Vi søker foretaksadvokat / foretaksjurist

Foretakssekretariatsavdelingen

Arbeidsgiver:
Akershus universitetssykehus
Søknadsfrist:
2021-08-08

Hos oss kan du jobbe med juridiske problemstillinger innen et bredt spekter av rettsområder, i en spennende organisasjon i utvikling! 

Akershus universitetssykehus HF søker en engasjert, samarbeids- og løsningsorientert person for snarlig tiltredelse til vikariat som foretaksadvokat/foretaksjurist. Du vil hos oss bistå virksomheten med bl.a. kontraktsutforming, håndtering av tvister, fast eiendoms rettsforhold, eiendomsforvaltning- og utvikling samt varslingssaker. Vikariatet har varighet til 1. oktober 2022, men med mulighet til forlengelse.

Stillingen er organisert i Foretakssekretariatet, en stabsavdeling med 13 ansatte som rapporterer til viseadministrerende direktør.

Foretakssekretariatet har et særlig ansvar for oppfølging av oppdrag og krav gitt i styrende dokumenter fra vår eier, oppfølging av Ahus strategiske utviklingsplan og da spesielt det juridiske innen eiendomsutvikling og -forvaltning, leder virksomhetens varslingsutvalg, utferdigelse og oppfølging av politianmeldelser og høringsuttalelser i tillegg til å yte juridisk bistand og rådgivning innen et bredt spekter av rettsområder. 

Er du en person som oppnår kvalitetsmessig gode resultater, har et godt juridisk skjønn og har stor gjennomføringsevne, kan du være rett person for stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil i hovedsak ligge innenfor fagfeltene kontraktsrett (herunder særlig husleierett, avhendingsrett og entrepriserett), foretaks- og selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold, anskaffelsesrett, forvaltningsrett, erstatningsrett, arbeidsrett knyttet til varslingssaker, men også innslag av helserett, personvernrett, strafferett og andre rettsområder etter behov
 • Selvstendig rådgivning, veiledning, opplæring og undervisning/kurs innen ovennevnte rettsområder til linjeorganisasjonens ledere og medarbeidere
 • Bidra til at regelverk innen aktuelle ansvarsområder blir fulgt
 • Bistå ved inngåelse og oppfølging av kontrakter
 • Utarbeide juridisk notat ved behov
 • Bistå med å kvalitetssikre prosedyrer, maler, kontrakter og andre dokumenter
 • Saksbehandling og rådgivning til ledelsen om håndtering av varslingssaker
 • Utferdige og følge opp politianmeldelser, samt gi råd til ansatte som kalles inn til avhør
 • Skrive høringsuttalelser
 • Håndtere ad hoc henvendelser med juridiske problemstillinger
 • Delta i ulike samarbeidsforum internt og eksternt
 • Bistå i forhandlingssituasjoner
 • Bistå i tvistesaker
 • Er du advokat vil du være prinsipal for advokatfullmektig

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • God kompetanse innen ett eller flere av de ovennevnte rettsområder
 • Advokatbevilling er ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ og ansvar for egne handlinger og har stor gjennomføringsevne
 • Komminiserer på en klar, presis og strukturert måte både skriftlig og muntlig
 • Samarbeider godt med medarbeidere og ledere og dele kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Løsningsorientert og strukturert
 • Evne og vilje til å sette deg inn i nye rettsområder og problemstillinger ved behov
 • Evne til å takle press og jobbe godt i en hektisk hverdag

Vi tilbyr

 • En krevende og spennende jobb i en virksomhet med stor offentlig interesse
 • Gode fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et tverrfaglig, stimulerende og svært godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Gode velferdstilbud for ansatte som hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp til bolig og barnehageplass

Kontakt

 • Direktør Hilde Alstad, 90881316