Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 300 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Vil du arbeide med PSD 2, betalings- og e-pengetjenester?

Finanstilsynet søker to nye medarbeidere til vår seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak.
 
Seksjonen har ansvar for varierte tilsyns- og forvaltningsoppgaver knyttet til betalings- og e-pengeforetak. Det er innført nytt regelverk på betalings- og e-pengetjenesteområdet (PSD 2), som innebærer spennende oppgaver knyttet opp mot praktisering og oppfølging av regelverket. Seksjonen har i tillegg ansvar for forvaltning og tilsyn etter antihvitvaskingsregelverket.
 
Stillingene passer for deg med interesse for, og kunnskap om, betalingstjenester og finansteknologi (FinTech). Arbeidsoppgavene er varierte og medfører tett kontakt med aktørene i markedet, andre offentlige myndigheter og EU/EØS-organer. Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader om tillatelser til å yte betalings- og e-pengetjenester, søknader om erverv av betalingsforetak/e-pengeforetak, søknader om fusjoner/fisjoner, søknader om kapitalendringer m.m.
 • Oppfølging, dokumentbasert og stedlig tilsyn med betalingsforetaks og e-pengeforetaks regelverksetterlevelse.
 • Forvaltning og utvikling av regelverk som berører betalingsforetak og e-pengeforetak.
 • Informere og veilede virksomheter om regelverk.
 • Kontakt med aktørene i betalings- og e-pengemarkedet, andre offentlige myndigheter og EU/EØS-organer.
 • Oppgaver knyttet til grensekryssende virksomhet under PSD 2.
 • Mulig deltakelse i internasjonalt arbeid.

Stillingene kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver innen seksjonens arbeidsområde.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen jus, økonomi eller annen relevant utdanning. For den ene stillingen er det ønskelig med cand.jur. / master i rettsvitenskap.
 • Kunnskap om PSD 2, betalingstjenester og e-pengetjenester, finanslovgivning og hvitvaskingsregelverket.
 • Det er en fordel med erfaring fra finansbransjen, advokatfirmaer, rådgivningsfirmaer eller offentlig forvaltning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement for stillingens ansvarsområde.
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og kunne analysere store mengder informasjon og dokumentasjon.
 • Høy gjennomføringsevne og motivasjon.
 • Trygg i formelle sammenhenger.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse, og en unik mulighet til å videreutvikle kunnskaper om betalingstjeneste- og e-pengeområdet.
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring.
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter avtale.

Kontakt

 • Tilsynsrådgiver Beate Norberg, tlf 22939678
 • Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren, tlf  22 93 96 91

Annet

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.