Advokatfirmaet Hammervoll Pind er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss. Vi er representert med kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger.

Vi trenger en ny kollega til vårt entrepriseteam i Oslo

Nå søker vi etter en seniorressurs med minimum 4-5 års arbeidserfaring og med spesialisering innen entrepriserett. Du skal ha jobbet med landentreprise og NS-kontrakter, og ha erfaring fra entreprisemiljø i annet advokatfirma. Har du vært inhouse advokat, så er det også en fordel.

Arbeidet vil hovedsakelig bestå av løpende rådgivning til byggherrer, rådgivere og entreprenører samt prosedyre for domstolene. Deltakelse i videreutvikling av intern fagkompetanse og avholdelse av eksterne kurs må påregnes. En del av arbeidet vil bestå i å jobbe i team med andre advokater, herunder særlig koordinering av andre ansatte på større oppdrag og opplæring av advokatfullmektiger innen entreprisefaget.

Om du deler vår entusiasme for dette fagområdet, er engasjert og faglig flink så håper vi du tar kontakt.

Kontaktpersoner er

Les mer om oss på hammmervollpind.no

Søknad snarest til jobb@hammervollpind.no