Fellesordningen for AFP søker jurist med interesse for arbeidslivsfeltet

Arbeidsgiver:
Fellesordningen for AFP
Søknadsfrist:
2021-06-20

En av de største pensjonsordningene i norsk arbeidsliv har ledig en spennende og variert stilling i en viktig funksjon i organisasjonen.

Fellesordningens fag- og klagesaksavdeling består i dag av tre seniorkonsulenter under ledelse av en fagansvarlig. Interne forflytninger i avdelingen gjør at vi nå ser muligheten til å styrke laget med en jurist.

Arbeidsoppgaver:

 • Klagesaksbehandling, herunder forberedelse og fremlegging av egne saker for AFP-ordningens klagenemnd
 • Veiledning og faglig støtte til seksjonens avdeling for søknadsbehandling
 • Faglig vurdering og godkjenning av avgjørelser om avslag
 • I samarbeid med fagansvarlig og juridisk seksjon, bidra til god juridisk skikk og praksis i søknadsbehandlingen
 • Håndtere eksterne henvendelser knyttet til avslag og klagesaker
 • Holde foredrag og informere om ordningene våre til eksterne interessenter

Kvalifikasjonskrav:

 • Master i rettsvitenskap
 • Gjerne dybdekunnskap innen ett eller flere av disse områdene: individuell- eller kollektiv arbeidsrett, forvaltningsrett, pensjon eller selskapsrett
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Saksbehandlererfaring og god forståelse for forvaltningsmessige prinsipper er en forde

Vi tror at du vil trives i stillingen hos oss hvis du

 • Er grundig og strukturert og liker å være en pådriver i eget arbeid
 • Er analytisk og trives med å forstå og bearbeide komplekse problemstillinger i et bredt fagfelt
 • Har gode samarbeidsevner og fungerer godt i varierende relasjoner på ulike nivå

Det er viktig for oss å være en god arbeidsgiver og vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i et spennende og allsidig fagmiljø
 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning og kortere arbeidstid i sommermånedene
 • Gode kollegaer og et arbeidsmiljø hvor verdiene våre, Fellesskap, Integritet og Kunnskap, står sterkt

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til

 • Fagansvarlig Knut Wessel Finstad på telefon 22 98 98 05, eller
 • HR-sjef Tina Lundemo på telefon 454 36 050.