Kunne du tenke deg et traineeopphold hos KS Advokatene?

Arbeidsgiver:
KS Advokatene
Søknadsfrist:
2021-02-14

KS Advokatene er KS’ advokatkontor. Kontoret yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand blir det utført medlemsservice og interessepolitisk arbeid. KS Advokatene er et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige.

Kontoret består for tiden av 30 medarbeidere, hvorav 22 advokater. Advokatene har med bakgrunn fra privat og offentlig sektor en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. Kontoret bærer preg av sin rolle som del av en viktig samfunnsaktør, og det stilles høye krav til kvalitet.

KS Advokatene tilbyr flere traineeopphold hvert semester. Ordningen gir studenter allsidig erfaring fra den praktiske virksomheten ved advokatkontoret, og aktuelle rettsområder spenner bredt over både privatrettslige og offentligrettslige fagfelt.

Våre traineer får tett oppfølging fra erfarne advokater, men gis også selvstendighet og mulighet til å vise initiativ. Oppgavene kan ha både juridisk, interessepolitisk og administrativ karakter.

Om stillingen

KS Advokatene har et ledig traineeopphold i mai/juni 2021 og flere opphold høsten 2021. Traineeoppholdet er betalt og lønnet på timebasis. Oppholdets varighet vil normalt være seks uker med full arbeidstid, og tilpasses dessuten studiene.

Kvalifikasjoner

Den vi søker må ha fullført 2. avdeling og kunne vise til gode faglige resultater. Det er viktig med egenskaper som nøyaktighet og initiativ, og du bør ha samfunnsengasjement. For å gjøre en god jobb må du dessuten ha svært gode norskferdigheter skriftlig og muntlig og kunne sette deg raskt inn i bruk av nytt dataverktøy.

Vi tilbyr

Hos KS Advokatene er atmosfæren profesjonell og vennlig med en uformell tone. Det faglige engasjementet er stort, og terskelen for å hjelpe kolleger er lav. Arbeidshverdagen er hektisk, men spennende og variert. Muligheten for å jobbe for KS’ samfunnsoppdrag bidrar dessuten til å fylle arbeidsoppgavene med mening.

Kontoret ligger i Kommunenes Hus, og er således sentralt plassert vis-à-vis Nationaltheatret stasjon og 250 meter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Søknad

KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør særlig oppmerksom på at for å bli vurdert må du vedlegge både karakterutskrift fra studiet og vitnemål fra videregående skole samt eventuelle øvrige relevante attester mv. Du må også opplyse om hvilke perioder du har mulighet til å gjennomføre et opphold hos oss.

Søknadsfrist: 14. februar 2021

Les mer om KS Advokatene på www.ksadvokatene.no

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen, kontakt

  • Johan N. Spiten
    Avdelingsdirektør
    Telefon: 480 12 204
  • Kristine Røed Brun
    Advokat
    Telefon: 480 01 313