Vil du bli en del av vår seksjon for energimarkedsrett?

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Søknadsfrist:
2020-10-15

Juridisk rådgiver - Reguleringsmyndigheten for energi

Som jurist hos oss må du like å jobbe bredt innen energimarkedsområdet i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og jus i et tverrfaglig miljø. Vi er i dag 8 personer som bistår alle fagseksjonene i avdelingen for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med juridiske vurderinger.

RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. Avdelingen har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser og engrosmarkeder, utenlandsforbindelser og omsetning av kraft til sluttbrukere.  Kraftmarkedet og kraftnettet er i stor omstilling for å skape fremtidens energisystem, og vår rolle er å sikre at reguleringen tilrettelegger for at energisystemet tjener samfunnet på best måte.

Utviklingen av energisystemet i EU har stor betydning for Norge. RME arbeider for å sikre at det utarbeides gode løsninger i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Avdelingen har en utstrakt internasjonal kontaktflate gjennom samarbeid med andre reguleringsmyndigheter i Norden og EU. Vårt ansvarsområde grenser også mot andre sektormyndigheter, som forbruker-, personvern-, konkurranse- og finansmyndigheter.

Arbeidsoppgaver

 • Varierte og selvstendige juridiske oppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområde
 • Vurdere enkeltsaker og veilede om forståelsen av relevant regelverk
 • Utforming og kvalitetssikring av enkeltvedtak
 • Bistå i utforming av forskrifter og forskriftshøringer, etter oppdrag fra OED
 • Bidra i nordisk og europeisk regulatorsamarbeid
 • Jobben kan innebære noe reisevirksomhet

Arbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra avdelings behov  og etter kompetanse og interesser til den som blir ansatt.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • Relevant arbeidserfaring fra privat virksomhet eller offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at du har generell forvaltningskompetanse og/eller kompetanse på energirett, EU- og EØS-rett, forbrukerrett, markedsregulering eller regulering av monopol.

Personlige egenskaper

 • Du kan jobbe selvstendig samtidig som du trives godt med samarbeid
 • Du liker å ta ansvar, er strukturert og kvalitetsbevisst
 • Du kan formidle komplisert juss på en forståelig måte, både skriftlig og muntlig.
 • Du kan håndtere mange og varierte oppgaver
 • Du bidrar aktivt til det faglige og sosiale fellesskapet
 • Du jobber mål- og resultatorientert og leverer til avtalt tid

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med høy, tverrfaglig kompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Mulighet for å engasjere seg i internasjonalt arbeid, både europeisk regulatorsamarbeid og bistandsprosjekter
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Trening i arbeidstiden, treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 460 000 - kr 700 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1408/1434/1364). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlig søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktinformasjon

 • Mari Holen Christensen
  Seksjonssjef
  +47 932 03 951
 • Kathrine Berg Nilsen
  HR-kontakt
  22 95 98 62