Tre embeter og tre konstitusjoner som tingrettsdommer ved Oslo tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-10-11

Det blir ledig tre embeter og tre ett-årige konstitusjoner som tingrettsdommer ved Oslo tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. 

Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 105 dommere og dommerfullmektiger, 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Tingretten holder til i Oslo tinghus. Domstolen ledes av en sorenskriver og er inndelt i sju rettsavdelinger, en straffesaksavdeling og administrasjonen, som ledes av direktør.

Oslo tingrett behandler hvert år ca. 2500 sivile saker og 14000 straffesaker. Det legges vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 185 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Til fast embete tilbys

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Oslo tingrett v/sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 22 03 52 00
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 11. oktober 2020