Annonsere på Rett24?

Brukere per uke

31938

Sidevisninger per uke

115988

Lesetid pr side

02:06

Vekst sidevisninger stillingsannonser 2021 vs 2020

80%

Skal du rekruttere en jurist – enten til advokatvirksomhet, rådgivning, saksbehandling eller en lederstilling?

Ved å annonsere på Rett24 får du vist din stilling til ALLE kandidatene – ikke bare til de som har et autosøk liggende i en jobbdatabase. Alle stillingsannonser på Rett24 blir vist i annonsekarusellene på forsiden og på alle nyhetssider.

Vår leserundersøkelse viser at 1 av 3 av de som ikke utelukker å skifte arbeidsgiver det neste året sjeldent eller aldri er inne og leser stillingsannonser på de tradisjonelle stillingsdatabasene

For mer informasjon, send oss gjerne en epost på [email protected] eller ring på 97773223. Annonsen din kan som regel være på lufta innen en time etter bestilling.

Våre annonseprodukter (alle priser eks.mva)

Basis stillingsannonse

kr. 8900 *

 • Én ukes eksponering i stillings-karusell på førstesiden og på artikkelnivå
 • Oppføring på "Ledige stillinger" - siden i inntil seks uker eller til søknadsfrist

* For midlertidige stillinger (trainee, vikariat) rettet mot studenter gir vi 50% rabatt

Profilert stillingsannonse

kr. 10900

Når du ønsker at annonsen skal være enda mer synlig og profileres i sosiale medier

 • Inkludert "basis stillingsannonse".
 • To ukers eksponering i karusell på førstesiden og på artikkelnivå.
 • Plassering til høyre for artikkeltekst (trekkes tilfeldig ut en profilert annonse ved hver sidevisning)
 • Annonsen postes til Rett24s over 14.000 følgere på LinkedIn og Facebook
 • Lenke til annonse i Rett24 nyhetsbrev.
 • En profilert annonse gir i snitt ca 25% flere visninger ift basis

Premium stillingsannonse

kr. 14900

Gir stillingsannonsen og din bedrift høy synlighet

 • Inkludert "profilert stillingsannonse"
 • Én ukes profilering av banner på plassen over stillingskarusell på forsiden, 50% visningsgrad
 • Én ukes profilering av banner som toppbanner på "Stilling ledig" - siden, 50% visningsgrad
 • Banner i nyhetsbrev
 • Plass i stillingskarusell på førstesiden og på artikkelnivå inntil 6 uker eller til søknadsfrist
 • Ønsker du hjelp til å produsere bannerannonse, har vi en gunstig avtale med en fast underleverandør.
 • En premium stillingsannonse gir i snitt 80% flere visninger enn en basis-annonse

Innholdsmarkedsføring

kr. 20.900+

Vår mest synlige annonseplass.

 • Plass 4 på forsiden, 50% bredde desktop
 • Plassen deles ikke med andre annonsører
 • Markeres med firmaprofil i form av farge / logo etc
 • Kan lenkes til firmaprofilert artikkel hos oss, eller ekstern side
 • Støtte for video

Kontakt oss for detaljer og tilbud

Toppbanner uten stillingsannonse

kr. 12900

 • Én ukes profilering i banner øverst på forsiden samt alle nyhetssiden i rotasjon med maksimalt to andre annonsører.
 • Banner-annonsering utover en uke kan bestilles ved nærmere avtale
 • Ønsker du hjelp til å produsere bannerannonse, har vi en gunstig avtale med en fast underleverandør.

Traineeopphold annonse

kr. 2225

 • Eksponering i karusell på førstesiden og på artikkelnivå i inntil 1 uke
 • Oppføring i Rett24s stillingskatalog i inntil seks uker eller etter avtale

Treff en relevant lesergruppe

Når du annonserer hos Rett24 treffer du leserene du helst vil treffe. I vår spørreundersøkelse til våre lesere utført i april 2020 svares det:

 • Over 90% av våre lesere er jurister eller studenter

 • Over 90% av våre lesere leser Rett24 daglig eller flere ganger i uka

 • Sju av ti oppgir at stillingsannonser er interessant lesestoff

 • Åtte av ti lesere er åpne for å bytte arbeidsgiver

 • Over halvparten av leserne ser sjelden eller aldri etter stillingsannonser som er publisert på stillingsdatabaser

Les mer om vår brukerundersøkelse her

En stillingsannonse på Rett24 blir sett

Ved å annonsere på Rett24 får du vist din stilling til ALLE kandidatene – ikke bare til de som har et autosøk liggende i en jobbdatabase.

 • Alle stillings-annonser vises i en periode i karusell på forsiden og inne i artikler

 • I snitt rundt 4000 visninger av samlesiden "stilling-ledig" pr uke

 • I snitt genererer hver annonse over 500 visninger totalt

 • Mange av våre annonser oppnår opp mot – og over – 1000 klikk 

Etter endt annonsering vil du automatisk motta statistikk for annonsen.

Bli sett i Rett24s sosiale mediekanaler og nyhetsbrev

Mange tusen jurister og studenter følger Rett24 i sosiale medier. Dette kan gi din annonse svært bred eksponering; En annonse som profileres i sosiale medier generer typisk mellom 25% og 50% ekstra visninger.

Profilerte annonser blir i tillegg profilert i våre nyhetsbrev som sendes til nærmere 1900 relevante mottagere.
 

 

Alle priser er oppgitt uten mva.

Stillingsannonser ligger ute så lenge du har bruk for den, men vi forbeholder oss retten til å ta den ned etter seks uker, om ikke annet er avtalt. 

Retningslinjer for stillingsannonser

Det er som en hovedregel kun tillatt å annonsere for en stillingstittel per annonse, men flere stillinger med samme stillingstittel tillates. Samleannonser for flere forskjellige stillinger som lenkes til forskjellige  eksterne annonser er dermed ikke tillatt.

Bannere leveres i følgende størrelser:

Toppbanner:

 • desktop: 1040x240
 • tablet: 768x240
 • mobile: 414x250

Premium-banner:

 • desktop: 1040x240
 • tablet: 768x240
 • mobile: 414x250

Har du andre spørsmål - kontakt oss på: [email protected] eller telefon 97773223

Vi holder alltid åpent.