Vi søker advokat til vår avdeling for fast eiendom

Arbeidsgiver:
Advokatfirmaet Thallaug ANS
Søknadsfrist:
2019-06-24
Advokatfirmaet Thallaug ANS er svært anerkjent innen fagområdet fast eiendom. Gjennom vårt virke i 100 år har vi utviklet og befestet en posisjon som et av landets mest erfarne og kompetente fagmiljøer. Thallaug bistår klienter i hele landet i tingsrettslige spørsmål, og er den foretrukne samarbeidspartner for en rekke grunneiersammenslutninger. Et betydelig antall tingsrettslige spørsmål er gjennom tidene blitt avklart i Høyesterett i saker hvor våre advokater har hatt prosessoppdrag.

Vi ser etter deg med 3-5 års erfaring, men tar også imot søknader fra nyutdannede.

Hos oss får du en unik mulighet til å jobbe med praktiske, prinsipielle og aktuelle problemstillinger for både store og små eiendomsaktører. Vi ønsker deg som har en lidenskap for faget, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som setter pris på å arbeide i et miljø med fokus på trivsel og faglig stolthet.

Vi bistår i alle sakstyper knyttet til fast eiendom, som for eksempel: Tomteutvikling, arealplanlegging og byggesaksbehandling, seksjonering, deling og konsesjoner, ekspropriasjon, jordskifte, odel, eiendomsmegling og oppgjør, tomtefeste, forpaktning, generasjonsskifter i landbruket, dyrevelferd, landbrukshold, støtteordninger, allmenninger og samvirkeforetak, entreprise og bustadoppføring, energi og vassdrag.

Kontaktpersoner:  Oddvar Møllerløkken, [email protected], og Aslak Runde [email protected]

Søknad sendes til: [email protected]

Søknadsfrist: 24. juni 2019

Arbeidssted: Storgata 121, Lillehammer

Tiltredelse og lønn etter avtale.