Vil du arbeide med betalings- og e-pengetjenester?

Seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak, Finanstilsynet

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2023-11-27

Finanstilsynet har ledig en stilling som jurist (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver) i seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak. Seksjonen har 12 ansatte med variert arbeidserfaring fra blant annet finansnæringen, forvaltningen og advokatvirksomhet, og det er god variasjon i alderssammensetningen. Både nyutdannede og erfarne jurister oppfordres til å søke. 

Seksjonen har ansvaret for tilsynet med betalings- og e-pengeforetak, og for regelverket på området. Dette omfatter også arbeid med EØS/EU-retten og ulike selskapsrettslige problemstillinger. Seksjonens arbeidsoppgaver er varierte, og omfatter blant annet behandling av søknader om konsesjon, fusjoner og fisjoner, erverv av eierandeler og godkjenning av konsernstrukturer mv. Seksjonen involveres jevnlig i oppdrag om utarbeidelse av høringsnotater med forslag til regler, herunder forslag til gjennomføring av EØS-relevante rettsakter i norsk rett. Seksjonen gjennomfører stedlige og dokumentbaserte tilsyn hos betalings- og e-pengeforetak, både alene og i samarbeid med andre seksjoner i Finanstilsynet. Seksjonen har også ansvar for forvaltning og tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. 

Ansatte i seksjonen deltar også i internasjonalt arbeid gjennom ulike arbeidsgrupper i EBA (European Banking Authority). Arbeidet innebærer jevnlig kontakt med betalings- og e-pengeforetak, deres rådgivere, og ulike næringsorganisasjoner samt andre lands tilsynsmyndigheter. Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende, og gir gode muligheter for faglig utvikling. Det vil også kunne være muligheter for å hospitere i andre seksjoner i Finanstilsynet. Stillingen gir en unik mulighet til å opparbeide god kunnskap om finansregulatoriske spørsmål.

Arbeidsoppgaver

 • varierte oppgaver innen betalings- og e-pengeområdet, herunder arbeid med EØS/EU-retten. Dette omfatter enkeltsaksbehandling samt varierte utrednings- og lovtolkingsoppgaver 
 • bidra til å videreutvikle reglene som gjelder for betalings- og e-pengeforetak, bl.a. ved å gjennomføre EØS/EU-regelverk i norsk rett
 • oppfølging, dokumentbasert og stedlig tilsyn med betalingsforetaks og e-pengeforetaks regelverksetterlevelse

Oppgavene vil bli tilpasset vedkommendes kvalifikasjoner og erfaring, og stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver innen seksjonens arbeidsområde. 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen (cand.jur./master i rettsvitenskap) med gode resultater. Nyutdannede og kandidater som avslutter studiet i inneværende semester oppfordres også til å søke
 • kunnskap om PSD2, betalingstjenester og e-pengetjenester, det finansregulatoriske rammeverket, EØS/EU-retten eller forvaltningsrettslige problemstillinger er en fordel, men ingen forutsetning 
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • godt juridisk skjønn 

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik og har interesse for å tilegne deg ny kunnskap. 
 • Du har evne til å jobbe selvstendig, strukturert og nøyaktig. 
 • Du har gode analytiske egenskaper. 
 • Du har god arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. 

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen tillegges vekt. 

Vi tilbyr

 • interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling 
 • hyggelig arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger 
 • gode velferdsordninger, en fleksibel arbeidstid, betalt overtid og mulighet for avtale om hjemmekontor (for tiden inntil to dager per uke) 
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse 
 • gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • lønn og tiltredelse etter avtale

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. 
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen. 
 • Søknaden kan skrives på nynorsk eller bokmål. 
 • Søkere må legge ved vitnemål og relevante attester. 
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/jobb-hos-oss/#Etiskeretningslinjer
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For positiv særbehandling. Se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no 

Kontaktinformasjon

 • Brita Daae Hrenovica
  Seksjonssjef
  Telefon: +47 22 93 99 36
 • Beate Norberg
  Tilsynsrådgiver
  Telefon: 22 93 96 78