Vil du lede et av Norges største prosedyremiljøer?

Arbeidsgiver:
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Søknadsfrist:
2024-08-20

Har du lyst til å lede et av de største prosedyremiljøene i Norge, og være en del av et sterkt og utviklingsorientert fagmiljø? Da er dette muligheten du har ventet på! 

Rettssaksavdelingen vår har for tiden 16 advokater og en advokatfullmektig. De fører saker for alle landets domstoler, også Høyesterett, når staten ved Pasientskadenemnda er saksøkt. Vi mottar rundt 200 stevninger i året. Sakene gjelder krav om erstatning for skader som har oppstått under behandling i offentlig og/eller privat helsevesen.

Hvis du er en erfaren leder som trives å jobbe med mennesker og utvikle dine ansatte, tenker nytt og tørr å prøve ut nye arbeidsmetoder, er dette den rette jobben for deg. Vi trenger en leder som sammen med advokatene gjennomfører samfunnsoppdraget vårt. Som avdelingsdirektør vil du ha en nøkkelrolle i å sikre juridisk kvalitet, effektivitet og utvikling innenfor det rettslige fagområdet vårt. Advokatene er organisert i team.

Arbeidsoppgaver

 • lede og koordinere rettssaksavdelingen
 • personal- og resultatansvar
 • sikre opplæring, veiledning og utvikling
 • være en aktiv bidragsyter i direktørens ledergruppe for å nå samfunnsoppdraget vårt
 • svare på mediehenvendelser og holde foredrag
 • bidra til tverrfaglig samarbeid i organisasjonen og ut mot andre aktuelle samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode resultater
 • ledererfaring, gode lederegenskaper og erfaring med å utvikle mennesker
 • gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • erfaring med bruk av digitale verktøy
 • høy grad av integritet

Personlige egenskaper

Du er:

 • trygg i lederrollen og har god rolleforståelse
 • en relasjonsbygger med gode samarbeidsevner
 • beslutningsdyktig, kan sette felles retning og har god gjennomføringsevne
 • fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • strukturert, målrettet og har et helhetlig og strategisk blikk

Vi legger særlig vekt på at den vi ansetter er personlig egnet for stillingen.

Hvorfor skal du velge oss som din arbeidsgiver? 

Våre ansatte utgjør et av Norges fremste fagmiljøer innen erstatningsrett, helserett, forvaltningsrett, EU/EØS-rett og prosedyre.

 • Du får jobbe med et viktig samfunnsoppdrag i et stort juridisk fagmiljø der det også er gode utviklingsmuligheter.
 • Du blir en del av et fellesskap som deler kunnskap og erfaringer. 
 • Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø som er preget av trivsel, engasjement og arbeidsglede. 
 • Vi er opptatt av hele mennesket og har en personalpolitikk som sikrer god balanse mellom jobb og fritid. 
 • Vi har gode arbeidstidsordninger som fleksitid, betalt lunsjpause, en time trening i arbeidstiden per uke og muligheter for hjemmekontor.
 • Du vil jobbe i moderne lokaler midt i Bergen sentrum, med sykkelgarasje og garderober.
 • Lønn i samsvar med lønnspolitikken vår.

Våre ansatte er medlemmer i Statens pensjonskasse og får gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger. To prosent av lønnen din går til pensjonsordningen. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Les mer om hvordan det er å jobbe hos oss

Kontaktinformasjon

Les dette før du søker!
Du må sende søknaden og laste opp relevante vitnemål og attester i rekrutteringsportalen. Søknader uten vitnemål og/eller attest blir ikke vurdert.

Inkludering og mangfold er en styrke, og gjør at vi kan løse samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Hvis du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Dersom det er kvalifiserte søkere i disse gruppene, kaller vi inn minst en søker i hver gruppe til intervju. Avkrysningene blir kun brukt til å velge ut riktige kandidater og i anonymisert statistikk.

Les mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.no

Søkerlisten er offentlig. Hvis du ikke ønsker å stå på listen, må du begrunne ønsket ditt. Vi kontakter deg dersom vi ikke kan skjule navnet ditt.

https://www.linkedin.com/company/helseklage