Stipendiat i trygderett, UiB

Eivind Helland Marienborg

Kommentar

Etter EFTA-dommen: Overgangsstønaden og veien videre

EFTA-domstolens omtale av den norske ordningen er dessverre ikke veldig presis, skriver artikkelforfatteren.

Lagmannsretten avviser innvendingene mot meddommerordningen i arbeidstvister

ARBEIDSRETT | Kampen mot partsutpekte meddommere i arbeidsrettssaker er en sak for lovgiver, ikke domstolene. Det mener lagmannsretten i en fersk kjennelse. Nå ankes saken til Høyesterett.

Øker kvaliteten og minimerer saksbehandlingstiden på våre vedtak

Oslo kommune er en av mange kunder av Karnov Lovkommentarer. Flere av de som arbeider med kommunale tjenester, som oppvekst og utdanning, helse og omsorg og natur og miljø, for å nevne noen, er fullstendig avhengige av tilgang til oppdaterte og relevante rettskilder.

– Spørsmålet er hvorfor det har sviktet så fundamentalt

FOLKERETT | Professor Terje Einarsen og flere andre folkerettseksperter kritiserer Ukraina-rapporten fra Amnesty. Torsdag valgte Amnesty Canada å legge seg langflate og beklage.

Tapte ankesaken – Strand Lobben-adopsjonen blir ikke gjenåpnet

BARNERETT | Tvangsadopsjonen som startet barnevernløpet mot Norge i Strasbourg, blir ikke omgjort. Lagmannsretten er ikke i tvil om at opphevelse av vedtaket vil skape en utrygghet for barnet.

Lederen for NHOs advokater går til BAHR

ANSETTELSER | – Det viktige topartssamarbeidet foregår ute på bedriftene, og heldigvis kan jeg som advokat i BAHR fortsette å bidra til det på en ny måte, sier Margrethe Meder.

  • Tarjei Bekkedal
  • Mads Andenæs

Kommentar

Ingen blindsone, men bom

Mener Stortinget ble feilinformert om EØS-forpliktelsene ved overgangsstønad

Mange advokater på søkerlisten til to dommerembeter på Romerike

ANSETTELSER | Med fem søkere unntatt offentlighet, er det mest sannsynlig et flertall av advokater blant de 14 søkerne til Romerike og Glåmdal tingrett.

EFTA-domstolen slår ned på nok en NAV-regel

Gulating avskjærer skjult lydopptak som bevis i foreldretvist

Overgrepssak ble liggende ubehandlet i nesten 1000 dager

Ryde fikk ikke midlertidig forføyning mot fjerning av sparkesykler

– Det var jo ikke så strategisk med hensyn til inntjening

Riksadvokaten får kritikk fra FrP etter uttalelse om narkokriminalitet

POLITIKK | Riksadvokat Jørn Maurud tviler på om straff har noen effekt for å hindre bruk av narkotika, og mener det er bedre å straffeforfølge narkoselgerne.

– Først jobbet jeg litt på et sykehjem

– Da jeg var ferdig på studiet på slutten av 90-tallet, var det veldig vanskelig på arbeidsmarkedet. Så da tok jeg det jeg fikk, forteller førstestatsadvokat Hilde Stoltenberg. En forværelsejobb skulle vise seg å bli et lykketreff.

– Å gå fra trygg ansattilværelse til å klare seg selv, var noe jeg måtte tenke lenge på

Alf Kåre Knudsen er ny managing partner i Bing Hodneland

Massiv kritikk av forslaget om ny regel for privat konsum i selskap

  • Elisabeth Dolva Sandøy
  • Eirin Tinnesand

Kommentar

Eksklusjon av overgrepsoffer – hvor absolutt er religionsfriheten?

– Det var snakk om 10.000 drap

Partner i Wiersholm og professor II ved Handelshøyskolen BI

Jan Fougner

Kommentar

Hvor ofte tar dommere feil?

Tingretten nekter Per Danielsen innsyn i motpartens oppdragsavtale

– Jeg har sittet i utvalg før, men det har aldri vært så personlig

KARRIEREVALG | Ragna Aarli syntes karrieremulighetene i kommunikasjonsbransjen var litt begrenset. Så da hoppet hun av og ble jusprofessor i stedet.

  • Andreas Berg Fevang
  • Mette Yvonne Larsen

Kommentar

Avskjedigelse av helsepersonell – når Høyesterett ikke tolker loven

Etter vår oppfatning har Høyesterett ikke vært tilstrekkelig oppmerksom på konsekvensene av lovtolkningen det er gitt tilslutning til, skriver artikkelforfatterne.

– Det ble et ganske tøft møte med arbeidslivet

EMD slipper inn sak om Norges 24-årsgrense for ektefelle-innvandring

Et flertall blant amerikanere vil ikke at høyesterettsdommerne skal sitte livet ut

– Jeg er vel den første og eneste i min familie med høyere utdanning

Tilsynsrådet anket, men den avskiltede advokaten Serkan Bulut vant frem også i lagmannsretten

Eidsivating lagmannsrett godkjenner karantenehotellordningen

Sivilrettsforvaltningen øker erstatningen for ulovlig tvangsmiddelbruk i narkotikasaker

Slik havnet jeg i jobben min – departementsliv

Brukte 16 måneder på å forkynne dommen - nå er den opphevet

Senioradvokat i Oslo Advokatkontor AS

Torstein Bø

Kommentar

Høyesteretts krokodilletårer trøster ikke boligkjøpere

Norge dro til EU-domstolen for å kjempe mot «fotball-kuppmakerne»

Nå skal Høyesterett for første gang vurdere trakassering av kjønnsidentitet

Antall klager til Diskrimineringsnemnda nesten doblet seg i fjor

Søknadsfristen for ny dommer i EFTA-domtolen satt til august

Irsk nordsjødykker fikk null gehør i Strasbourg

Ett år etter Høyesteretts ja, sier Borgarting fortsatt nei til ulveskyting

Flere avgjørelser fra Agder tingrett opphevet fordi dommeren var inhabil

Dommen ble gjenåpnet etter ulovlige ransakinger – nå blir han løslatt før tiden

Fikk avslag på søknaden om å etablere nye masterstudier i rettsvitenskap

Høyesterett tar opp grensen mellom «sugardating» og prostitusjon

Stordalen-hotell tapte på ny om epidemiforsikring

Også lagmannsretten avviser Økokrims korrupsjonsanklage fullstendig

Høyesterett godtar Riksadvokatens nye «databeslag-enhet»

  • Elise Johansen
  • Ingvild U. Jakobsen

Kommentar

Hvor er fokuset i norsk klimapolitikk?

Den nye naboen var overgrepsdømt – Høyesterett sier nei til å heve kjøpet