Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Vikariat som jurist - prospektkontroll

Vi har et ledig vikariat i ett år som jurist ved seksjon for prospekt og finansiell rapportering. Seksjonen har ansvaret for å kontrollere og godkjenne prospekt for omsettelige verdipapirer ved større offentlige tilbud og noteringer på Oslo Børs. Prospektene skal blant annet sikre investorer tilgang til finansiell informasjon som er vesentlig for deres vurderinger.

Seksjonen kontrollerer også årsregnskap, delårsregnskap og annen finansiell rapportering fra selskaper som er notert på Oslo Børs.

Det ledige vikariatet er knyttet til prospektområdet, og her vil du arbeide med et bredt spekter av børsnoterte selskaper. Du vil få et svært godt innblikk i hvordan virksomheter fungerer og hvordan de gjennomfører transaksjoner, oppkjøp, fusjoner og kapitalinnhenting. Arbeidet er teambasert, og du vil ha mye kontakt med advokater og sentrale personer i de børsnoterte selskapene du arbeider med.

Seksjonen består av 17 engasjerte medarbeidere med høy og variert kompetanse. For deg som er nyutdannet, vil dette være en unik mulighet til å lære mye av våre medarbeidere som har lang erfaring på dette fagfeltet.

For nærmere omtale av Finanstilsynet og prospektkontrollen, se www.finanstilsynet.no > om prospektkontroll.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontrollere og godkjenne prospekter som utarbeides i forbindelse med offentlige tilbud om tegning eller kjøp, eller opptak til notering av aksjer og obligasjoner.
 • Arbeidet er utadrettet, og innebærer utstrakt kontakt med blant annet advokatfirmaer, verdipapirforetak og banker som bistår selskapene i utarbeidelse av prospekter.
 • I perioder må du regne med å jobbe utover normal arbeidstid på kort varsel.

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap med gode resultater.
 • Noe relevant erfaring er nødvendig, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy integritet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og til tider hektisk miljø med høy fagkompetanse.
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Tiltreden og lønn etter avtale.

Kontakt:

 • Seksjonssjef Christian Falkenberg Kjøde (+47) 22 93 99 46, eller 
 • Spesialrådgiver Vidar Nordtømme (+47) 22 93 96 31

Annet:

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk på den som ansettes i stillingen.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no