vi etter?

Du

 • har god samfunns- og rolleforståelse
 • er god til å bygge tillit, inspirere og oppnå resultater gjennom andre
 • har evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • har gode samarbeidsevner og er god til å lede andre til å samarbeide
 • er analytisk og har god vurderingsevne
 • har evne til å omformulere utfordringer til fremtidige muligheter og målsettinger
 • har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Hva får du hos oss?

 • Et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag
 • Varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
 • Ansettelse som divisjonsdirektør, med lønn fra kr 1 000 000 til 1 200 000 brutto pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring 

Les dette før du søker!

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe eller Kristin H. Lian i Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.

Direktør Mari Trommald, tlf. 906 05 916 kan ev. kontaktes for ytterligere informasjon.

amrop_delphi_small.png