Tre dommere får disiplinærtiltak etter å ha refset advokaten i domspremissene

ADVOKATRETT | Advokat Erik Bryn Tvedt fikk «irettesettelse» for å «belaste rettsapparet» med en «åpenbart uholdbar» anke. Nå er de tre dommerne felt for brudd på god dommerskikk.

Høyesterett opprettholder straffedom i sak om krenkelse av kjønnsidentitet

STRAFFERETT | Avgjørelsen er den første Høyesterett har avsagt etter lovendringen som etablerte vern mot ytringer basert på en persons kjønnsidentitet.

Sparebank fikk medhold i tingretten – får kaste ut kunde etter hvitvaskingsbekymring

FINANSREGULATORISK | – Hvis jussen er å forstå slik som dette, så har vi et stort rettsikkerhetsproblem for bankkunder, sier advokat Roger Sporsheim. Han varsler allerede nå at saken bør til Høyesterett.

Mot mulig streikeslutt i Storbritannia – britiske forsvarere loves lønnsløft

UTENRIKS | Britiske forsvarere skal stemme over om den pågående streiken skal avsluttes, etter at regjeringen har signalisert økte bevilgninger til rettshjelp.

ME-rammet kvinne tapte vaksinesøksmål mot staten

ERSTATNINGSRETT | Ti dager etter at svineinfluensavaksinen ble satt i 2009, ble den da 11 år gamle jenta dårlig. Siden er hun blitt ufør med diagnosen kronisk utmattelsessyndrom.

Advokaten glemte å avbryte fristen – må dekke vannskadene i Trønderhallen

– Dette får helt sikkert konsekvenser for hvilke investeringer virksomhetene kan foreta

Partner, Mette Y. Larsen & Co

Anders Westeng

Kommentar

Etablering av foreldrerettigheter etter EMK

Etter Høyesteretts avklaringer er det ikke lenger nødvendigvis slik at fraværende biologiske foreldre har en større «rett» til barnet enn barnets reelle omsorgspersoner, skriver artikkelforfatteren.

Nå blir Torbjørn og Ingvild nybakte lottomillionærers faste advokatforbindelse

Høyesterett opphever førerkortbeslag etter promillesparkesykling

Riksadvokaten slutter seg til kritikken av dokumentinnsyns-forslag

Spesialenheten vil ikke anke dommen etter omstridt underbukseransaking av 15-åring

Partner i Bull & Co

Erlend Balsvik

Kommentar

Høyesteretts avgjørelse setter nye grenser for ytringsfriheten

Mener regjeringens forslag om å oppheve kommunale stiftelser bryter Grunnloven

FORENINGSRETT | På 70- og 80-tallet var det i kommune-Norge populært å opprette boligstiftelser, som kommunen så leide sosiale boliger tilbake fra. Nå har denne organiseringen mistet populariteten – men stiftelser er seiglivede.

Ble nektet bevilling – vant over Tilsynsrådet i lagmannsretten

ADVOKATRETT | Tilsynsrådet mente Larysa Bulut hadde bidratt til at ektemannen Serkan Bulut omgikk rettsrådsreglene. Nå er Borgarting kommet til at vedtaket om å nekte henne bevilling er ugyldig.

Ber om at sparkesykkelstraffene tas direkte til Høyesterett

Ber regjeringen starte utredning av hat-paragrafen

Mener direktivet om advokatkorrespondanse ikke etterleves

Partner i Advokatfirmaet Elden

Kim Ellertsen

Kommentar

Det synes å være et godt stykke fra teori til praksis

  • Terje Einarsen
  • Mads Harlem

Kommentar

Norges ansvar for IS-kvinner og deres barn etter dommen i EMD

Vant Boligbyggsaken – men tapte kampen for salærkutt

Disse skal sitte i det nye salærrådet

Foreldrene til savnede Madeleine MacCann tapte i Strasbourg

UTENRIKS | Den pensjonerte etterforskningslederen fra den ekstremt mye omtalte forsvinningen i Portugal i 2007 ga i etterkant ut en bok, der han pekte mot foreldrene.

Arnfinnn Bårdsen valgt til seksjonspresident i Strasbourg

UTENRIKS | For første gang på 24 år vil det fremover sitte en norsk dommer i ledelsen av menneskerettsdomstolen.

Professor, UiO

Eivind Smith

Kommentar

Nedgangen i sivile saker: Våre perifere domstoler

Mener Stortinget bør se på hat-paragrafen på nytt

Bevillingsnemnda nektet å gi bevilling etter formalfeil – tapte i Gulating

– Flere juridiske kapasiteter kunne med fordel uttalt seg mer balansert

AIG må ut med mer enn fem millioner fordi advokaten droppet en anførsel

Politibetjenter straffes ikke for omstridt underbukseransaking

EMDs storkammer: IS-kvinnene har ikke rett til å bli hentet hjem fra Syria

Nå skal Høyesterett avgjøre diskusjonen om narkoransakinger

Høyesterett med ny BankID-seier til Forbrukerrådet

Tingretten besluttet hemmelighold av hele dommen – nå har lagmannsretten omgjort

Forsvarer og advokat Johnny Veum blir tingrettsdommer

ESA med nytt brev – ber om redegjørelse for hvem som er rammet av den nye feilen

Cecilie Bergenstjerna er ny administrerende direktør i Rettsdata

Karnov: Nesten halvparten av norske jurister har vurdert jobbskifte siste halvår

Overtallige domstolledere anker etter tapet i tingretten

Fikk nei til bevisavskjæring av hemmelige lydopptak

Opphever frifinnelse fordi kone og barn fikk fritak fra vitneplikt

Krever midlertidig forføyning mot norsk spillefilm – vil ha barna sine klippet bort

Høyesterett gir barn særlig beskyttelse mot krenkende ytringer

Statsadvokat

Carl Graff Hartmann

Kommentar

«Narkotikamisbruk rammer langt flere enn bare brukerne og deres nærmeste»

Motsatt fra juni: Lagmannsretten godtar bevis fra ulovlig narkoransaking

Store forskjeller i bøtenivået for promillesparkesykling

Nå skal også oppreisningen for drap justeres for fall i pengeverdien

Advokat i Haver Advokatfirma AS

Linda Egeland

Kommentar

Ny kapitaliseringsrente fra 1. oktober – men hva med erstatningsoppgjør før dette?

Kvinne ble dømt til seks måneders fengsel – setteriksadvokaten vurderer gjenåpning