Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Her er virksomhetene som gir oss alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. De får Norge til å virke.

Virke søker to forretningsadvokater

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene og kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer dem som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger.

Med over 21.000 små og store medlemsbedrifter i mange ulike bransjer, vet vi bedre enn noen hvor skoen trykker. Virke jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagens utfordringer og de mer langsiktige problemene. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning.

Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet. Virke styrker konkurransekraften til dem som tjener Norge.

Virke er en kompetansevirksomhet som til enhver tid er tett på våre medlemmers hverdag og virkelighet. Vi søker etter serviceinnstilte forretningsadvokater med gode samarbeidsevner.

Forretningsjuridisk avdeling består av 6 advokater. Sammen med 15 advokater i Virke Arbeidsrett, som er blant Norges største arbeidsrettsmiljøer, utgjør vi Virkeadvokatene. Vi legger stor vekt på faglig utvikling og samarbeid på tvers. Vi har et uformelt og svært godt kollegialt miljø.  

Arbeidsoppgaver

Forretningsadvokatene gir juridisk rådgivning og tar advokatoppdrag for våre medlemmer, holder kurs innenfor relevante rettsområder samt bistår konserninternt. I tillegg sitter forretningsadvokatene i ulike råd og utvalg som representant for Virke.

Forretningsjuridisk bygger og utvikler kompetanse etter medlemmenes behov. Vi har hovedfokus innenfor områdene kjøpsrett/ forbrukerkjøpsrett, markedsføringsrett, selskapsrett, generell kontraktsrett, agent- og distribusjonsrett, offentlige anskaffelser, konkurranserett, immaterialrett, personvern og tvisteløsning/prosess.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minst 4-5 års arbeidserfaring
 • God forretningsmessig forståelse
 • God kontraktsrettslig kompetanse
 • Erfaring innenfor rettsområdene selskapsrett eller kjøps-/kontraktsrett vil bli vektlagt
 • Solide faglige kvalifikasjoner

En av advokatene skal styrke vår avdeling innen selskapsrett og enklere kjøp/ salg av virksomheter. Vi ser etter en ressursperson med motivasjon, initiativ og erfaring til å utvikle oss videre på dette området.


Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som har høy grad av serviceinnstilling og gode samarbeidsegenskaper. Som Virkeadvokat er du fleksibel og løsningsorientert, god i skriftlig og muntlig kommunikasjon, har høy integritet og evne til å arbeide under tidspress. Du bør være en god relasjonsbygger og like å holde kurs og bedriftsintern opplæring. Interesse for skjæringsfeltet juss/politikk kombinert med forretningsmessig forståelse er en fordel.

Vi kan tilby

 • En sentral rolle i en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og vekst
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et inspirerende kunnskapsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Uformelt og svært godt kollegialt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontakt

Advokat/leder forretningsjuridisk avdeling Hege Stensland Sveen, tlf 911 70 250 eller E-post hs@virke.no