Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, rådgivning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og politikk. Vi har en viktig rolle som kontrollmyndighet på personvernområdet, og vi har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten. Vi er også betydelig involvert i arbeidet til Det europeiske personvernrådet (EDPB).

Vil du jobbe med personvernrett i Datatilsynet?

Vi søker etter fire seniorrådgivere/rådgivere – jurister

Vi har ledig fire faste stillinger for jurister som skal arbeide med personvernspørsmål innen ulike områder.

I Datatilsynet får du spennende og varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over flere områder og sektorer, og vi jobber i stor grad tverrfaglig. Du kommer blant annet til å arbeide med dagsaktuelle saker som har stor samfunnsmessig betydning, i tillegg til prinsipielle juridiske spørsmål. Reisevirksomhet må påregnes.

Stillingene er fordelt på våre tre seksjoner under avdelingen for regelverkshåndhevelse, internasjonal samhandling og sanksjoner.

Vi ber om du spesifiserer i søknadsteksten hvilken eller hvilke av stillingene du søker på.

Internasjonal seksjon

Seksjonen har ansvar for Datatilsynets arbeid i Personvernrådet. Personvernrådet utarbeider blant annet prinsipielle retningslinjer og uttalelser om hvordan personvernregelverket skal forstås. Dessuten driver seksjonen med saksbehandling i grenseoverskridende saker og saker som gjelder overføring av personopplysninger til land utenfor EØS. Godkjenning av bindende konsernregler (BCR), slik som overføringsgrunnlag, er en viktig oppgave i seksjonen.

For denne stillingen ser vi særlig etter en jurist med øye for detaljer og gode diplomatiske evner. Tidligere arbeid med juss på engelsk vil tillegges særskilt vekt.

Privat seksjon

Seksjonen har ansvar for saker som gjelder private virksomheters behandling av personopplysninger. Ansvarsområdet til seksjonen omfatter blant annet bank, finans og forsikring, telekom, næringsliv og handel. I tillegg omfattes saker som gjelder personvern i arbeidslivet. Seksjonen arbeider også mye med personvernrelaterte problemstillinger knyttet til internett, som for eksempel adtech og publisering av personopplysninger på nett. En av seksjonens hovedmål fremover er å arbeide for en rettferdig maktbalanse mellom individet på den ene siden, og kommersielle aktører på den andre.

Teknologiforståelse og kunnskap om eller erfaring med seksjonens arbeidsområder vil tillegges vekt.

Offentlig seksjon

Seksjonen har ansvar for saker som gjelder behandling av personopplysninger innen offentlig sektor. Ansvarsområdet til seksjonen omfatter blant annet justissektoren, utlendingsfeltet, samferdsel og offentlig kollektivtransport, barnehage og utdanning, barnevern, NAV og helse- og omsorgssektoren. I tillegg omfattes forskning, statistikk og arkivlovgivningen.

Relevant erfaring fra offentlig sektor vil tillegges vekt. Kunnskap om eller erfaring fra arbeid med politiregisterloven vil tillegges særskilt vekt.

Kontaktinformasjon

 • Spørsmål om stilling i internasjonal seksjon kan stilles til seksjonssjef Tobias Judin på telefon 22 39 69 47 eller e-post.
 • Spørsmål om stilling i privat seksjon kan stilles til seksjonssjef Ylva Marrable på telefon 22 39 69 18 eller e-post.
 • Spørsmål om stilling i offentlig seksjon kan stilles til seksjonssjef Camilla Nervik på telefon 22 39 69 29 eller e-post.

Søknader som mangler CV eller vitnemål (eventuelt karakterutskrift), blir ikke behandlet.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn samt  hull i cv (fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring).

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding i søknadsprosessen, men det vil bli lagt ut informasjon om status på www.datatilsynet.no.

Ansvar og oppgaver

 • Saksbehandling
 • Tilsynsvirksomhet
 • Utredninger
 • Veiledning og foredrag
 • Ekstern møtevirksomhet

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Gode akademiske resultater
 • Kunnskap om EU-/EØS-rett
 • Kunnskap om eller erfaring med personvernregelverket
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode engelskkunnskaper
 • Erfaring med saksbehandling er en fordel
 • Interesse for og kunnskap om relevant teknologi er en fordel

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode analytiske evner
 • Evne til å følge prioriteringer, og til å selv prioritere mellom ulike oppgaver
 • Initiativrik, handlekraftig og løsningsorientert

Hva kan vi tilby deg?

 • Fast stilling
 • Spennende oppgaver på et utfordrende og viktig arbeidsområde
 • Muligheten til å opparbeide solid kunnskap om et høyaktuelt rettsområde
 • Et hyggelig og engasjert fagmiljø
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo
 • Fleksitid
 • Subsidiert treningsmedlemskap og mobiltelefonordning for alle ansatte
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering fra kr. 500 000 til 800 000