Advokatfirmaet Elden er et prosedyreorientert advokatfirma bestående av 65 advokater/-fullmektiger og 20 øvrige ansatte. I hovedsak tilbyr vi advokattjenester knyttet til straffesaker og tvisteløsning/prosedyre i sivile saker. Innenfor strafferettsfeltet er vi et av landets største advokatfirmaer. Vi har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen, Stavanger, Sandefjord og Elverum, men behandler saker over hele landet. Vår målsetning er å tilby advokattjenester på et høyt faglig og etisk godt nivå. Vi legger stor vekt på kontinuerlig faglig utvikling og oppdatering, og alle firmaets advokater deltar jevnlig på både generelle kurs og fordypning innenfor sine fagfelter.

Vi søker advokat (Stavanger) og advokatfullmektiger (Oslo)

Vi søker til Stavanger-kontoret etter advokat med erfaring fra prosedyrerelatert advokatvirksomhet som ønsker nye utfordringer i et faglig stimulerende og trivelig miljø. Ulike tilknytningsformer kan være aktuelle ut fra bakgrunn og erfaring. 

Videre ser vi etter engasjerte og selvstendige advokatfullmektiger som trives med utfordringer og prosedyre.

Advokat - Stavanger

Vi søker etter advokat med erfaring fra prosedyrerelatert advokatvirksomhet som ønsker nye utfordringer i et faglig stimulerende og trivelig miljø. Ulike tilknytningsformer kan være aktuelle ut fra bakgrunn og erfaring. Kontorets fagfelt er særlig konsentrert om prosedyre og tvisteløsning innenfor områdene strafferett, barnevern, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser, bygg og entreprise, kontraktsrett og arbeidsrett.

Advokatfullmektiger - Oslo

Videre ser vi etter flere engasjerte og selvstendige advokatfullmektiger som trives med utfordringer og prosedyre.

Arbeidsoppgavene vil være allsidige, med hovedvekt på

  • Klientoppfølging og prosedyre i straffesaker samt i forbindelse med varetektsfengslinger og andre tvangsmidler.
  • Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene.
  • Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner.

Vi søker kandidater med solide juridiske kunnskaper. Du må ha gode sosiale egenskaper med tanke på klientkontakt og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Erfaring fra studentrettshjelpstiltak, foreningsvirksomhet o.l. vil bli vektlagt. Årets kandidater er velkomne til å søke.

De som ansettes vil få omfattende prosedyreerfaring. For den rette kandidaten vil det også kunne påregnes deltakelse i saksforberedelse og utredning av saker som skal opp for Høyesterett. 

Vi tilbyr en utfordrende hverdag med faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Søknad med karakterutskrifter og CV sendes: [email protected]

Søknadene vil bli vurdert fortløpende.

Spørsmål om stillingene rettes til økonomi- og administrasjonssjef Nils Jørgen Holter (tlf 21 61 13 62) eller mailadressen over.