Han har mastergrad fra Universitetet i Bergen, og har tidligere arbeidet i Skatteetaten og Finansklagenemnda.