Vil du bli jordskiftedommer ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-08-16

Det er ledig et embete som jordskiftedommer ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Ofoten og Sør-Troms jordskifterett er samlokalisert i nye lokaler med Midtre-Hålogaland tingretten. Domstolen ligger i sentrum av Harstad.

Jordskiftesoknet omfatter kommunene Dyrøy, Bardu, Salangen, Lavangen, Gratangen, Narvik, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord, Ibestad og Harstad. Det er pr. i dag 6 ansatte.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves det utdanning på mastergradsnivå med fagområde fastsatt av departementet, delegert til Domstoladministrasjonen, fra NMBU eller fra Høgskulen på Vestlandet. Likestilt med dette er eksamen fra NMBU/UMB/Norges landbrukshøgskole med hovedkurs i jordskiftefag/eiendomsutforming.

Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.
For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Vi tilbyr

  • et meningsfylt arbeid med stor selvstendighet og faglig utvikling.
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ, jordskiftedommer kode 0455. Årlig lønn er kr 875 500,-. Fra lønna blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.
Skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens regulativ. Jordskifteretten er tilsluttet en felles bilordning.

Etter søknadsfristens utløp, vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Ofoten og Sør-Troms jordskifterett v/jordskifterettsleder Arnulf O. Prestbakmo, tlf. 77 58 87 70
  • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentlegloa § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist: 16. august 2021