Jens E. A. Skoghøy blir advokat i Kvale

ADVOKATMARKEDET | Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy begynner i Kvale Advokatfirma den 1. september 2023.

Mehl ber om oppfølgingsplan fra politiet og PST

POLITIKK | Politidirektøren og PST-sjefen må møte i Justisdepartementet fredag morgen, dagen etter den knusende rapporten om Oslo-skytingen.

Opphever voldtektsdom etter at forsvarer fant ut hva meddommeren skrev på Facebook

STRAFFEPROSESS | Borgarting lagmannsrett mener meddommerens aktivitet på Facebook var med på å gjøre ham inhabil til å dømme en mann av utenlandsk opprinnelse til forvaring.

Advokatfirmaet Seland fortsetter transformasjonen etter oppkjøp av regnskapsfirma

ADVOKATMARKEDET | Ett år etter at Seland slo seg sammen med den tyske giganten Rödl Partner, kunngjorde selskapet torsdag at tyskerne kjøper det norske regnskaps- og outsourcingforetaket Omega Accounting.

Ny oppreisningsnormering fra Høyesterett – denne gangen for grovt uaktsomt drap

ERSTATNINGSRETT | – Jeg tror det vil bli satt pris på at Høyesterett nå har avklart oppreisningsnivået, da det har vært en del sprikende praksis de senere år, sier advokat Silje Elisabeth Stenvaag.

Fra fire års fengsel i tingretten til påstand om frifinnelse i lagmannsretten

Smell for forbrukersøksmål – får ikke finansiere advokatene med «søksmålsinvestor»

  • Jan Olav Aabø
  • Andreas Nordby

Kommentar

Er utmeldingssøksmål uten søksmålsfinansiering som tonic uten gin?

Dagens regler forutsetter i praksis at utmeldingssøksmål må finansieres av filantroper med dype lommer. Slike vokser ikke på trær, skriver artikkelforfatterne.

600 påmeldte og lang kø for Lovkonferansen på UiO

BAHR-partner vant strid om tilleggsskatt etter tastefeil

EU-domstolen: Polsk rettsreform krenket dommeres uavhengighet

Nå får Husmordommen sin egen plass ikke bare i rettshistorien, men også i bybildet

Sivilombudet mener innsatte er blitt ulovlig isolert på grunn av plassmangel

Advokat, Lunder Hedenstad

Atle-Erling Lunder

Kommentar

Mens vi venter på Høyesterett – skal skadelidte reddes eller ikke?

Spørsmålet Høyesterett nå skal ta stilling til, blir om ikke disse situasjonene kan oppfattes å være en felle for skadelidte, som lovgiver ønsket å unngå.

Lagmannsretten reduserer straffen i Tussi-saken

En kvinne som i februar ble dømt til ubetinget fengsel for å ha etterlatt kaninen Tussi utendørs på vinteren, vant frem med straffutmålingsanken til Agder lagmannsrett.

Full seier, men tingretten kappet salærene med 20 millioner – til 48 millioner

Tidligere kjendismanager får saken opp for Høyesterett

Generalsekretær i Advokatforeningen

Merete Smith

Kommentar

Når én time er nok

– Jeg vil understreke at det er delte meninger blant høringsinstansene

Haver Advokatfirma åpner nytt kontor i Haugesund

Ble fratatt statsborgerskapet – vant i frem i Oslo tingrett

Tingretten gikk to år og seks måneder ut over aktors påstand

  • Mohsin Ramani
  • Lars Albert Jøstensen

Kommentar

Skadelidte bør ikke reddes av skadevolders melding til forsikringsselskapet

Sist uke besluttet Høyesteretts ankeutvalg å fremme en sak om foreldelsesfristen i forsikringssaker, der skadelidte opprinnelig hadde meldt krav til skadevolder.

Spesialenheten for politisaker til Høyesterett for tredje gang på et halvår

STRAFFERETT | Tidligere i vår var temaet blant annet terskelen for å beslutte pågripelse av en vaskehjelp siktet for tyveri, denne gangen blir det definisjonen på misbruk av overmaktsforhold.

TONO med rekordomsetning på inntekter fra opphavsretter

Mann saksøker Oslo kommune for 1,75 millioner kroner etter akeulykke

Leder Tekna Stats etatsforening i jordskifterettene

Torbjørn Hjartåker

Kommentar

Dommerne trenger nytt lønnssystem

Brant ned hus med varmluftpistol – får saken opp i Høyesterett

To nye dommere utnevnt i statsråd

Innsatt tilkjent 75.000 kroner i oppreisning for ulovlige kroppsvisitasjoner

Are Stenvik og Thom Arne Hellerslia innstilt til embetene i Høyesterett

Nye dommere innstilt til Hordaland og Vestfold

Tapte ankesaken – må punge ut for opphavsrettskrenkelse i Harry Potter-konserter

Advokat i Rogstad

Ole Henning Mathisen

Kommentar

Traktaters ordlyd – varierende rettspraksis

Fraktfirma tapte i retten etter at 76 tonn laks råtnet på glovarm flyplass i Kina

Bank Norwegian saksøker flyselskapet Norwegian i navnestrid

I morgen skal Innstillingsrådet behandle embetene i Høyesterett

Justisministeren til Stortinget for å svare om domstolsreversering

Stortingsflertallet sier nei til forslag om å lovregulere spaning og infiltrasjon

Per Danielsen nektes bevisavskjæring for rettsavgjørelser om klienttvister

Professor ved Politihøgskolen

Inger Marie Sunde

Kommentar

Regulering av kunstig intelligens – en oppfordring til norske politikere

Fengselsbetjent ble avlyttet – får saken opp i Høyesterett

Derfor godtar Høyesterett ulveskytingen som lagmannsretten sa nei til

Dietrichson mener Kongsberg-politifolkene burde sittet på tiltalebenken sammen

Storkammeret godtar straff mot politiker som ikke slettet tredjemanns Facebook-kommentar

Storkammeret godtar straff mot politiker som ikke slettet tredjemanns Facebook-kommentar

Foreldelsesdommen: – Lovgiver bør plukke opp ballen

BT-redaktør: «Rettsstaten har fått et sjokkartet møte med Tiktok-generasjonen»

Samene får urfolksstatus i Grunnloven: – Historisk