Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal fikk St. Olavs orden

PRISUTDELING | Magnus Matningsdal har bare to uker igjen som dommer i Høyesterett. De to ukene kan han til gjengjeld titulere seg som ridder av 1. klasse.

List

Kjell Ingolf Ropstad trekker seg som KrF-leder og går av som statsråd

POLITIKK | Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kunngjorde lørdag at han går av som KrF-leder og barne- og familieminister.

– Den generelle kunnskapen om MVA-rett er begrenset

Som avgifts-spesialist hører man tidvis utsagn om at det vel «ikke kan være så vanskelig med den momsen. Er det ikke bare å legge på 25 prosent?»

Skroter omstridt forslag om voldsoffererstatning

ERSTATNINGSRETT | Etter massiv kritikk i høringsrunden, har regjeringen endret forslaget som ville ført til at voldsofre i større grad selv ville måtte gå til sivil sak for å få erstatning.

Økokrim har kontaktet Skatteetaten om Ropstad-saken

POLITIKK | Statsminister Erna Solberg (H) sier det er uheldig at KrF-leder Kjell Inge Ropstad ikke rettet opplysningene i skattemeldingen sin.

Rundt 40 millioner er fortsatt borte etter advokatens underslag

Disse skal granske narkotikapoliti-saken

Fikk 100.000 i bot for å sette strømstolpe i jernaldergrav

MILJØRETT | Kraftselskapet sjekket ikke kulturminnekartet da det skulle bytte ut en 60 år gammel stolpe på Gjøvik.

Nye dommere innstilt til lagmannsrett og tingrett

«Det er vanskelig å lage overskrifter om noe som fungerer så godt som rettsvesenet»

  • Rune Lium
  • Nina Wærnhus

Kommentar

«Det å gå ut offentlig mot en lagdommers uttalelser oppleves faktisk som svært ubehagelig»

Regjeringen vil tette kikker-hullet Høyesterett etterlot seg i 2019

Lagdommer i Eidsivating lagmannsrett

Ørnulf Røhnebæk

Kommentar

Papirløse rettsmøter: Får meddommerne god nok tilgang til bevisene?

Her er den nye narkostraffen – 54 dager ble til 14 betinget

STRAFFERETT | I sommer beordret Høyesterett underinstansene til å legge vekt på at det «rådende synet» på straffereaksjoner har endret seg. Nå stuper straffenivået for rusavhengige.

Sparkesykkelgiganter fikk ikke midlertidig forføyning mot kommunens forskrift

TRANSPORTRETT | Tingretten mener saksøkernes prosessfullmektig har gjort et «usedvanlig grundig arbeid», mens kommuneadvokaten har tatt til motmæle «i forholdsvis knappe, men konsise, ordelag».

Leder av Dommerforeningen

Kirsten Bleskestad

Kommentar

Kampen om dommerens oppmerksomhet

Åtte års fengsel etter tidenes lengste straffesak

Frykter sorenskriver-krav skal skade domstolenes anseelse

Hordaland tingrett
  • Ola Johan Settem
  • Eirik Holmøyvik

Kommentar

Dommarars ytringsfridom og lojalitet

EFTA-dommer hudflettes av forgjengeren sin

– De få som sniker, må gjøre opp for seg.

To dommere går til sak for å slippe arbeidsplikt

Taper millioner på trikkesnikere etter høyesterettsdom

TRANSPORTRETT | For andre gang på et halvt år er en person frikjent for vold mot særskilt utsatt yrkesgruppe fordi retten mener billettkontrolløren ikke hadde rett til å holde ham tilbake.

Får Rettssikkerhetsprisen for å fremme rettigheter under soning

PRISUTDELING | Rettssikkerhetsprisen for 2021 er tildelt advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist.

PwC-ansatts lekkasjer til media blir storkammersak i EMD

Senior informasjonssikkerhetsrådgiver

Simen Bakke

Kommentar

Tilrettelagt innhenting må sees i lys av de tiltakene som allerede eksisterer

Forsvarer vil ha dysleksi-tillegg i salæret

Utvalg skal vurdere embetsmannsordningen

Nå blir det åpent landskap for alle advokatene i Thommessen

Advokat krever å få saken til Birgitte Tengs' fetter gjenopptatt

Stipendiat, Institutt for informatikk, UiT

Bjørn Aslak Juliussen

Kommentar

Tilrettelagt innhenting – et svar til Forsvarsdepartementet

Mann siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen

33 har søkt de tre ledige embetene i Oslo tingrett

Tomteeier vant i Høyesterett – Hvaler-tomt glapp for Bank Norwegian

Statssekretær (H), Forsvarsdepartementet

Tone Skogen

Kommentar

Tilrettelagt innhenting styrker vår sikkerhet

Slik gikk det for de 20 største i 2020

  • Diderik Heiberg Danbolt
  • Kathrine Berggrav Løken

Kommentar

Tidstyver i rettssalene truer rettssikkerheten

Gulating krevde å få se timelister – Høyesterett opphever salærnedsettelse

Derfor velger regjeringen å foreslå ny petroleumskatt rett før valget

Stipendiat, Institutt for informatikk, UiT

Bjørn Aslak Juliussen

Kommentar

Tilrettelagt innhenting og etterlevelse av EØS-rettslige forpliktelser

Halvorsen & Co løser voksesmertene med ny daglig leder

Skjøt fjellrev – må tre måneder i fengsel

Frykter for sikkerheten til kvinnelige jurister i Afghanistan

Nå skal Per Danielsens salærkutt opp i Høyesterett

Regjeringen går videre med den kontroversielle delen av e-tjenesteloven

– Riktig og klokt å utvide ankesilingsordningen

Vindkraftmotstandere vant prinsippseier om sakskostnader i miljøsaker

Advokat i Norsk Jounalistlag

Ina Lindahl Nyrud

Kommentar

Pressens kilder bør underlegges bevisforbud

Atomreaktor-stenging kan gi advokatoppdrag for 60 millioner