Gulating mener Bergens koronaforskrift var ugyldig

KORONA | Bergen kommune hadde høsten 2020 ikke tilstrekkelig medisinsk grunnlag da det ble lagt ned forbud mot sammenkomster med mer enn fem personer, mener lagmannsretten.

List

Her er reverseringsforslaget fra justisministeren

POLITIKK | Å øke antall domstolledere vil bidra til å sikre domstolenes stemme i allmennheten, skriver Justisdepartementet i høringsnotatet som ble lagt ut onsdag.

Advokat og partner i Sulland

Simen Skjønsberg

Kommentar

Muligheten til å hindre stadige forsøk på prøveløslatelse vil gripes begjærlig

I norske fengsler soner det om lag 150 forvaringsdømte. Rettsstaten bør tåle at det foretas en jevnlig rettslig prøving av om grunnlaget for å holde dem innesperret på ubestemt tid fremdeles står ved lag.

Bardufoss-advokat innstilt som ny dommer i Midtre Hålogaland tingrett

ANSETTELSER | Innstillingsrådet for dommere behandlet denne uken søkerlistene til fire stillinger som tingrettsdommer, samt én lagmannstilling.

– Jeg får en assosiasjon til Franz Kafkas roman «Prosessen»

POLITIKK | Innvendingene fra Advokatforeningen ble ikke funnet tunge nok: Sist uke la regjeringen frem en proposisjon om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett om bruk av innleid arbeidskraft.

Jo Hov vant frem hos Sivilombudet etter krangel om pensum i sivilprosess

NRK: Sender domstolsreversering på høring i dag

AIG Europe vant ankesak om advokats profesjonsansvar

ADVOKATRETT | Lagmannsretten mener det ikke var uaktsomt at klienten ble rådet til å akseptere tilbakebetaling, etter at et regnskapsfirma hadde tabbet seg ut.

Advokat i Lippestad

Hilde Firman Fjellså

Kommentar

Den tunge bevisbyrden for arbeidstakere med yrkessykdom

Warner Bros. går til sak for å få stoppet Harry Potter-forestillinger i Oslo og Bergen

SANDS-partner Morten Steenstrup valgt til ny leder i Oslo Høyre

Direktør strategi og kommunikasjon i Arkivverket

Guri Kaspara Lande

Kommentar

Ny arkivlov må ikke hindre innovasjon

Rush av straffesaker til Høyesterett – nå står 20 i streikekø

Én fellelse og én frifinnelse i to nye barnevernsaker i EMD

BARNEVERN | Med Arnfinn Bårsen inhabil var det førstestatsadvokat Anne Grøstad som tok sete som norsk dommer under behandlingen av sakene.

– Jeg synes forslaget til Busch fremstår godt balansert

POLITIKK | – Vi skal ikke tilpasse rettssystemet til én person, men jeg tror alle ser at den siste uken har avdekket en svakhet, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

Busch mener retten til å søke prøveløslatelse fra forvaring bør begrenses

 • Mari Kjellevold Brygfjeld
 • Tine Larsen

Kommentar

Et vendepunkt for domstolsprøving av miljøsaker

Psykiater Randi Rosenqvist: Risikoen for fremtidige voldshandlinger ikke endret

13 søkere konkurrerer om det ledige dommerembetet i Follo

 • Tron Strand
 • Elin Floberghagen
 • Sindre Granly Meldalen

Kommentar

Slik undergraves innsynsretten – og dette må gjøres nå

Staten vil kjempe mot dysleksi-tillegg i salæret

 • Toralf Wågheim
 • Jørgen Svartebekk

Kommentar

Er advokatansvaret blitt strengere og mer omfattende?

Høyesterett dropper samlet behandling etter streike-dispensasjon

DOMSTOLENE | De to sakene var egentlig ment å skulle bli behandlet samlet av Høyesterett i avdeling, men bare én av dem fikk grønt lys av Advokatforeningens dispensasjonskomité.

Kan norske arbeidsgivere kreve at ansatte vaksinerer seg?

ARBEIDSRETT | Søndag ble det klart at Østerrike etter alt å dømme blir det første landet i Europa som innfører påbud om koronavaksine.

Politiforening misfornøyd med at departementet delte ut medlemsliste

Journalistlaget krever svar på arkivlov-skroting

Bodø kommune må ut med 90 millioner etter ulovlig anskaffelse

Mindreårig ble den første til å få dispensasjon fra advokatstreiken

Advokat og partner i Elden

Fabian Stang

Kommentar

Støres juridiske kompetanse om inhabilitet står til stryk

Sju søkere til dommerstilling i Trøndelag

Justisministeren lover høring før domstolsreversering

Høyesterett slipper inn tvist om advokatansvar for BDO Advokater

Advokat og partner i Nova

Espen Auberg

Kommentar

Nye tvisteløsningsmekanismer i fotballrelaterte tvister

Disse 16 straffesakene står nå i streikekø i Høyesterett

Partner i Elden

Maria Hessen Jacobsen

Kommentar

Et lukket system rigget for alvorlige krenkelser

NIM: PST-forslaget vil krenke EMK og kan ikke vedtas

Laveste antall straffesaker i Høyesterett noen gang

Høyesterett tillater innlegg fra polske dommere

SV: – Vi forventer at det holdes høring om domstolene

 • Johnny Johansen
 • Arve Martin Hyldmo Bjørnvik

Kommentar

Nyere rettspraksis gjør advokatansvaret stadig strengere

Minneord om professor Steinar Fredriksen

NIM krever åpenhet om smitteverntiltak

Abdelilah Saeme endelig frifunnet – og får bevillingen tilbake

Sivilombudet mener telefonavlytting av innsatte krenker EMK

Vil ikke love høring om oppsplitting av domstoler

Går til sak mot Tilsynsrådet etter suspensjon av bevillingen

Jurist, leder av Europabevegelsen i Oslo

Hana Temsamani

Kommentar

EU har banet vei for personvernet

Forslaget om å la PST overvåke åpne kilder får hard medfart i høringen

 • Øystein Myre Bremset
 • Line Wefald

Kommentar

Foreldelsesloven – en førtitoåring moden for fornyelse?