Forsøkte å oppsøke dommeren hjemme men havnet hos navnebror

STRAFFEPROSESS | En tilfeldig lærer med samme navn som en dommer ringte politiet etter at den fremmede mannen hadde vært og banket på døren hans.

List

– Loven om innsynsrett i eierskapsregisteret må endres

SELSKAPSRETT | En ny plenumsdom fra EU-domstolen slår fast at det ikke er tillatt med eierskapsregistre som er ligger åpent for den generelle allmennheten.

Partner i Advokatfirmaet Berngaard AS

Elin Mathisen

Kommentar

Hvilket håp er det for aktivisten når advokaten havner i fengsel?

Protestene i Iran er i sin tiende uke. Nå blir også advokatene som skal forsvare de fengslede demonstrantene arrestert, og rettssikkerheten er ikke-eksisterende. Det kan ikke vi norske advokater godta.

Nå skal Høyesterett vurdere ordningen med investorfinansierte søksmål

SIVILPROSESS | Selskapet Therium vil garantere for sakskostnadene i milliardsøksmålet mot alarmselskapene Verisure og Sector Alarm – mot en cut av den eventuelle erstatningen.

Domstollederne med samlet bekymringsmelding til Stortinget

STATSBUDSJETTET | Regjeringens forslag til statsbudsjett vil svekke domstolenes uavhengighet, skriver domstollederne i den uvanlige henvendelsen.

Tidligere sorenskriver fullstendig frifunnet for anklagen om å lyve til lagmannsretten

Mor ble uskyldig dømt for barnemishandling etter at far hadde manipulert barna

Eks-advokat tiltalt for plakataksjon mot statsadvokat

STRAFFERETT | På plakatene som ble hengt opp i Oslo sentrum, sto det at statsadvokat Geir Evanger var «etterlyst» og «siktet for innførsel av meget betydelig mengde hasj og MDMA».

Sivilombudet kritiserer erstatningsnemnda for voldsofre

Staten vant dissensdom om MVA for innleid arbeidskraft

Advokatfullmektig, Simonsen Vogt Wiig

Haakon Rønn Stensæth

Kommentar

Konkurransetilsynet bør aktivt fremme bærekraft

– Måten regjeringen styrer domstolene på vitner om lav grad av tillit

Mindre bruk av ulovlige tvangsmidler i små narkosaker

Professor og associate dean, BI

Monica Viken

Kommentar

Derfor vil Handelshøyskolen BI utdanne jurister

Alt tyder på at kandidater fra det nye jusstudiet på Handelshøyskolen BI vil være etterspurt i markedet, skriver artikkelforfatteren.

Frikjent fra krav om å destruere notene til Harry Potter-musikken

IMMATERIALRETT | Star Entertainments Harry Potter-konserter var ingen opphavsrettskrenkelse, mener Oslo tingrett.

Fremmer forslag om å lovfeste rett til oppreisning for EMK-krenkelser

Dette mener strafferettspesialister om statsadvokatens Antonsen-vurdering

Nå skal tre års midlertidighet gi rett til fast ansettelse

  • Jonas Altinius
  • Henrik Rode Evensen

Kommentar

– Er dette starten på en avvikling av dommerfullmektigordningen?

Tingretten bruker avtaleloven paragraf 36 til å tilsidesette oppdragsavtale

Fire mot én stemme i Høyesterett for å redusere straffen for sovevoldtekt

Advokatforeningen etterlyser mer domstolskontroll med forvaltningen

Gjerdeprodusent må betale 1,6 millioner i erstatning etter Google-triks

IMMATERIALRETT | Den urettmessige bruken av konkurrentens varemerke må erstattes med dobbel lisensavgift, konkluderer Høyesterett.

Legger dommerstillinger i Trondheim og Kristiansand på is inntil videre

DOMSTOLENE | Som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år har Domstoladministrasjonen og innstillingsrådet valgt å stille flere allerede utlyste stillinger i bero.

Ingen ankeforhandling før til våren i dommernes søksmål mot staten

– Denne saken vekker stor interesse i det skattefaglige miljøet

Professor ved Politihøgskolen

Morten Holmboe

Kommentar

«Ankeutvalgets manglende realitetsprøving i hagle-saken kan være menneskerettsstridig»

– Jeg klarer ikke å se at denne rapporten er noen form for «smoking gun»

Advokat

Brynjar Mørkved

Kommentar

Bør forslagene fra Lovstrukturutvalget evalueres?

Vil ikke fortelle hva Lovavdelingen sa om konverteringsterapi-forslaget

Ber om at resten av den hemmelige NAV-rapporten offentliggjøres

Høyesterett opphever Gulatings korona-frifinnelse

– Staten har et annet syn enn Høyesterett på hva som følger av EMD-praksis

Nå har innstillingskomitéen konkludert om hvem som skal bli EFTA-dommer

Dr. juris, Oslo

Knut Bergo

Kommentar

Vi må ha en ny petroleumsskattelov nå!

EMD godtar Stortingets reparasjon av tomtefesteloven

Hele tingretten ble inhabil da en dommer måtte inn til avhør i saken den behandlet

  • Adele Matheson Mestad
  • Mathilde Wilhelmsen

Kommentar

Menneskerettighetsbrudd må repareres

Mener regjeringen visker ut konstitusjonelle grenser mellom departement og domstoler

Dissensdom fra Borgarting om promillesparkesykling kan bli pilotsak i Høyesterett

Ph.d.-stipendiat, Det juridiske fakultet, UiB

Malin Skogstad Aaen

Kommentar

Behovet for lærdommer fra en granskning av Baneheia-saken

Mener domstolene ikke trenger ny hjemmel for å tilkjenne ransakingsoppreisning

Lovforslag om kredittkort får kritikk i høringsrunden

Maktmiddelutvalget delt i to om generell bevæpning av politiet

Gjesteforskar NMBU, høgsterettsdommar 1999-2018

Karl Arne Utgård

Kommentar

Endringa i stiftelseslova må skje mot «full erstatning»

Gjesteforskar NMBU, høgsterettsdommar 1999-2018

Karl Arne Utgård

Kommentar

Endringa i stiftelseslova må skje mot «full erstatning»

Advokat tiltalt for underslag fra en pleiepasient i 90-årene

– Nei, dette er ikke over ennå

Lagmannsretten velger å tolke bort foreldelsesfristen – godtar gjenåpning av Tengs-saken