Trøndelag tingrett har ledig én stilling som konstituert tingrettsdommer (100%)

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-02-06

Stillingen vil ha kontorsted ved rettssted Namsos. Domstolen er imidlertid langt på vei organisert uavhengig av geografi slik at den konstituerte kan påregne å få ansvar for en allsidig portefølje hvor det legges opp til arbeid med kolleger og saker på tvers av rettssted.

Konstitusjons varighet er 3 måneder. Tiltredelse etter avtale – gjerne fra ca, 1. april 2023.

Søkere må være norske statsborgere og ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur. eller master i rettsvitenskap. Det er nødvendig at søkere har domstolerfaring og kan gå rett inn i en portefølje. Generell informasjon finnes på www.domstol.no. For kandidater som innstilles kreves uttømmende politiattest.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1.238.000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Etter søknadsfristens utløp vil søkerlisten være offentlig og den kan bli gjort tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vises særlig til offentleglova § 25 (2).

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • Trøndelag tingrett v/sorenskriver Leif O. Østerbø, tlf. 73 54 24 00.

Søknader med vedlegg sendes til domstolens postmottak [email protected] innen 6. februar 2023.