Vil du være med og bidra til et velfungerende verdipapirmarked?

Seksjon for verdipapirforetak, Finanstilsynet

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2021-01-25

Finanstilsynet søker to dyktige jurister (rådgiver/seniorrådgiver) til seksjon for verdipapirforetak. Seksjonen har ansvar for varierte forvaltnings- og tilsynsoppgaver knyttet til verdipapirforetak og deres virksomhet i det norske markedet. Seksjonen inngår i avdeling for markedstilsyn og har for tiden 12 medarbeidere (jurister og økonomer) med høy og variert kompetanse.
 
De to som ansettes skal i hovedsak arbeide med forvaltningsoppgaver, men vil også delta i gjennomføring av tilsyn hos verdipapirforetak og filialer av utenlandske verdipapirforetak. Arbeidsoppgavene på forvaltningssiden vil omfatte behandling av søknader om konsesjon, eierprøvinger og egnethetsvurderinger av styre og ledelse i verdipapirforetak, samt oppfølging av andre typer forvaltningssaker som gjelder foretak under tilsyn, lovtolkingsspørsmål og utredningsarbeid. Deltakelse på tilsyn vil blant annet omfatte rettslige vurderinger ved utarbeidelse av foreløpige og endelige tilsynsrapporter. Tilsynene gjennomføres i team satt sammen av medarbeidere med ulik fagkompetanse. Arbeidsoppgavene er varierte og medfører tett kontakt med verdipapirforetakene og deres juridiske rådgivere, andre offentlige myndigheter, andre europeiske tilsynsmyndigheter samt EU/EØS-organer. Stillingene gir gode muligheter både for faglig utvikling og god innsikt i verdipapirmarkedet.

Arbeidsoppgaver

 • Lovtolkingsspørsmål knyttet til regelverk på verdipapirområdet
 • Behandle søknader om konsesjoner og dispensasjoner
 • Følge opp andre forvaltningssaker, herunder eierprøvinger og egnethetsvurderinger
 • Utredningsarbeid, herunder oppdrag fra Finansdepartementet
 • Deltakelse i utarbeidelse av rundskriv på verdipapirområdet
 • Deltakelse på tilsyn hos verdipapirforetak og filialer av utenlandske verdipapirforetak
 • Stillingene vil også kunne innebære deltakelse i den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighetens (ESMA) relevante komiteer/arbeidsgrupper

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen (master i rettsvitenskap) med gode resultater
 • Minst tre års relevant erfaring fra advokatvirksomhet, andre tilsynsmyndigheter eller juridisk/etterlevelse (legal/compliance) innen finans. Erfaring fra verdipapirrett og/eller europeisk regelverksstruktur er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Godt juridisk skjønn 

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement for stillingenes ansvarsområder
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, med en systematisk tilnærming til arbeidsoppgavene
 • Initiativrik og evne til å behandle sakene effektivt i en travel hverdag

Det blir lagt vekt på at du er personlig egnet og motivert for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kollegaer
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Lønn etter avtale. Avhengig av kvalifikasjoner og erfaring kan det være aktuelt å benytte en av de interne arbeidstitlene tilsynsrådgiver eller senior tilsynsrådgiver.
 

Annet

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste
 • Søkere må legge ved vitnemål og relevante attester for å bli vurdert for stillingene
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av de som ansettes i stillingene
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.
  For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Kontakt

 • Seksjonssjef Roy Halvorsen, tlf 22 93 97 88

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av DFØ, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»