Orkla og Mondelez krangler om blåfargen på Stratos og Freia Boble – møtes i retten

IMMATERIALRETT | Stratos-produsent Orkla saksøker Freia-produsent Mondelez på grunn av blåfargen på emballasjen på Freia Boble. Mondelez mener Orkla ikke har enerett på fargen.

Klimadommens store overraskelse: Her bør Norge være oppmerksom

KLIMASØKSMÅL | EMDs klimadom gir staten ansvar for «importerte» utslipp. Da er ikke veien lang for å inkludere også «eksporterte» utslipp, eksempelvis fra oljeeksport, tror professor Christina Voigt.

Professor ved Institutt for privatrett

Olav Torvund

Kommentar

Vern av historiske personers stemme

Knut Hamsuns arvinger kan neppe motsette seg at «Sult» utgis som lydbok med en kunstig Knut Hamsun-stemme, skriver artikkelforfatteren.

Ingvild Kjerkol går av som helseminister

Ingvild Kjerkol har ikke tilliten hun må ha for å kunne fortsette om helseminister, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Kjerkol gikk fredag av som statsråd.

11 vil bli lagdommere i Gulating og Agder

ANSETTELSER | Mange er unntatt offentlighet på søkerlisten til de to ledige embetene i Gulating lagmannsrett.

Elden anmelder drapstrusler etter kontrovers rundt frifinnelse i Gulating

Senioradvokat, PersonskadeAdvokat1

Kristin Sande

Kommentar

«Det er på tide å rette et kritisk blikk mot rettshjelpsforsikringer»

Advokatene aksjonerer ikke lenger mot «kjellersakene», men fortsatt stopp for KK

POLITIKK | Aksjonen som rammet E-tjenestens skjulte overvåkning var ment å være midlertidig, og derfor er den nå avsluttet, forteller Jon Wessel-Aas.

Lagdommer kritiserer Bergens Tidende-kommentatorer etter rettssakomtale

Justisministeren vil ikke gjenta at advokataksjonen er ulovlig

Saken mot Anette Trettebergstuen henlegges som intet straffbart forhold

Advokat

Marte Svarstad Brodtkorb

Kommentar

Norge har ikke én rettsstat, men to – én for de rike og en for de fattige

Tror EMD-avgjørelsen innebærer at Norge bryter EMK i klimasaken

EMD avviste klimasaken mot Norge og 32 andre land, men felte Sveits

KLIMASØKSMÅL | EMDs storkammer mener de portugusiske ungdommene verken hadde mulighet til å klage inn Norge, eller hadde uttømt nasjonale rettsmidler. Klagen blir derfor avvist.

Meddommerne frifant Fosen-aktivister fra demonstrasjons-forelegg

STRAFFERETT | Kun flertallet i Oslo tingrett frifinner helt, men en enstemmig rett mener at bøter er for strengt i et tilfelle som dette.

Advokatfirmaet Sveinsson

Pål Sveinsson

Kommentar

Forsinkelsesrenten kan ruinere boliglåntakere

Regjeringen vil endre styreform i Finanstilsynet og øke makten til direktøren

  • Vetle Seierstad
  • Adele Matheson Mestad

Kommentar

En helhetlig prosess for et helhetlig vern av domstolenes uavhengighet

Høyesterett nekter fremleggelse av skriftlige forklaringer fra fornærmede

Høyesterett vil ikke behandle bøtene til Ullevål-aksjonister

Her er riksadvokatens ønskeliste til Høyesterett

Jussbuss, husleie og gjeldsgruppen

Dina Blakkisrud

Kommentar

Den nye rettshjelpsloven må dekke flere saksområder

15 har søkt den ledige dommerjobben i Fredrikstad

ANSETTELSER | Det er mange interne søkere blant de som har meldt seg på i konkurransen om embetet i Søndre Østfold tingrett.

Bergen-studenter ut mot professor etter folkemord-uttalelser

STUDIER | Studenter ved juridisk fakultet i Bergen mener professor Terje Einarsen antydet at de risikerte straffansvar for folkemord om de stemte mot å droppe utvekslingsavtale.

Tirsdag faller dom i EMDs tre skjellsettende klimasaker

Borten Moe-saken henlegges som intet straffbart forhold

Stipendiat, Senter for europarett (UiO)

Trygve Harlem Losnedahl

Kommentar

Advokaters verdiskapning – substans eller tomme slagord?

Mehl: – En trussel mot Stortinget er en trussel mot demokratiet

Sivilombudet mener statsforvalterens praksisendring for dispensasjoner er ulovlig

Ingvild Kjerkol hyrer advokat i masteroppgave-saken

– Advokatene driver en boikottaksjon

Barnevernklage mot Norge ble forkastet av menneskerettsdomstolen

Antall saker som påtaleavgjøres av Riksadvokaten er halvert

Borgarting må behandle begjæring om innleie-forføyning på nytt

Leder for Politijuristene

Marianne Børseth Steensby

Kommentar

Hvor er den politiske visjonen om en velfungerende og effektiv straffesaksbehandling?

Tidligere fosterforeldre får reise sak om foreldreansvar

Professor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Morten Walløe Tvedt

Kommentar

I hvilke situasjoner skal Grunnlovens regler kunne tilsidesettes?

Fraråder Stortinget å grunnlovfeste statens rett til å begrense grunnlovsretter

Universitetslektor, Institutt for offentlig rett

Nils Gunnar Skretting

Kommentar

Grunnloven og fjellvett – det er ingen skam å snu

Staten tapte kampen om nakenransakinger i fengslene

Stordalen tapte skattetvisten – tingretten lander på gjennomskjæring

Advokatstreiken trappes opp – rammer avhør av barn

EFTA-domstolen om karantenehotell: Avskrekking kan være et berettiget middel

LO-sekretær, leiar av LO sitt justispolitiske utval

Are Tomasgard

Kommentar

LO sitt bidrag til grunnlovsdebatten

Disse er innstilt som nye tingrettsdommere på Romerike

Disse er innstilt som nye tingrettsdommere på Romerike

Svensk greve vant i retten – får beholde meteoritt

– Gledelig med over 150 frifinnelser i en dom, men viser hvor galt det kan gå

IT-firma får hemmeligholdelse av Skattefunn-søknad opp i Høyesterett