Høyesterett godtar fransk kryptoavlytting som bevis i Norge

STRAFFEPROSESS | Ved å hacke nettverket Encrochat klarte fransk politi å avlytte 32.477 brukere i 121 land. Noen av dem var norske, og disse fikk Kripos tilgang til. Nå gir Høyesterett grønt lys.

Også Tromsø-ransakingen ankes til Høyesterett

STRAFFEPROSESS | Høyesterett har nå to saker på sitt bord der spørsmålet om de omstridte rusransakingene er satt på spissen.

Dom om Tinder-utpressing må oppheves – lagdommerens konstitusjon var utløpt

DOMSTOLENE | Da den konstituerte lagdommeren skulle undersøke hvorfor han ikke fikk lønn, oppdaget han at han faktisk hadde sluttet å være dommer. Formelt, i hvert fall.

Pensjonert lagdommer

Iver Huitfeldt

Kommentar

Ransakingene: Hvor er rettskildene?

I min juridiske verden er det «tilvante» i seg selv normativt, hele vitsen er jo at vi skal slippe å tenke gjennom det samme problem hver gang det dukker opp.

Datatilsynet mener Stortinget var grovt uaktsomt – stortingsdirektøren sier opp

Juks med reiseregninger, IT-angrep og vedvarende negativ medieoppmerksomhet har vært krevende saker, skriver stortingsdirektøren.

Høyesterett: Ikke i strid med EMK å bruke foretaksstraff ved anonyme feil

Politisk nestleder i Høyres Studenter

Kaia Kjos

Kommentar

Behov for en tydeligere og mer dekkende seksuallovgivning

– Det er liten tvil om at dette er en krigserklæring mot EMD

UTENRIKS | Loven den britiske regjeringen presenterte sist uke sier rett ut at britiske domstoler ikke skal være bundet av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Professor ved Politihøgskolen

Morten Holmboe

Kommentar

Ransaking: Hensikten helliger ikke middelet

Amerikansk høyesterett fjerner retten til abort fra konstitusjonen

Advokatene og Justisdepartementet enige – etablerer nytt «salærsatsråd»

Lagmannsrettens tvangsmiddelavgjørelse ankes til Høyesterett

Overtallige domstolledere tapte søksmålet om arbeidsplikt

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter

Stein Vale

Kommentar

Ransakingene: Behov for straffeprosessuelle avklaringer

At beslaglagt narkotika rent faktisk må ha kommet til gjerningspersonen gjennom et tidligere erverv, er et faktum som også de som ønsker en avkriminalisering, bør akseptere, skriver statsadvokat Stein Vale.

EMD frikjenner Norge i sak om utvisning av asylsøker som hadde løyet

MENNESKERETT | Utvisningen av småbarnsmoren krenket ikke retten til familieliv etter EMK, slår Menneskerettsdomstolen fast i en dom som ble kunngjort torsdag.

Borgarting med knusende kritikk av politiets ransakingspraksis i narkotikasaker

Innstilingsrådet har behandlet 15 stillinger i tingrett og lagmannsrett

Måtte amputere etter biljakt med politiet – tapte forsikringssaken i lagmannsretten

Rettssaken etter drapet på Tor Kjærvik flyttes til Lillestrøm

Pensjonert lagdommer

Iver Huitfeldt

Kommentar

Rusransakinger: Salami-juss og Juridisk tunnelsyn

I dag skal avhendingslova opp i Høyesterett – opplyste ikke at naboen var overgrepsdømt

Høyesterett snevrer inn ett år gammel dom om betydningen av størrelsen på forelegg

Stortinget og en rekke politikere får varsel om skattesmell: – Det er veldig alvorlig

Stortinget skylder snaut 1,4 millioner kroner i arbeidsgiveravgift etter pendlerboligsakene, varsler Skatteetaten. 28 politikere får trolig skattesmell.

Nekter gjenåpning av den norske Strand Lobben-dommen

SIVILPROSESS | Etter seieren i EMDs storkammersak mot Norge i 2019, har barnets biologiske mor forsøkt å få gjenåpnet dommen om tvangsadopsjon. Dette avviser nå tingretten fullstendig.

Borgarting nektet narkobevis ført grunnet ulovlig ransaking

Nye regler for innleie av arbeidskraft skal mykes opp med overgangsordninger

  • Tarjei Bekkedal
  • Mads Andenæs

Kommentar

Lærte man noe av trygdeskandalen?

Nå kan NAV-dømte få også de sivile kravene gjenåpnet

Hålogaland lagmannsrett støtter riksadvokatens syn i tvangsmiddeldiskusjonen

Professor ved Politihøgskolen

Morten Holmboe

Kommentar

Rusmidler, ransaking, raljering og rettssikkerhet

Latvisk rederi tapte – Borgarting ga staten medhold i prinsippsaken om Svalbard-ressurser

Dommer ble angrepet av tiltalt i straffesak

Styret i Tilsynsrådet vil ta bevillingen fra Per Danielsen

Helsingforskomitéen ber om advokathjelp til Ukraina-krigen

Pensjonert lagdommer

Iver Huitfeldt

Kommentar

Ingen særskilt straffeprosesslov i narkosaker

Staten kaster kortene i milliard-skattetvist med Equinor

Tingrettsdommer Marianne Trætteberg (1955-2022)

Løfter reisesalæret i revidert nasjonalbudsjett

Leder for Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk

Roar Mikalsen

Kommentar

Historisk debatt om forholdsmessighet i narkotikasaker

Per Danielsen saksøker Finansavisen etter salærartikkel

Mener VGs fotovederlag til Rogstad kan bli et millionbeløp

Domstoladministrasjonen vil ta grep mot dalende interesse for dommerstillinger

Hålogaland reduserer erstatningen til mann som var uriktig anklaget for voldtekt

Sivilombudet mener NAV har feilpraktisert omgjøringsreglene i mer enn fire år

USA-bosatt familie kan få titalls millioner etter prinsippdom om pasientskadeerstatning

– Den nye regelen vil gjøre det mer attraktivt å tilby hjelp pro bono

EMD varsler dom i norsk utlendingssak om to uker

Nesten én av fem strøk på prøven i Høyesterett i fjor

Slik unngår du å stryke på prøven i Høyesterett