Vi søker advokater/ advokatfullmektig

Arbeidsgiver:
Bjørge Skaaraas & Co
Søknadsfrist:
2019-10-09
Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas AS er et østfoldbasert advokatkontor med lokaler i Sarpsborg sentrum. For tiden er vi 7 advokater og advokatfullmektiger – og yter juridisk bistand både til næringsliv, offentlig sektor og privatpersoner. Vi bistår en stabil men jevnt økende klientmasse innenfor de fleste privatrettslige disipliner – men særlig innenfor fast eiendom. Vår målsetning er å gi rask og adekvat juridisk bistand av høy kvalitet – og dermed bidra til gode og langsiktige løsninger for våre klienter.

På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å rekruttere 1 -2 advokater/advokatfullmektiger.

Vi vil utvide vårt fagmiljø med engasjerte og faglig interesserte advokater/advokatfullmektiger med gjennomføringsevne og praktisk sans.

Vi ønsker oss en kollega som har:

  • Faglig nysgjerrighet og et godt juridisk skjønn
  • Evne til å arbeide selvstendig og følge opp egne saker 
  • Gode samarbeidsevner
  • Særlig interesse for fast eiendom eller rettsområder som berører barns rettigheter.

Vi kan tilby deg:

  • Et aktivt fagmiljø for fast eiendom og andre privatrettslige disipliner
  • Eierskap til egen arbeidshverdag
  • Gode prosedyremuligheter
  • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer om oss før du søker:    

Søknad med CV, attester mv. sendes til [email protected], helst innen 9.oktober 2019.

Besøk oss på adv-bs.no