• Per J. Jordal
  • Torstein Frantzen

Kommentar

Domstolene og arbeidstidsundersøkelsen – svar til Tønder

Hvis DA hadde tatt sin egen undersøkelse på alvor, burde det vært et hovedfokus å gjøre noe med arbeidsbelastningen i domstolene, skriver artikkelforfatterne.

Nye regler i aksjeloven trer i kraft fra nyttår

SELSKAPSRETT | Tirsdag vedtok Stortinget flere endringer i selskapsretten, men i dagens statsråd kommer regjeringen til å beslutte at bare deler av dem skal tre i kraft fra nyttår.

Vil gi politijuristene egen post i statsbudsjettet

Høyesterettsdommer, styreleder i Domstoladministrasjonen

Bård Tønder

Kommentar

Svar til lagdommerne Jordal og Frantzen

Annonsørinnhold

Aldri før har så mange lest Rett24 - slik annonserer du hos oss

Trafikken på Rett24 er fortsatt i kraftig vekst. 31 prosent av leserne er under 30 år gamle, og de er på jakt etter jobb.

Høyesterett sa nei – nå er Transocean over for Sverre Koch

TRANSOCEAN-SAKEN | 14 år etter at Skatt Vest anmeldte Transocean, kan den tidligere Thommessen-partneren Sverre Koch nå endelig sette strek.

Borgarting omgjør sykkel-frifinnelse

STRAFFERETT | Syklisten som nektet å vedta forelegget han fikk for å lage kø i kollektivfeltet på Mosseveien, møtte mindre forståelse fra lagmannsretten enn fra meddommere i Oslo tingrett.

Bred motstand mot å kutte erstatning for sakskostnader

Jordskifterettsleder, Lista

Arve Konstali

Kommentar

Framtidig struktur for jordskifterettene

– Her er det oppstått et hull i EMD-beskyttelsen

Professor i politivitenskap, PHS

Morten Holmboe

Kommentar

Hvor langt kan regjeringen instruere styret ved Politihøgskolen?

Steile fronter om internadvokatenes taushetsplikt

Professor i rettsvitenskap

Hans Fredrik Marthinussen

Kommentar

Juristutdanningene svikter samfunnet

Posten får saksøke utenlandske selskaper i Norge

Advokatfullmektig i EY

Benjamin J. Hamnes

Kommentar

Skattytere har også krav på rettssikkerhet

Flere leser Rett24

Narkotiltalte advokater i Tromsø helt og delvis frikjent

  • Per J. Jordal
  • Torstein Frantzen

Kommentar

Domstolstruktur og effektivisering – kommentar til Tønder

Høyesterett etablerer handleplikt mot mishandling av barn

NAV-knekk for tiltroen til domstolene

Advokat

Tom Schjelderup Mathiesen

Kommentar

Narkotikaprogram med domstolskontroll – habilitet og dobbeltstraff

Konkurrenten.no vant ikke frem i Strasbourg

Vil gjøre mer rettspraksis gratis tilgjengelig

Dommer Steinsvik ikke inhabil – med fire mot én stemmme

Belgier ny EU-kommissær for justis

Professor, Institutt for privatrett, UiO

Hans Petter Graver

Kommentar

Hong Kongs domstoler under angrep

Advokat satt seks uker i varetekt – får null erstatning

Jussbuss

Olivia Margrethe Lynch

Kommentar

Rettssikkerheten ved tilbakekall av statsborgerskap

Anbefaler søksmål mot kommune som nekter å trekke advarsel

Reagerer på at Riksadvokaten måtte vente

Høyesterettsdommer, styreleder i Domstoladministrasjonen

Bård Tønder

Kommentar

Domstolstrukturen og samfunnsøkonomiske realiteter

Oslo tingrett: Danielsen må betale salær tilbake

Konkurs- og panterett gjeninnføres ved UiO

Disse er nye dommere i Oslo tingrett

Jurist, tidligere direktør for DA

Tor Langbach

Kommentar

NAV-saken og lovens ordlyd

NAV-granskerne får sin egen lov

Ubetinget ankerett i seksårssaker forsvinner fra nyttår

Derfor mente NAV at Trygderetten tok feil

Professor i rettsvitenskap, UiB

Terje Einarsen

Kommentar

NAV-skandalen: Et utslag også av uvilje og tynn domstolsprøving?

  • Ingunn Ikdahl
  • Christoffer Conrad Eriksen

Kommentar

Avsporing om Tolley-dommen

Disse er innstilt til Frostating og Agder lagmannsrett

KPMG frikjent for kjempekrav etter underslag

Stipendiat i trygderett, UiB

Eivind Helland Marienborg

Kommentar

«Tolley-dommen avklarer kanskje ikke så mye i NAV-saken»

EU-domstolen spiller ballen tilbake til Polen

Norge felt i EMD i barnevernsak

Borgarting sier nei til å gi KK-materiale til skattemyndighetene

PhD, advokat i LO

Herdis Helle

Kommentar

Rettsstaten og NAV-saka