Får ta beslag i klient-info fra korrupsjonssiktet advokat

ADVOKATRETT | Oslo tingrett påla onsdag en siktet Oslo-advokats regnskapsfører å utlevere utskrifter av pengeoverføringer mellom advokaten og en av hans klienter.

Advokat slipper å sladde 33.000 sider

TAUSHETSPLIKT | Gulating mener Bull-partner Anne Helsingeng ikke kan pålegges å anonymisere og utlevere klientregnskapene til ex-advokat Jon Eilif Orrem.

Her er jusspoddene du kan høre på i sommer

EMD dumper 16 saker på Norge samtidig

Millionavtale om forskning inngått mellom UiB og Skatteetaten

UiB og Skatteetaten går inn med henholdsvis 25,5 og 16 millioner kroner over en periode på ti år. Hensikten er å styrke den skatterettslige forskningen ved UiB.

Professor i EU-rett, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Polsk trøbbel for EØS-avtalen?

I saken om pensjonsalderen for polske høyesterettsdommere fremhever EU-domstolen generelle krav til rettsbeskyttelsen i EU. De rettslige grunnlagene gjenfinnes ikke i EØS-avtalen. Det kan bli et problem for EFTA-statenes ønske om fortsatt full adgang til EUs indre marked.

Dommerne protesterer på innstillingen til Gulating

Presiserer handlingsrommet ved insolvens

Førsteamanuensis ph.d., BI

Alexander Næss Skjønberg

Kommentar

«Det er bemerkelsesverdig at retten i det vesentlige lener seg på en upublisert artikkel»

Nå tilbyr også bankene advokathjelp

Borgarting ber om at 5+2-reformen reverseres

Høyesterett avklarer byggherrens ansvar for plunder og heft

Redaktør for Rett24

Kjetil Kolsrud

Kommentar

Rett24 går i sommermodus

Ryssdal-familien vant - etter 15 år i tvist

Advokatfullmektig i Wiersholm

Jacob Mjelde

Kommentar

Spikeren i kista for fradragsrett for transaksjonskostnader?

Arbeidsgiverne vant prinsippsak om tariffavtaler

Dissens om DNA-registrering ved skattesvik

Slår sammen Øvre og Nedre Romerike tingrett

Høyesterett opphever voldtektsdom

Høyesterett godtar Oslo kommunes bunnfradrag i eiendomsskatten

To dommere får kritikk av tilsynsutvalget

Polens dommer-utrenskning felt i EU-domstolen

Regjeringen vil endre aksjelovgivningen

Storfebonde fikk fengsel for manglende fôring og beite

Regjeringen hever ankesummmen til 250.000 kroner

Kommunen tapte nybrottsak om urbane jordskifter

Lagdommere innstilt til Gulating

Fem søkere til direktørjobben i Høyesterett

Slik skal domstolene kutte mer

Justerer avtaleloven § 36 i forsikringssaker

Dr. juris, advokatfullmektig i Kluge

Clemens Kerle

Kommentar

Fortsatt unødvendig ESA-frykt i Norge

Høyesterett opprettholder mors Facebook-forbud

Slik begrunnet Borgarting den omstridte asylsaken

Høyesterett nekter anke over Kluge-erstatning

Sven Marius Urke ansatt for ny periode som DA-direktør

Flyktningekrisen ikke grunn til beredskapshjemmel

Regjeringen lager nytt straffelovråd

Økokrim tiltaler advokat for underslag

Ombudsmannen kritiserer Oslo fengsel

NIM får ny styreleder

Monckton Chambers, London, Former President of the EFTA Court

Carl Baudenbacher

Kommentar

What is judicial dialogue?

Ber justisministeren vurdere hjemmel for oppholdsforbud

Borgarting underkjenner besøksforbud for Oslo sentrum

Høyesterett tar inn saken om mors bilder av datteren på Facebook

Domstolene får fem millioner i revidert

Ny utbyggings-smell for Oslo kommune