Traineeopphold hos KS Advokatene - Kommune-Norges advokatkontor

Arbeidsgiver:
KS Advokatene
Søknadsfrist:
2020-06-02

KS Advokatene tilbyr flere traineeopphold hvert semester. Ordningen gir studenter allsidig erfaring fra den praktiske virksomheten ved advokatkontoret, og aktuelle rettsområder spenner bredt over både privatrettslige og offentligrettslige fagfelt.

Våre traineer får tett oppfølging fra erfarne advokater, men gis også selvstendighet og mulighet til å vise initiativ. Oppgavene kan ha både juridisk, interessepolitisk og administrativ karakter.

Om stillingen

KS Advokatene har ledig traineeopphold i november/desember 2020. Traineeoppholdet er betalt og lønnet på timebasis. Oppholdets varighet vil normalt være seks uker med full arbeidstid, og tilpasses dessuten studiene.

Kvalifikasjoner

Den vi søker må ha fullført 2. avdeling og kunne vise til gode faglige resultater. Det er viktig med egenskaper som nøyaktighet og initiativ, og du bør ha samfunnsengasjement. For å gjøre en god jobb må du dessuten ha svært gode norskferdigheter skriftlig og muntlig og kunne sette deg raskt inn i bruk av nytt dataverktøy.

Vi tilbyr

Hos KS Advokatene er atmosfæren profesjonell og vennlig med en uformell tone. Det faglige engasjementet er stort, og terskelen for å hjelpe kolleger er lav. Arbeidshverdagen er hektisk, men spennende og variert. Muligheten for å jobbe for KS’ samfunnsoppdrag bidrar dessuten til å fylle arbeidsoppgavene med mening.

Kontoret ligger i Kommunenes Hus, og er således sentralt plassert vis-à-vis Nationaltheatret stasjon og 250 meter fra Det juridiske fakultet.

Søknad

KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør særlig oppmerksom på at for å bli vurdert må du vedlegge karakterutskrift fra studiet og vitnemål fra videregående skole samt eventuelle øvrige relevante attester mv.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med

  • Avdelingsdirektør Johan Nyrerød Spiten, telefon 480 12 204
  • Advokat Kristine Røed Brun, telefon 480 01 313

Søknadsfrist: 2. juni 2020

Les mer om KS Advokatene på www.ksadvokatene.no.