Vil du bli dommer ved Telemark tingrett?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2022-08-22

Det blir ledig to embeter som tingrettsdommer ved Telemark tingrett. Tiltredelse er etter nærmere avtale.

Telemark tingrett er lokalisert på rettsstedene Skien, Kviteseid og Notodden. Kontorstedet for stillingene vil være i Skien.

Det må påregnes å gjøre tjeneste i hele rettskretsen.

Tingretten har pr i dag 15 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 37,5 årsverk fordelt på de tre rettsstedene.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 238 000,-.
Fra lønna trekkes 2 % til god pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Telemark tingrett v/kst. sorenskriver Kristin Barth-Larsen, tlf. 35 69 20 00
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 71 30

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist 22. august 2022