Vil du bli vår nye domstol-lærling?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-02-28

Er du nysgjerrig, pålitelig og lærevillig? Vil du vite mer om hvordan Norges rettssystem fungerer i praksis? Da vil vi ha kontakt med deg! 

Som lærling i tingretten vil du få opplæringen som kreves for å gå opp til fagprøven i kontor- og administrasjonsfaget. Du får tett faglig oppfølging, samtidig som du får være med og bidra i, og være en del av et spennende og kunnskapsrikt arbeidsfellesskap. Du vil også få muligheten til å ta studiespesialiserende utdanning underveis i læretiden.

Nord-Troms tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Balsfjord, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Tromsø. I tillegg er Svalbard i rettskretsen. Nord-Troms tingrett er fullfaglig, og har sorenskriver, 9 dommere, 2 dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 14 saksbehandlere.

Vi holder til i trivelige og moderne lokaler i Tinghuset i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • praktisk forberedelse, saksbehandling og etterarbeid i tilknytning til alle sakstyper, herunder digital tilrettelegging
 • kommunikasjon med politi, advokater og kunder
 • klargjøring av rettssaler og tilhørende møterom
 • møteinnkalling og tilrettelegging for kurs og digitale møter.
 • lærling vil gå inn i ekspedisjonsteam og være domstolens ansikt utad.

Kvalifikasjoner

 • bestått salg, service og sikkerhet Vg2
 • glad i å bruke pc og ha grunnleggende IT-kompetanse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk

Egenskaper

 • er nysgjerrig, pålitelig, er lærevillig og har evne til selvstendig arbeid
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • serviceinnstilt, omgjengelig og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og kollegaer

Som lærling hos oss får du:

 • opplæring i alle læreplanmål gjennom varierte arbeidsoppgaver i en kunnskapsrik organisasjon
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens gjeldende satser
 • fleksibel arbeidstid
 • studiespesialiserende utdanning underveis i læretiden, vi tilrettelegger for deg.

Opplæringskontor:

Vi er medlem hos Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat). De bidrar til at du får opplæring, støtte og flere ulike tilbud gjennom læretiden, som 

 • lærlingesamlinger med ulikt faglig og sosialt innhold 
 • nettverk med andre lærlinger  
 • forberedelser til fagprøven, som for eksempel testfagprøve 
 • flere muligheter for kurs og e-læring

Les mer om OK stats tilbud her

Generelle opplysninger

Nord-Troms tingrett ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søke jobb hos oss. Tingretten jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV`en.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • administrasjonssjef Ståle Åbotsvik (tlf 911 64557) eller
 • seksjonsleder Mona-Lisa Larsen (tlf 476 43628).

Generell informasjon om oss finner du på www.domstol.no/nordtroms

Søknadsfrist: 28. februar 2021