Statsadvokatenes forening: – Rettens flertall i Karmøy-dommen går for langt

STRAFFEPROSESS | Leder i Statsadvokatenes forening Oddbjørn Søreide reagerer på hvordan Gulating lagmannsrett kritiserte aktoratet i forbindelse med frifinnelsen for drapet på Birgitte Tengs.

Tolker taushetsplikten innskrenkende og gir Gjenopptakelseskommisjonen innsyn

STRAFFEPROSESS | Det absolutte pålegget om taushet rundt Jensen-saken må vike for kommisjonens behov for å ha all informasjon tilgjengelig, mener Høyesterett.

Partner Baudenbacher Kvernberg, Former President of the EFTA Court

Carl Baudenbacher

Kommentar

The Norwegian State and its duty of loyalty to the EEA Agreement

Over the years and decades, the Norwegian state has systematically undermined the preliminary reference procedure to the EFTA Court.

Domstolene får nok en økning i budsjettforliket – lettelse i Domstoladministrasjonen

STATSBUDSJETTET | – Vi må ha en større ambisjon for rettsstaten enn at den skal være drevet på helge- og kveldsarbeid, sier Andreas Sjalg Unneland (SV), etter at Stortinget nå har besluttet å legge ytterligere 10 millioner i potten.

Forsvarergruppen varsler nye aksjoner etter ekstraordinært styremøte

Statsbudsjettet ble en kalddusj for advokater på offentlig sats, og i dag besluttet forsvarerne å gjenoppta «streikeaksjonen» fra i fjor. Hvem som skal rammes denne gang, er ennå uavklart.

Høyesterett mener cannabisgrensen i veitrafikkforskriften er OK

Over 700 påmeldte på Wiersholms M&A-konferanse

Kun to søkere til lagdommerstillingen i Tromsø – men begge har doktorgrad

DOMSTOLENE | Ifølge Innstillingsrådet for dommere er det blitt mer utfordrende å rekruttere de siste årene. Den siste utlysningen i lagmannsretten ble intet unntak.

Karl Arne Utgård: – Jeg forstår ikke hvordan noen er kommet på at staten har plikt til å rive vindmøller

DN: 73 advokater tjente over 20 millioner i fjor

Gulating med skarp kritikk av påtalemyndigheten i Tengs-saken

Vårt Oslo: Jon Wessel-Aas får 300.000 kroner i bot for promillekjøring

  • Gro Berge
  • Solfrid Mykland Fjell

Kommentar

Når rettsmekling skaper verdier for begge parter

I dag møtes LO og NHO i Høyesterett om rekkevidden av varsler-begrepet

ARBEIDSRETT | Lagmannsrettens tolkning kan ha en avkjølende effekt på varsler-viljen, skriver LO i sluttinnlegget foran saken som behandles i Høyesterett tirsdag.

Advokat (H), professor dr. juris

Jens Edvin A. Skoghøy

Kommentar

Skal domstolene være nødt til å straffe brudd på uberettigede besøksforbud?

«Dette resonnementet er klart uholdbart», skriver Skoghøy, i en kommentar til Høyesteretts dissensdom fra forrige uke.

Domstoladministrasjonen lettet etter økningen - skuffelse i Advokatforeningen

Mer til domstoler og fengsler – men null ekstra kroner til advokatene

Student var anklaget for fusk – vant i lagmannsretten

Professor, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Forviklinger ved norske oversettelser av EU-regelverk – illustrert med anskaffelsesdirektivet

Oljefondet skal lede gruppesøksmål mot Silicon Valley Bank

DNB-anke førte frem i Borgarting – slipper skatteregning på 1,5 milliarder

Dommerforeningen: – Folk er bestyrtet

Forsikringsbransjen vant frem i prinsippsak om foreldelse

FORSIKRINGSRETT | – For klient er det selvsagt skuffende at forsikringsselskapet gis anledning til å påberope seg foreldelse uten varsel, sier advokat Therese Lohne Boehlke.

Påtalemyndigheten ba om at drone-dommer skulle kjennes inhabil

STRAFFEPROSESS | Når tingretten på nyåret skal behandle straffesaken mot en droneflyvende russer på nytt, er den satt opp med samme dommer som før Høyesterett opphevet den forrige dommen.

Planlegger for kontinuerlig nedbemanning av dommere frem til 2027

  • Mai Fen Fogelstrand
  • Selma Jakobsen

Kommentar

«Manglende bruk av begrepet psykisk vold underkommuniserer alvoret i handlingene»

Starter i dag: Oslo tingrett nektet å avskjære ekspertbevis i klimasøksmålet

EMDs storkammer opphevet prinsippdom om forsamlingsrett og koronatiltak

Påtalemyndigheten vant frem om prøvingsrett for besøksforbud

– Her gjøres alt for å unngå EFTA-domstolens vurdering

Utviste studenter fikk ikke direkteanke til Høyesterett

  • Lars Kokkvold
  • Sten Foyn

Kommentar

Arbeidsminister Tonje Brennas julegave til LO

Dommerforeningen kritiserer Regjeringen for ikke å følge opp Fosen-dommen

Nå skal Høyesterett avgjøre striden om kapitaliseringsrenten ved ekspropriasjon

Borgarting nekter å fremme Per Danielsens anke – får ikke bevillingen tilbake

Godtar forklaringer fra barn som ikke ble opplyst om retten til å nekte forklaring

Hilde Vibeke Enger blir ny leder for Frostating lagmannsrett

Leder av Dommerforeningen

Kirsten Bleskestad

Kommentar

Færre dommere er ikke løsningen, DA

– Vi er uenige i flertallets rettsanvendelse

Meta trekker søksmål mot Datatilsynet

Sakskostnader i småkravsaker: Borgarting delt i to over upløyd mark

Øie løfter omkampen om nakenransakinger til storkammer

Den polske Helsingforskomitéen melder seg på i norsk EMD-sak

Domstolene må kutte 42,1 millioner neste år – vil redusere antall dommere

Regjeringen åpner for flere universiteter

Regjeringen åpner for flere universiteter

Daglig leder, JURK - Juridisk rådgivning for kvinner

Petrine Iversen

Kommentar

Den nye voldserstatningsloven: Effektiv, men langt fra rettferdig

Oslo tingrett nekter å fremme gigant-gruppesøksmål fra utenlandsstudenter

Nå pakker Arbeidsretten pappeskene og flytter bortover i gaten