Norge frikjent i EMD etter klage over fjernavhør

SIVILPROSESS | En gambier som ble nektet innreise for å forklare seg i en foreldresak, fikk ikke medhold i sin klage til menneskerettsdomstolen.

List

ABG Sundal Collier: – M&A-markedet mer enn doblet på 10 år

TRANSAKSJONER | – At vi i år skulle få et M&A-marked som er all time high, etter all den makroøkonomiske og politiske uroen det siste året, det er veldig overraskende, sier Are Andersen.

- Vi har kunnet velge fra øverste hylle

Professor John Asland er fagredaktør for barne-, familie- og arverett og barnevernsrett i Karnov Lovkommentarer. Han trekker frem at rettsområdene som han er fagredaktør for, er områder av grunnleggende betydning for alle mennesker i samfunnet. I tillegg er det områder hvor det for tiden er stor lovgivningsaktivitet.

Høyesterett opphevet ankenektelsen – straffen kuttet fra to år til tre måneder

STRAFFERETT | Om ikke Hålogaland lagmannsretts silingsbeslutning var blitt opphevet, ville tingrettens dom for forsettlig bedrageri blitt stående.

Advokat (H)

Steinar Mageli

Kommentar

Er Tilsynsutvalgets saksbehandlinsregler gitt for å sikre frifinnelse?

Saksbehandlingen i Tilsynsrådet for dommere er ikke betryggende ut fra allmennhetens tillit til klageordningen, mener artikkelforfatteren.

Dansk utvisningspraksis i skuddlinjen i Strasbourg

Høyesterett: Formannskapsmedlemmer kan være meddommere

Regjeringen lover å fremme nytt fjernmøte-forslag før helgen

KORONA | – Jeg vil påpeke at da Høyre-regjeringen avsluttet høringen 1. oktober var koronasituasjonen en annen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

I morgen forsvinner fjernmøtehjemmelen – lagmannsretten satser på forhåndsbeslutninger

Tror ikke budsjettforliket vil stoppe advokataksjonen

Øker rettshjelpordningen med 100 millioner – men rører ikke salærsatsen

Rogstads tvist med VG skal behandles i Høyesterett

Saksbehandler i Jussformidlingen

Nora Grøndahl

Kommentar

En rettshjelpsordning som ikke ivaretar sitt eget formål

Høyesterett slipper inn erstatningssak om god meglerskikk

ADVOKATRETT | Spørsmålet knytter seg til eiendomsmeglerens ansvar overfor budgiver. Lagmannsretten delte seg to mot én da saken ble behandlet i sommer.

Eks-advokat Mirmotaharis anke blir første streikerammede sak i Høyesterett

STRAFFERETT | Straffesaken mot Amir Mirmotahari har allerede vært to ganger i Høyesterett, og én gang i Strasbourg. Nå blir det nok en runde, men forsvarer ber Høyesterett vente med berammingen.

Advokatfullmektig

Marcus Nicolay Lyngstad

Kommentar

Juristkulturen gjør det for lett å redusere seg selv til jobben sin

– Dette er klønete fra Justisdepartementet

  • Bastian Sundling
  • Thomas Andersen

Kommentar

Mens partene ventet på avgjørelsen, døde én av de fem dommerne

Onsdag forsvinner videomøte-hjemmelen – domstolene fortviler

Partner i Schjødt

Halvard Helle

Kommentar

– Straffansvaret for attentatmennene i Nygaard-saken er ikke foreldet

Professor ved Politihøgskolen

Morten Holmboe

Kommentar

Er straffansvaret i Nygaard-saken foreldet?

Stappfullt da Wikborg Rein holdt mingletreff for kvinnelige prosedyreadvokater

Mekler i MEKLE og fasilitator i WNI

Christopher Olsson Lønes

Kommentar

Bør egentlig dommere inhabilisere seg mer under mekling?

«Jeg har til gode å mekle en sak der jeg har sett behovet for å si min mening», skriver artikkelforfatteren.

Staten fikk ikke medhold i EFTA-domstolen om oppholdsrett for stebarn

EØS-RETT | Norge anførte at stebarn av EØS-borgere ikke beholder unionsborger-rettighetene dersom foreldrene separeres, men EFTA-domstolen er ikke enig.

Masud Gharahkhani innstilt som ny stortingspresident: – Vi skal rydde opp

Brukte «utgåtte» meddommere – oppsigelsessak må behandles på nytt

Professor, UiB

Erik Titlestad Monsen

Kommentar

Vindmøllene på Fosen kan gi de berørte samene en «windfall»

Norge intervenerer i EMD-sak om sexkjøpforbud

Nei til EU tapte Acer-saken i tingretten

Advokat, Advokatfirmaet Danielsen

Håkon Danielsen

Kommentar

Uholdbart om salær fra universitetsprofessor

Stortingspresidenten har hyret John Chr. Elden i boligsaken

  • Ragnhild Pettersen
  • Monica Flock
  • Heidi Wittrup Djup

Kommentar

Salærsatsen og barns rettssikkerhet i domstolen

Inndragningsdommen: – Vi er allerede i gang med EMD-klagen

DLA Piper tapte ansvarssak i Høyesterett – risikerer millionerstatning

Høyesterett gir grønt lys for strafferettslig inndragning fra 13-åring

Skroter proposisjonen om høyere aldersgrense for statsansatte

Justisministeren må svare i Stortinget om massevisitasjoner i Oslo

Stortingspresidenten trekker seg – politiet skal etterforske pendlerboligsakene

Fra 10 til 90 på to tiår – antall lover med administrativ straff går til værs

Senioradvokat i Marstrand

Simen Bergo

Kommentar

Risiko for grunnforhold: Eidsivating lagmannsrett på gyngende grunn

Mener dommere i større grad bør inhabilisere seg selv under meklingen

Politiadvokat innstilt som ny tingrettsdommer i Bodø

Professor, Institutt for privatrett, UiO

Geir Woxholth

Kommentar

Uholdbart om salær etter proposisjonen til advokatlov

Yara tilkjent over 16 millioner i sakskostnader etter forsikrings-sjøslag

Påtalemyndigheten anker frifinnelse av sovende bilist til Høyesterett

Advokat, Advokatfirmaet Danielsen

Håkon Danielsen

Kommentar

Næringsfriheten drepes i ny advokatlov

Fjerde «Bori-dom» fra Høyesterett ga entreprenøren medhold

Nils Christian Nordhus melder seg ut av Advokatforeningen

Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer

Georg Fr. Rieber-Mohn

Kommentar

En lovendring i dårlig harmoni med utviklingen i ungdomskulturen