Vårt firma har drevet advokatvirksomhet siden 1994. I dag består firmaet av 22 medarbeidere, hvorav 20 er advokat eller advokatfullmektig.

Vi søker etter advokat/ advokatfullmektig

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS søker etter en advokat/advokatfullmektig til vår sivilrettslige avdeling i Oslo.

På det sivilrettslige området bistår vi i dag innenfor fagområdene arbeidsrett, barnerett, barnevern, erstatningsrett, forvaltningsrett og utlendingsrett. 

Vi har en økende oppdragsmengde på det sivilrettslige området, og søker derfor etter en advokat/advokatfullmektig som særlig skal arbeide med arbeidsrett og erstatningsrett.

Vi har som mål å utvikle våre advokatfullmektiger til å bli dyktige advokater, og sørger derfor for at våre fullmektiger får omfattende saks- og prosedyreerfaring.

På samme måte har vi som målsetning å videreutvikle våre advokater til å bli enda bedre advokater. Vi arbeider ofte i team for å kunne gi klientene best mulig bistand. En ny medarbeider må derfor ha gode samarbeidsevner.

Vi bistår klienter over hele landet, og noe reisevirksomhet må derfor kunne påregnes.

Om oss

Vårt firma er blant de største i Norge innen strafferett. Vi har også en betydelig aktivitet knyttet til det sivilrettslige felt.

Vårt kontor ligger sentralt til i Oslo sentrum, men vi bistår klienter over hele landet. Vi har også et kontor i Bergen.

Vi bestreber oss på å gjøre vårt ytterste for alle våre klienter, og å tilby advokattjenester på et høyt faglig og etisk nivå.

Søknadsfrist: Snarest.

Vi har behov for bistand så snart som mulig, og vil intervjue kandidater fortløpende.

Ved spørsmål om stillingen kan advokat Thomas Øiseth kontaktes.

Søknader kan sendes elektronisk med CV og karakterutskrift til to@afd.no