Vi søker deg som vil være med å sikre rettssikkerheten til NAVs brukere, og påvirke regelverksutviklingen på velferdsområdet

NAV Klageinstans Sør

Arbeidsgiver:
NAV
Søknadsfrist:
2022-08-25

Det er ledig tre faste stillinger for jurister i et av Norges største juristmiljøer.

NAV Klageinstans er organisert som en nasjonal enhet med seks avdelingskontorer, ledet av en styringsenhet. Totalt er vi ca. 240 medarbeidere.

Klageinstansen består av engasjerte medarbeidere som behandler klager over vedtak truffet i NAV. Vi forbereder også ankesaker for behandling i Trygderetten og bistår i saker for Lagmannsretten.

Vi jobber for forbedring av kvaliteten i saksbehandlingen i NAV og bistår med utvikling av rundskriv og tekster ved nye lover, større lovendringer eller ved endring av praksis.

Klageinstans Sør behandler klager og forbereder anker på områdene dagpenger, arbeidsavklaringspenger, tilleggsstønader, sakskostnader, saker vedrørende tiltak/tiltakspenger og NAV lovens § 14a, samt behandler erstatningskrav mot NAV.

Vi er 37 engasjerte kolleger som holder til sentralt i Kristiansand og søker deg som har lyst til å være en aktiv bidragsyter i miljøet vårt.

Arbeidsoppgaver

 • skriftlig saksbehandling av klage- og ankesaker
 • utviklingsoppdrag; arbeid med rundskriv, høringer mm.
 • veiledning- og opplæringsoppdrag

På sikt kan det bli aktuelt med andre oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • utdanning som jurist (juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap) med dokumenterte kunnskaper i norsk forvaltningsrett og trygderett
 • god forvaltningsrettslig kompetanse og erfaring vil bli tillagt vekt
 • god EØS-rettslig kompetanse i kombinasjon med annen relevant erfaring vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • aktiv, synlig og engasjert
 • evne til å arbeide selvstendig og effektivt med god kvalitet
 • evne til å arbeide i team, er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • interesse for å jobbe med saksbehandling
 • interesse og engasjement for NAVs rolle i samfunnet
 • god digital kompetanse
 • personlig egnethet og motivasjon vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • et stort og engasjert juridisk fagmiljø
 • spennende arbeidsoppgaver
 • høyt tempo og klart definerte mål
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • lønnsspenn fra kr 550.000 til kr 700.000 i kode 1434 Rådgiver/kode 1364 Seniorrådgiver
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom Statens pensjonskasse

Vi ber alle søkere om å legge ved vitnemål/karakterutskrift og relevante attester. Søkere uten vedlagte vitnemål og attester blir ikke vurdert.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsdirektør Siri Camilla Thommesen, tlf 905 83 278