Mahmud har fra tidligere bakgrunn fra Help forsikting og UDI.