KS-Kommunesektorens organisasjon er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon med alle norske kommuner og fylkeskommuner som medlemmer. I offentlig sektor er KS den største arbeidsgiverorganisasjonen. Vår visjon er en selvstendig og nyskapende kommunesektor. KS har hovedkontor i Oslo, 16 kontorsteder i 8 regioner i Norge og et Europa-kontor i Brussel.

Vil du jobbe som advokat/advokatfullmektig ved kommune-Norges advokatkontor?

KS Advokatene er KS’ advokatkontor. Kontoret yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand utføres det medlemsservice og interessepolitisk arbeid. KS Advokatene er et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige. Kontoret består for tiden av 27 medarbeidere, hvorav 21 advokater. Advokatene har med bakgrunn fra privat og offentlig sektor en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. Kontoret bærer preg av sin rolle som del av en viktig samfunnsaktør, og det stilles høye krav til kvalitet.

En av våre advokater i faggruppen for eiendomsskatt, skatt, mva og digitalisering skal ut i foreldrepermisjon og vi har derfor behov for en ekstra ressurs under dette fraværet. Vikariatet er foreløpig beregnet å vare til ut januar 2021, og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Det kan være mulighet for forlengelse.

Om stillingen

Som advokat eller advokatfullmektig hos oss vil du ha utstrakt klientkontakt i form av ordinære advokatoppdrag og medlemsservice. I løpet av vikariatet kan det dessuten være mulighet for prosedyre. Fagområdet for vikariatet vil først og fremst være eiendomsskatterett, men alle advokatene hos oss jobber bredt. Du kan derfor regne med at du får prøve deg på andre felt der kommunene har behov for juridisk bistand.

KS Advokatene holder jevnlig kurs for våre medlemmer og andre. Avhengig av blant annet kompetanse kan du få medvirke til dette. I tillegg vil du få interessepolitiske oppgaver samt kunne bistå KS-organisasjonen som internadvokat. Noe reisevirksomhet kan påregnes.

Kvalifikasjoner

Den vi søker må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap og kunne vise til gode faglige resultater. Det er viktig med egenskaper som nøyaktighet og initiativ, og du bør ha samfunnsengasjement. For å gjøre en god jobb må du dessuten ha svært gode norskferdigheter skriftlig og muntlig og kunne sette deg raskt inn i bruk av nytt dataverktøy.

Vi legger særlig vekt på erfaring innen faggruppens fagområder, og det er spesielt positivt med bakgrunn i eiendomsskatt. Det er imidlertid også relevant for stillingen om du har erfaring med fast eiendoms rettsforhold, og god kjennskap til forvaltningsretten er en fordel. Dersom du i tillegg kan bidra innen KS Advokatenes øvrige kompetanseområder kan det også ha betydning.

Advokatbevilling kan være er en fordel, men intet krav. Nyutdannede med interesse for eiendomsskatt oppfordres også til å søke.

Vi tilbyr

Hos KS Advokatene er atmosfæren profesjonell og vennlig med en uformell tone. Det faglige engasjementet er stort, og terskelen for å hjelpe kolleger er lav. Arbeidshverdagen er hektisk, men spennende og variert.

I KS får du gode muligheter for personlig og faglig utvikling, ordnede arbeidsbetingelser, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, subsidiert kantine, tilgang på firmaleilighet på fjellet, fleksibel arbeidstid og rett til trening i arbeidstiden. Muligheten for å jobbe for KS’ samfunnsoppdrag bidrar dessuten til å fylle arbeidsoppgavene med mening. Lønn etter avtale.

Kontoret ligger i Kommunenes Hus, og er således sentralt plassert vis-à-vis Nationaltheatret stasjon.

Søknad

KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Søknad sendes så snart som mulig – vi intervjuer fortløpende. Vi gjør særlig oppmerksom på at for å bli vurdert må du vedlegge karakterutskrift fra studiet og vitnemål fra videregående skole samt eventuelle øvrige relevante attester mv.

Les mer om KS Advokatene på www.ksadvokatene.no og følg oss på www.fb.com/ksadvokatene.

Søknadsfrist snarest, og senest innen 3.2.20. For spørsmål om KS eller stillingen, kontakt:

  • Avdelingsdirektør Johan Nyrerød Spiten, telefon 48 01 22 04 eller epost jns@ks.no