Sier nei til svartelisting av advokater som jukser med fri rettshjelp

LOVARBEID | Advokatforeningen støtter ikke Tilsynsrådets forslag om at advokater som misbruker systemet skal kunne utelukkes fra rettshjelpordningen.

Taxi-gründer tapte EØS-søksmål i lagmannsretten

FORVALTNINGSRETT | Selskapet Dartride nådde heller ikke i Borgarting lagmannsrett frem med søksmålet på nesten 24 millioner kroner mot Oslo kommune.

Ny arvelov på plass fra januar 2021

Professor Thomas Eeg ved Universitetet i Bergen er ekspert på arverett. Han har ansvaret for lovkommentaren til ny arvelov i Karnov Group Norway sin satsing.

Grefsenhjemmet-striden opp i Høyesterett

ARBEIDSRETT | Det politisk betente spørsmålet om det arbeidstakerne kaller «tariffhopping», er sluppet inn til behandling i Høyesterett.

Innsigelsen kom for sent, mener Høyesterett

Pensjonert lagdommer

Peter L. Bernhardt

Kommentar

Regjeringsadvokatens prosedyre i klimasaken

Tingrettsdommer og lagdommere utnevnt i statsråd

Professor, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Muntlighet i norske domstoler – ressursbruken kan reduseres

Wiersholm vant årets Talentpris

Tingrettsdommere innstilt til Oslo og Bergen

  • Torstein Frantzen
  • Per J. Jordal

Kommentar

Domstolstruktur – nedleggelse er nedleggelse

Dette ser juristene etter hos arbeidsgiverne

JURISTMARKEDET | Den årlige arbeidsmarkedsundersøkelsen fra Universum viser at jurister i større grad enn før søker etter arbeidsgivere med fleksible arbeidsordninger.

– RA står ikke i noen særstilling

KLIMASØKSMÅL | Advokaten skal ikke identifiseres med klientens standpunkter, heller ikke regjeringsadvokaten, mener Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Professor, UiB

Gunnar Grendstad

Kommentar

Hvor mye betyr det å ha en bedre advokat enn motparten?

Kritiserer regjeringsadvokaten for klimaprosedyren

Finansdepartementet instruerer Skattedirektoratet om å ignorere nemndas avgjørelse

Justispolitisk talsperson, Sp

Jenny Klinge

Kommentar

Politikk i domstolforvaltninga

Ytterligere to Nav-saker skal opp i EFTA-domstolen

Dansk firma satser nordisk og utvider i Oslo

Jurist , NTNU

Anne Marie Snekvik

Kommentar

Er offentleglova § 9 i strid med EUs personvernforordning?

Skeie Energy-sjef frikjent av Høyesterett

Kommuneansatte vant matpausestrid i Arbeidsretten

Høyesterett omgjør avtaleloven § 36-dom fra Borgarting

AVTALERETT | Lagmannsretten kom under dissens til at det ville stride mot god forretningsskikk å nekte de ansatte tidligpensjon, men Høyesterett er ikke enig.

Flere hundre yrkesskadede nordmenn får ikke føre sakene sine i Norge

KONKURSRETT | LO vil be regjeringen endre dagens garantiordning, etter at en yrkesskadet arbeider sist uke tapte mot forsikringsselskapets danske konkursbo.

Janne Kristiansen skal lede arrestordreutvalget

Tidligere dep.råd i Justisdepartementet

Morten Ruud

Kommentar

EMK gjennom 70 år – og veien videre

Professor, UiO

Eivind Smith

Kommentar

Dagens sivilprosess er uegnet for mange forvaltningssaker

SV vil løfte justisprofilen: – Rettssikkerheten er i krise

Høyskolelektor i juridiske emner, Kriminalomsorgens utdanningssenter

Sven-Erik Skotte

Kommentar

Spyttehette er et potensielt dødelig tvangsmiddel

Tingretten: Tiltalte kan ikke tvinges til videomøte fra Sverige

Auschwitz-vakt tapte i Strasbourg

Slik rangerer mannlige og kvinnelige jurister drømmejobbene

Advokat Fridtjof Feydt er død

Mæland avfeier Sp-kritikk av domstolsreformen

Stipendiat, UiB

Marius Mikkel Kjølstad

Kommentar

Klimasøksmålet og Grunnloven – tilsvar til Eivind Smith

Tyrkia felt i EMD for å fengsle kritiske journalister

Professor, UiO

Eivind Smith

Kommentar

Bestemmer Høyesterett hva staten skal gjøre i klimapolitikken?

Styreleder i Domstoladministrasjonen

Bård Tønder

Kommentar

DA følger Stortingets vedtak

Elden etter Høyesteretts Jensen-avvisning: – Tviler på at siste ord er sagt

Regjeringen utsetter de kontroversielle delene av e-tjenesteloven

Professor, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Klimasøksmålet i Høyesterett – minutt for minutt

Tingrettsdommer ved Ofoten tingrett

Øyvind Johnsen

Kommentar

En overføring av makt fra Stortinget til Domstoladministrasjonen

Bydelsoverlegen ber jusstudenter i Oslo ta koronatest

Stipendiat, Institutt for privatrett, UiO

Mona Naomi Lintvedt

Kommentar

Derfor bør vi ha hjemmel for Smittestopp 2

Dissens i Høyesterett – å overta siktedes chat krever ikke hjemmel