PhD, advokat i LO

Herdis Helle

Kommentar

«Dersom dette stemmer, bør regjeringa gjere greie for desse synspunkta, ope og offentleg»

Dei materielle vilkåra for omsorgsovertaking – om elefantar i rommet og ei mast som er i ferd med å knekke.

Borgarting ber regjeringen gjeninnføre tre fagdommere

DOMSTOLENE | I et brev til Justisdepartementet skriver Borgarting lagmannsrett at lovendringen som fjernet juryordningen har svekket lagmannsrettens fagkompetanse.

Gulating: Kroppsvisitasjoner i Bergen fengsel brøt menneskerettighetene

Hakekors-frifinnelsen fra Agder blir ikke anket

Annonsørinformasjon

Her er grunnen til at du bør rekruttere jurister og advokater gjennom Rett24

Halvparten av leserne på Rett24 leter sjelden eller aldri etter jobb i stillingsportaler som Nav, Finn eller lignende. Men åtte av ti kan tenke seg jobbskifte.

– Dette er noe NHO og regjeringen egenhendig beslutter

Her er Høyesteretts 16 Nav-spørsmål til EFTA-domstolen

Fagleder næringsjuss i NHO

Halvor E. Sigurdsen

Kommentar

Unyansert om foreningslov på anbud

27 NAV-dommer vil ikke bli begjært gjenåpnet

Professor i politivitenskap, PHS

Morten Holmboe

Kommentar

Hakekors-saken: Lagmannsrettens dom bør ankes til Høyesterett

Regjeringen vil reversere Høyesteretts DNA-praksis

LOVARBEID | Regjeringen mener Høyesterett har misforstått forarbeidene til politiregisterloven, og vil endre loven for å fjerne all tvil: DNA-registeret skal ikke brukes i farskapssaker.

Sivilombudsmannen mener det er for lett å bygge i strandsonen

FORVALTNINGSRETT | 90 prosent av vedtakene som tillater bygging i strandsonen i Kragerø er utilstrekkelig begrunnet, mener Sivilombudsmannen.

Høyesterett opphever Gulatings dom – for tredje gang

  • Ronny Lund
  • Andreas Brekke

Kommentar

Fristregler modne for revisjon

Forkaster anke etter tåregass-angrep på fostermor

Tre menn frikjent for å ha hengt opp hakekorsflagg i Kristiansand

Høyesterett knesetter norsk univeralsjurisdiksjon i terrorsaker

Førsteamanuensis, UiO

Jon Christian F. Nordrum

Kommentar

Anbud truer den norske lovgivningstradisjonen

Juridisk fakultet frikjent for usaklig forskjellsbehandling

Arbeidstakerne tapte pensjonsstrid etter outsourcing

Skjerper straffen for strandsonebygging

Høyesterett frikjenner ND-programmet – under dissens

STRAFFERETT | Ordningen «Narkotikaprogram med domstolskontroll» kan fortsette. Det ble klart da Høyesterett før helgen, for første gang på sju år, avgjorde en direkteanke fra tingretten.

Forsvarer anbudskonkurranse på lovutredning

LOVARBEID | – Det som er nytt er at departementet har offentliggjort oppdraget, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet.

Høyesterett opphever forsikringsdom – for andre gang

Departementet setter lovutredning ut på anbud

Juristforbundet mener 23 prosent av medlemmene har opplevd diskriminering

Monckton Chambers, London, Former President of the EFTA Court

Carl Baudenbacher

Kommentar

The EEA law duty of loyalty or good faith

Tidligere kommunelege dømt for vitnepåvirkning

Tror ikke på påtaledebatt i denne stortingsperioden

Advokat og styreleder i Rogstad

Steingrim Wolland

Kommentar

«Det er rett og slett en skam å uttale seg slik om kolleger!»

Advokatforeningen støtter Marius Dietrichson etter rabaldermøte

Halvard Haukeland Fredriksen skal lede lovutvalget etter Nav-saken

Her er Borgartings begrunnelse for å fengsle Eirik Jensen

Høyesterett kuttet Per Danielsens salær med 85 prosent

Direktør, NIM

Adele Matheson Mestad

Kommentar

Når landsbyen stenger

Strengere krav til ankenektelse i seksårssaker

Dissens i Borgarting – dissens i Høyesterett

Ber departementet om strengere regler for advokatledere

Partner i Schjødt

Sigurd Holter Torp

Kommentar

Høyesterett styrker varemerkevernet

  • Fredrik Wiker
  • Carl Emil Bull-Berg

Kommentar

Kan man krenke et varemerke gjennom skjult bruk?

Borgarting skal spille av lydopptak fra koronastengte Jensen-prosedyrer

Advokat fikk fire års fengsel for bedrageri

Ap vil ha skatteplikt på Nicolai Tangens kunst-donasjoner

  • Kristiane Aarvik
  • Elisabeth Skatvedt

Kommentar

Produktetterligninger og logobruk: Et skritt i riktig retning