Stortingets konstitusjonskomité kritiserer NIM for å rettsliggjøre politikken

POLITIKK | Flere oljeutbygginger kan være grunnlovsstridige, slo NIM fast i sin årsrapport. Stortinget kritiserer dem for å flytte klimapolitikken til domstolene.

List

Legal client adviser, Nordea

Martin Seglen Baadshaug

Kommentar

Fremtidsfullmakt 10 år senere - la oss digitalisere!

Regjeringens prosjekt med en digital løsning for vergefullmakter bør utvides til også å omfatte digitale fremtidsfullmakter, mener artikkelforfatteren.

Riksadvokaten delegerer påtalekompetansen nedover i stor skala

STRAFFEPROSESS | Mengden påtaleavgjørelser som etter hovedregelen skal behandles av politiet, uten at høyere påtalemyndighet er involvert, vil øke massivt fra 1. juli.

Jurist

Bengt Erik Waldow

Kommentar

En «sjølvis» for styrket forbrukersikkerhet

Mindre ressurssterke og språkmektige personer lar seg altfor ofte presse til å betale selv åpenbart grunnløse krav i møte med påståelige kreditorer og en skruppelløs inkassobransje, skriver artikkelforfatteren.

– Vi får se hvordan det går i parker og friområder utover sommeren

STRAFFEPROSESS | Ifølge pensjonert lagdommer og tidligere statsadvokat Iver Huitfeldt er det mange innen politi og påtale som mener Riksadvokatens rusmidelnotat er et politisk utspill – som de ikke er enig.

Meklingsfristen i advokataksjonen er utsatt ytterligere halvannen uke

Seniorskattejurist

Bjørn Weider-Krog

Kommentar

Pendlerboligsakene og Kongens delegasjonskompetanse

– Dette har vært en spesiell saga i norsk strafferettshistorie

STRAFFERETT | – Den dømmende og utøvende makt har gjort en nødvendig korreksjon, mener professor Jon Petter Rui, etter at Riksadvokaten mandag implementerte den nye praksisen i små narkotikasaker.

Steingrim Wolland forlater Rogstad med politianmeldelse, tilsynsvarsel og søksmål

Tingretten målte forsvarers reisetid med cruisecontrol – og kuttet salæret

førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Morten Walløe Tvedt

Kommentar

Stortinget må vokte sin rett til å gi lover

Stopper straffeforfølgning av rusavhengige med brukerdoser

Krigsforbryteranklaget russisk soldat for retten i Kyiv

Kjemper for å stoppe avspilling av overgrepsofrenes videoforklaringer

STRAFFEPROSESS | I tingretten fikk mannen 13 års fengsel for å bestille videooverførte overgrep mot barn på Filippinene. Nå har Høyesterett sagt foreløpig nei til å avskjære videoopptak av barnas forklaringer til Filippinsk politi.

Historiker på Handelshøyskolen BI

Harald Espeli

Kommentar

Arbeidsgivers styringsrett fyller 100 år den 17. mai

Ingen ringere enn Paal Berg forfattet Arbeidsrettens avgjørelse i 1922. I dag er arbeidsgivers styringsrett en sentral del av arbeidsretten, selv om rekkevidden er omstridt, skriver artikkelforfatteren.

Klimademonstrantene tapte, men Høyesterett mildner praksis for subsidiær fengselsstraff

Nå er 17 av de 19 aksjonsrammede straffesakene på plass i listene

Stipendiat ved Det juridiske fakultet i Bergen

Tarjei Ellingsen Røsvoll

Kommentar

«Etter mitt syn går Sivilombudet alt for langt»

Her er listen over jusstudentenes drømmearbeidsgiver

– EMD er en merkevare, og en merkevare må markedsføres

Petter Olsens mva-tvist slipper inn til Høyesterett

DLA Piper begjærer gjenåpning av høyesterettsdom – mener Høgetveit Berg var inhabil

Lagdommere ga «irettesettelse» og truet med bot for «uholdbar» anke

ADVOKATRETT | «Misbruk av rettsapparatet på denne måten kan straffes med rettergangsbot», skriver Agder lagmannsrett, og utsteder det de kaller en «irettesettelse» av advokat Erik Bryn Tvedt.

Disse ble innstilt til lagdommerstillinger i Borgarting og Eidsivating

ANSETTELSER | Innstillingsrådet for dommere har foreslått fem navn til tre ledige stillinger i Oslo, men kun to navn til to ledige stillinger på Hamar.

Utbygger protesterte mot rekkefølgekrav – tapte mot Oslo kommune

Nå kan også tiltalte uten rusavhengighet få lavere straff

Saksbehandler hos Jussformidlingen

Sarah Fyhn Helland Terjesen

Kommentar

«Det er liten grunn til å beskytte en mobbende arbeidsgiver»

Økokrim etterforsker kryptotyveri av 5 milliarder kroner

Nå blir det slutt på «firmabåt» – her forslaget til sjablongskatt på privat konsum i selskap

Jordskifterettsleder, Agder

Arve Konstali

Kommentar

Er Innstillingsrådet for dommere tilstrekkelig uavhengig i forhold til DA?

Konvertitt har kjørt prosess i 12 år – nå må lagmannsretten gå om igjen

Mandag klokken 11 starter meklingen og advokataksjonen rundes av

Høyesterett forkaster Mirmotaharis anke over lagmannsrettens domsskriving

Riksadvokaten har beordret tiltale mot vaktsjefen på KNM Helge Ingstad

Wikborg Rein advarer mot EU-forslag – frykter aktivistsøksmål mot styremedlemmer

Telenor tapte i EFTA-domstolen – må betale milliardbot

Ny EU-dom: Koronakontrollen på Svinesund kan ha vært ulovlig

Ekskludert Jehovas Vitne nådde ikke frem i Høyesterett

Politiet opplyste for dårlig om retten til forsvarer – får ikke bruke avhøret

Høyesterett slipper inn striden om beslag av data med advokatmeldinger

Student ved juridisk fakultet, UiO

Willliam Førde Haugestad

Kommentar

Et uforholdsmessig vedtak fra Det juridiske fakultet

Vant i EMDs storkammer – tapte i Høyesterett

Høyesterett: Kan starte opp første sak 18. mai

Avslutter advokataksjonen og går til mekling

Høyesterett godtar fortsatt utlevering til Polen

Nektet å følge Sivilombudet – nå dropper UNE anke etter tap i retten

120 jusstudenter må ta eksamen på nytt

Høyesterett slipper inn nok en koronaforskrift – denne gangen fra Oslo

Juristforbundet vurderer å saksøke staten om antagelse av faste forsvarere