Vi er i vekst og søker flere nye advokater til Grettes Construction-avdeling

Arbeidsgiver:
Grette
Søknadsfrist:
2019-11-01
Grette er et forretningsadvokatfirma med ca. 70 advokater med spisskompetanse innen alle de sentrale forretningsjuridiske områdene. Grette vektlegger personlig service og et tett og tillitsfullt samarbeid uten formelle barrierer. Grette holder til i flotte lokaler på Filipstad Brygge i Oslo.

Vi søker advokater innen

 • Anlegg/Samferdsel
 • Fornybar Energi
 • Offshore/Industri

Du vil bli en del av et kommersielt miljø med sterk faglig kompetanse, integritet og spennende sakstilfang. Vårt entreprise-team utgjør i dag en av Norges største entrepriseavdelinger. Avdelingen består av over 30 ansatte, og preges av et ungt miljø i kombinasjon med faglig tyngde. Hos oss vil du få muligheten til å utvikle deg gjennom å bistå prosjektorganisasjoner i alle faser, fra planlegging til gjennomføring og i sluttoppgjøret. Videre håndterer vi utenrettslige tvisteløsninger og prosederer saker i alle rettsinstanser og i voldgift. Våre advokater har lang erfaring med entrepriserettslige spørsmål i de fleste sektorer, som bygg og anlegg, transport, helse, infrastruktur og energi.

På grunn av økt oppdragsmengde trenger vi flere på laget. Vi ser først og fremst etter advokater med noen års erfaring. Vi ser etter deg som er faglig dyktig, som kommuniserer godt både skriftlig og muntlig, som er engasjert og handlekraftig, og som innehar evnen til å bruke jussen forretningsmessig med stor kapasitet. Hos oss vil du ha utstrakt kundekontakt, gå i retten, få ansvar, og du vil bli en del av vårt karriereprogram. Du vil rapportere til avdelingsleder. Vi ser etter advokater til spesifikke bransjeområder, henholdsvis anlegg og samferdsel, og fornybar energi, olje, offshore og industri..

Anlegg og Samferdsel

Som en del av Grettes team for anlegg/samferdsel vil du arbeide med flere av de største og mest komplekse infrastrukturprosjektene i Norge, innen både vei, bane og annen infrastruktur. Du vil være med på å yte rådgivning i alle faser av disse prosjektene; fra valg av kontraktsstrategi til konkurransegjennomføring, kontraktsoppfølging og tvistehåndtering. Vårt fokus er alltid å yte effektiv og praktisk tilpasset rådgivning, dette er avgjørende for at prosjektene skal oppnå de resultater kundene våre forventer. Teamet består av faglig sterke advokater og oppnår svært gode internasjonale rangeringer. Til bransjeområdet anlegg/samferdsel søker vi 2 advokater med erfaring, eventuelt én nyutdannet.

Fornybar Energi, Olje, Offshore og Industri

Vårt team innen fornybar energi arbeider særlig innen vannkraft, vindkraft, nett og fjernvarme. Du vil bistå investorer, utbyggere eller leverandører gjennom alle faser av et kraftprosjekt – fra første anskaffelse, gjennom utbyggingsfasen og i drift. Du vil også bistå i restruktureringer, kjøp og salg innenfor fornybarsektoren. Vårt team innen olje, offshore og industri arbeider bredt innenfor olje- og gassektoren og sektorer som gruve, metall og forsvar. Til bransjeområdene fornybar energi, olje, offshore og industri søker vi flere advokater med erfaring.

For å lykkes i stillingen bør du:

 • ha minst 2 års erfaring/advokatbevilling
 • avhengig av bransjeområdet som du ønsker å søke på er det hensiktsmessig å ha erfaring innen anlegg og/eller samferdsel, eller ett eller flere av følgende fagområder: fornybar energi, olje, offshore og industri
 • være dedikert, grundig og faglig sterk
 • være nysgjerrig og interessert
 • være en relasjonsbygger, med gode muntlige og skriftlige formidlingsevner, både på norsk og engelsk
 • være kommersielt innstilt og evne å se klientens helhetlige behov, også utover det rent juridiske

Relevant erfaring vil bli vektlagt, men vi oppfordrer også kandidater med sterke faglige resultater og genuin interesse til å søke.

Vi kan tilby deg:

 • en spennende og svært variert arbeidshverdag
 • samarbeid med et ungt og engasjert miljø
 • en bratt læringskurve som følge av stort ansvar og tett faglig oppfølging
 • en fleksibel hverdag i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser

Kontakt

Partner Line Wefald