Vil du bli dommer ved Sør-Rogaland tingrett?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-11-10

Det blir ledig tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Rogaland tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Sør-Rogaland  tingrett er lokalisert på rettsstedene Egersund, Sandnes og Stavanger. Tingretten har pr i dag 31 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 68,8 årsverk. 

Fast kontorsted for de tre embetene vil være henholdsvis ett ved rettssted Egersund og to ved rettssted Stavanger. Det må påregnes å gjøre tjeneste ved alle de tre rettsstedene i rettskretsen.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 205 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Sør-Rogaland tingrett v/sorenskriver Mariann A. Svensen, tlf. 52 00 46 00
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 71 30

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Vi ber om at du opplyser om søknaden gjelder både rettssted Egersund og rettssted Stavanger, eller bare ett av disse.

Søknadsfrist 10. november 2021