Klagenemnda er et domstolslignende organ som skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Utreder/jurist – Immaterialrett

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) søker jurist/utreder med bakgrunn i industrielt rettsvern.

Vi søker utreder med erfaring (spesialistkompetanse) fra industrielle rettigheter (IPR). Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være juridisk utredning av klagesaker innenfor industrielt rettsvern.

Vi legger vekt på evne til å arbeide strukturert, selvstendig og på gode samarbeidsegenskaper. Du må være åpen, positiv og god til å kommunisere. Vi har et lite og godt arbeidsmiljø med moderne og effektive arbeidsverktøy sentralt i Oslo sentrum. Vi samarbeider nært med eksterne utvalgsmedlemmer med teknisk og juridisk spesialistkompetanse. Vi følger nøye rettsutviklingen i Europa og interesse for utrederarbeid er en forutsetning. 

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og skrive innstillinger til avgjørelser
 • Delta på utvalgsmøter der avgjørelsene diskuteres og fattes
 • Følge rettsutviklingen nasjonalt og internasjonalt og bidra til at norsk praksis harmoniseres
 • Bistå regjeringsadvokaten med tilrettelegging av saker hvor KFIRs avgjørelse er brakt inn for domstolen

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • 3-5 års erfaring fra industrielt rettsvern
 • Saksbehandlererfaring på spesialistnivå fra immaterialretten kan erstatte manglende formell utdannelse
 • God vurderingsevne i faglige og forvaltningsmessige problemstillinger
 • Evne til å arbeide effektivt mot felles mål
 • Entusiasme, fleksibilitet, selvstendighet og gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Faglig og intellektuelt utfordrende arbeid
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig fagmiljø, preget av samarbeid
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum
 • Gode velferdsordninger (Statens pensjonskasse)

Stillingen vil bli innplassert som seniorkonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver, avhengig av kompetanse. Lønn etter avtale. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Kortfattet søknad med CV sendes til [email protected] snarest og ikke senere enn 27. juni 2019. Intervjuer gjennomføres fortløpende. Attester, vitnemål og annen dokumentasjon fremlegges til intervju.

Kvalifiserte søkere oppfordres til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, funksjonsevne eller hull i CV-en. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.  

I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkelisten.

I tillegg til en 100 prosent stilling kan det bli aktuelt med en deltidsstilling.

Kontakt