Fengselskilde for britiske tabloider tapte i Strasbourg

MEDIERETT | Pressens kildevern etter EMK artikkel 10 ble ikke krenket da en korrupt britisk fengselsbetjent ble dømt til fengsel, mener EMD.

Mann tiltalt i Sverige for massehenrettelser i Iran i 1988

UTENRIKS | En mann er tiltalt i Sverige for flere drap i Iran i 1988. Han skal ha hatt en ledende rolle under henrettelser av flere tusen politiske fanger.

Statsviter

Emilie Andresen

Kommentar

Utenriksdepartementets styrkede innsats for å bekjempe moderne slaveri

En generalisert tilnærming vil ikke treffe de mest sårbare ofrene for moderne former for slaveri, mener artikkelforfatteren.

Hvor vennskapelige kan egentlig dommere være med prosessfullmektiger?

Advokatforeningen erklærer partshjelp i tvist om sakskostnader

Minneord – Jon Vegard Lervåg (1979-2011)

Norge frikjent i barnevernsak i Strasbourg

  • Terje Einarsen
  • Mads Harlem

Kommentar

Europas ansvar for egne borgere i Syria og den kommende storkammersaken

Norges innspill foran høstens EMD-sak om IS-kjempernes skjebne, står i sterk kontrast til Norges erklærte pådriverrolle i å styrke beskyttelsen av barn, mener artikkelforfatterne.

Politiet ber Justisdepartementet om å overta NNPF-granskning

EU-kommisjonen urolig for domstolenes frihet i flere medlemsland

Dømt for overgrepsmateriale etter tips fra Facebook

Vurderer søksmål etter Torgersen-avslag

Ikke lov å nekte menn som hybelboere, mener Diskrimineringsnemnda

EMD omgjør fellelse av Finland etter falske bevis

MENNESKERETT | Høsten 2019 ble Finland felt i Strasbourg for å ha utvist en iraker som angivelig ble drept etter returen til hjemlandet. Nå konstaterer domstolen at den ble lurt.

  • Celine Krogh Fornes
  • Emilie Hulthin

Kommentar

Endringer i foretaksstraffen – en balansegang mellom effektive og for effektive regler

Etter Høyesteretts dom fra april i år, er det klart at den objektive regelen om foretaksstraff var FOR effektiv, skriver artikkelforfatterne.

Tingretten droppet straff for hasjbesittelse

Vant frem om fristberegning etter tap i to instanser

Danmarks asylsinnstramming felt i EMDs storkammer

Jurister krever uavhengig NNPF-granskning

Latviske snøkrabbefiskere fikk null gehør om rettigheter på norsk sokkel

Høyesterett: – Synet på straff for rusavhengige er endret

Politidirektoratet skal gå gjennom tilknytningen til Narkotikapolitiforeningen

To kvinner dømt for smittevernsstridig fest i Bergen – rådes til å anke

KORONA | To kvinner som nektet å godta forelegg etter en fest i Bergen i november, har fått høyere bøter i Hordaland tingrett. Advokaten råder dem til å anke dommen.

Jon Wessel-Aas ber justisministeren rydde opp i politiforvirring

POLITIKK | Etter en rekke saker om rolleblanding mellom Norsk Narkotikapolitiforening og politiet, mener Advokatforeningens leder at et tilliten til politimyndigheten svekkes.

Tap for Norsk Lotteri i lagmannsretten

Bertheussen-saken kommer opp for lagmannsretten i desember

Høyesterett øker besteforeldrenes samværsrett med barn i fosterhjem

Høyesterett sier nei til å hente avdødes DNA fra sædbanken

Enstemmig storkammer: NAV-feil siden 1994

Rogstad-signatur henlagt som intet straffbart forhold

Fem nye barnevernsaker avgjort i EMD – tre fellelser og to frifinnelser

Domstolsreformen og pengedryss ga rushtid i innstillingsrådet

EFTA-domstolen med full frifinnelse av Norge i dagpengesakene

Lagmannsretten nekter å godta politimesterens Word-signatur

Høyesterett avsier NAV-dommen på fredag

Høyesterett slipper inn varemerkestrid om Stortorvet Gjæstgiveri

Her er BIs første «økonomi-jurister»

Drapssak i Trondheim må gå om igjen – lagdommer var inhabil

Russisk oligark tapte styreansvarsak mot fiskemilliardær i Drøbak

Saksbehandler i Jussformidlingen

Johannes Ørn Thorsteinsson

Kommentar

Ivaretar Nav lønnsgaranti arbeidstakers rett til lønn?

Belgisk avis pålagt å anonymisere gammel avisartikkel fra nettarkivet

Basehoppere frikjent for fjellboring i Kjerag

Kluge dømt til 113 millioner i erstatning for uaktsom rådgivning

Netfonds-saken slipper ikke inn i Høyesterett

Fem nye barnevernsklager mot Norge avgjøres i neste uke

Tromsø-firma fusjonerer med advokatfirmaet Elden

RenoNorden-styremedlemmene frikjent i lagmannsretten

Forsikringsselskap får nekte utbetaling ved operasjonsnekt

Høyesterett kutter oppreisningsbeløp med 100.000 kroner