Følg plenumssakens siste dag live her fra klokken 09

Denne uken behandler Høyesterett i plenum Snøkrabbe II, om rekkevidden av Svalbardtraktaten. For første gang tilbyr Høyesterett livestrøm fra ordinære forhandlinger.

Det sentrale spørsmålet er om Svalbardtraktaten kun gir traktatpartene rettigheter innenfor 12-milsgrensen rundt Svalbard, eller om retten til likebehandling strekker seg ut på hele kontinentalsokkelen.

Les: Nå er sluttinnleggene klare til plenumssaken om Svalbard-traktaten

Saksøkerne, det latviske rederiet SIA North Star, har tapt både i tingretten og lagmannsretten. Et helt avgjørende spørsmål partene strides om, er tolkningen av ordet «territorial waters» i traktaten. Traktaten sikrer alle medlemsstater lik tilgangen til Svalbards «territorial waters», og spørsmålet er altså hvordan dette skal defineres.

Sia North Star Ltd. representeres av Hallvard Østgård og Mads Andenæs, med Brynjar Østgård som rettslig medhjelper.

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet representeres av Fredrik Sejersted, med Marius Emberland som rettslig medhjelper.

Tidsplan:

  • Tirsdag 24. januar 2023 kl. 09.00 - 14.30
  • Onsdag 25. januar 2023 kl. 09.00 - 14.30
  • Torsdag 26. januar 2023 kl. 09.00 - 14.30
  • Fredag 27. januar 2023 kl. 09.00 - 14.30

Les også disse sakene

Nye tall: Kraftig fall i oppklaringen av lovbrudd i fjor

Borgarting sa nei til oppsettende virkning i ulvesaken – blir ikke anket

Høyesterettsdommer Knut H. Kallerud går av med pensjon

Politiet gjenopptar etterforskning av NNPF-plakater

Snart får alle meddommere tilgang til aktørportalen – men de må ha med egen skjerm

Anførte dommerfeil i Bergen og saksøkte staten for millioner – Oslo tingrett avviser saken