IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet hadde i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvaltet omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

Vil du bidra til å iverksette og utforme integreringspolitikken?

Bosetting- og kvalifiseringsavdelingen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Det utlyste engasjementet er i Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen og har arbeidssted i Oslo. Avdelingen har tre seksjoner, Bosettings- og tidlig innsatsseksjonen, Kvalifisering- og arbeidslivsseksjonen og Tolkeseksjonen.

Vi trenger nå engasjert innsats fra en medarbeider (jurist) som rådgiver/seniorrådgiver i et engasjement ut 2019. Stillingen vil være underlagt Bosettings- og tidlig innsatsseksjonen. Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk bistand til IMDis brukerstøtteteam som håndterer henvendelser fra brukere av våre digitale verktøy (IMDinett bosetting) https://www.imdi.no/nir-og-bosetting/bosetting/
 • Utvikling og testing av IMDinett (digitalisering, regelverk og vedlikehold av regelmotor)
 • Medvirkning til utviklingsarbeid og systemeierskap for de digitale verktøyene
 • Utredning av problemstillinger innenfor personvern
 • Offentlige anskaffelser
 • Rapportering til departementet
 • Høringsarbeid
 • Vurdering av innsynskrav
 • Juridisk bistand knyttet til tilskuddsforvaltning  
 • Arbeidsoppgaver vil kunne variere over tid og det må påregnes andre eventuelle oppgaver i direktoratet

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap (ved utdanning fra utlandet må den være godkjent av NOKUT)
 • Det er nødvendig med kjennskap til introduksjonsloven
 • Det er ønskelig med kjennskap til rettsområder med grenseflater til introduksjonsloven, herunder særlig utlendingsloven, opplæringsloven, sosialtjenesteloven og folketrygdloven. Videre er det ønskelig med kjennskap til personvernlovgivningen og forvaltningsrett
 • Det er nødvendig med gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet.
 • Meget gode formuleringsevner, både skriftlig og muntlig. Det er også ønskelig med tilsvarende på engelsk.
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring fra offentlig forvaltning
 • Det er ønskelig med erfaring med digitaliseringsarbeid og/ eller forvaltning av digitale systemer
Personlige egenskaper
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytisk og strukturert
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Evne og vilje til å arbeide fleksibelt innenfor ulike oppgaveområder
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å levere innen korte tidsfrister
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr.421700-619300) / seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 524200-802600)
 • Fleksibel arbeidstid
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og bredt sammensatt arbeidsmiljø

Om arbeidsplassen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet hadde i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvaltet omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. 
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Kontakt

Seksjonsleder Kristian M. Mellingen (+47) 99028492