Eikestad er Cand.jur fra UiB i 2005. Ut over sin erfaring fra bank/finans har hun bl.a. bakgrunn fra Konkurransetilsynet, påtalemyndigheten, som dommerfullmektig og som juridisk utreder i Gulating lagmannsrett