Vi søker 1-2 advokater/advokatfullmektiger

Arbeidsgiver:
Advokatfirmaet DSA
Søknadsfrist:
2020-11-15

DSA opplever økende oppdragsmengde, særlig i forbindelse med grunnerverv og ekspropriasjon knyttet til store kraft- og infrastrukturutbygginger. Vi søker 1-2 advokater/advokatfullmektiger som kan bistå i firmaets satsning og videreutvikling innenfor disse rettsområdene.

Vi søker kandidater med minst 3-4 års erfaring, fortrinnsvis fra advokatvirksomhet eller som dommerfullmektig. Aktuelle søkere har gode eksamensresultater, er samfunnsengasjerte og trives i advokatrollen.

For kandidater med relevant erfaring kan vi tilby svært gode betingelser og mulighet til en fleksibel arbeidshverdag som skal gi god balanse mellom arbeid og fritid. Vi har god tilgang på prosedyreoppdrag og et ungt og uformelt arbeidsmiljø.

Søknad sendes pr. e-post sammen med CV og vitnemål til epost [email protected] så snart som mulig og senest innen 15. november 2020.

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du kontakte Magnus Dæhlin på tlf. 906 66 900 eller [email protected].