Vil du jobbe som Senior Privacy Officer i DNB Group Compliance?

Arbeidsgiver:
DNB
Søknadsfrist:
2020-10-25

DNB står overfor et sett med stadig mer komplekse lover og regler. Bank og forsikringstjenester blir mer digitaliserte samtidig som kravene til overvåkning, rapportering og kontroll av risiko øker.

Group Compliance er et eget konsernområde og har en sentral rolle i arbeidet med å sikre etterlevelse. Dette gjør vi gjennom å gi råd, overvåke og kontrollere – og være pådrivere for en god etterlevelseskultur.

I divisjonen Group Privacy Office, i Group Compliance, har vi i dag syv ansatte. Vi har behov for å styrke divisjonen og søker etter ytterligere to Senior Privacy Officers til faste stillinger.

Vi søker derfor deg som har solid erfaring og høy kompetanse på personvern og har evnen til å bidra til å utvikle og styrke divisjonen og Group Compliance. Stillingen krever høy grad av faglig og personlig integritet, svært god forretningsforståelse og evnen til å håndtere komplekse problemstillinger.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Gjennom Group Privacy Office bidra til at DNBs personvernombudsfunksjoner (DPO-funksjoner) i Norge og Internasjonalt kan oppfylle sine lovpålagte roller og oppgaver, herunder å være et kontaktpunkt for de registrerte, behandlingsansvarlige og Datatilsynet.
 • Veilede, rådgi og bidra til å bygge personvernkultur nasjonalt og internasjonalt i DNB-konsernet
 • Gjennom Group Privacy Office være med å utvikle DNBs privacyorganisasjon.
 • Monitorere og kontrollere de behandlinger av personopplysninger som finner sted hos de mange behandlingsansvarlige virksomheter i DNB-konsernet, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra til å sikre en effektiv rapportering på personvern på både selskaps- og konsernnivå.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse (master i rettsvitenskap/cand.jur. eller tilsvarende, eventuelt Master innen IKT, revisjon risikostyring/compliance, samfunnsøknonomi eller tilsvarende)
 • Høy kompetanse på personvernregelverk, herunder personvernforordningen.
 • Solid arbeidserfaring med personvernrettslige problemstillinger, gjerne fra bank-/finans-/forsikringsvirksomhet, selskap med internasjonal virksomhet eller fra compliancefunksjon.
 • God kompetanse på og evne til å sette seg inn i relevante IT-verktøy
 • Meget gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Høy faglig og personlig integritet
 • God gjennomføringsevne og strukturert arbeidsmetodikk
 • Evne til å engasjere og skape entusiasme
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Positiv til utfordringer

DNB er Norges største finanskonsern, og har et solid fagmiljø innen personvern. Her vil du i tillegg få en bred kontaktflate med mulighet for å jobbe sammen med svært kompetente mennesker fra alle deler av konsernet både i inn- og utland. Vi ser etter deg med erfaring fra personvernarbeid, som er langt over gjennomsnittet interessert i personvern, og som vil være med å utvikle DNBs privacy-organisasjon. Vi kan by på et meget sterkt faglig miljø, spennende faglige utfordringer, høyt tempo, god stemning og en god porsjon læring underveis.

Har du spørsmål til stillingen? Ta kontakt med

 • Group Privacy Officer/DPO Fred Richard Elsheim på 93407452 eller 
 • Senior Privacy Officer Katrine Berg Blixrud på 90894847 .

Søknadsfristen for stillingen er søndag 25.10.2020.