Kraftig vekst i antall sivile ankesaker i Borgarting

DOMSTOLENE | Etter mange års nedgang skjedde det i fjor et trendskifte i Norges største ankedomstol.

Politiadvokat tiltalt for ikke å oversende frifinnelse til statsadvokaten

STRAFFEPROSESS | Spesialenheten mener politiadvokaten brøt tjenesteplikten fordi hun, tross oppfordringer, ikke sendte saken videre før ankefristen var utløpt.

Musefelledommen kommer opp i Høyesterett

DYREVELFERDSRETT | Lagmannsretten opprettholdt før jul boten en kvinne fikk for å bruke bøttefelle til å fange mus på låven. Nå skal Høyesterett avgjøre hva som er forsvarlig avliving av skadedyr.

Senioradvokat i Wikborg Rein

Peder Alvik Sanengen

Kommentar

Er det noen vei videre for utmeldingssøksmål i norske domstoler?

Utmeldingssøksmål – tvistelovens svar på amerikanske «class actions» – har fått liten utbredelse siden innføringen for 16 år siden. Slik vil det antakeligvis forbli, med mindre lovgiver bestemmer seg for å legge en ny kurs gjennom et vanskelig farvann.

Tidligere juridisk direktør i Equinor nektes å bruke granskning fra SANDS som bevis

ADVOKATRETT | Hans Henrik Kloumans prosessfullmektig Cato Schiøtz varsler at kjennelsen vil bli anket til Høyesterett, etter at Borgarting sist uke kom til at granskningsrapporten var omfattet av advokatenes taushetsplikt.

Bergensadvokat tiltalt for mishandling av barn og tidligere ektefelle

Dagens Næringsliv vil ikke droppe Schjødt etter kritisk artikkelserie

Høyesterett nekter selvprosederende part å kreve 1200 pr time i sakskostnader

ADVOKATRETT | Hovedregelen skal være at arbeid en part har nedlagt i egen sak ikke gir krav på sakskostnader, skriver Høyesteretts ankeutvalg.

Vil undersøke trusselnivået blant norske advokater

Forsvarer Kai Vaag ble overfalt av fornærmede midt i prosedyren

Overtallige domstolledere tapte i Høyesterett

Kirsten Berger utnevnt til ny ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor

Bred støtte til forslaget om å tredoble terskelverdien for offentlige anskaffelser

Høyesterett slipper inn fuskesaken om selvplagiat

STUDIER | Det omstridte spørsmålet er om en students gjenbruk av tekst fra en tidligere eksamensbesvarelse kan kalles «fusk», og dermed føre til utestengelse.

Popstjernen Jean-Michel Jarre tapte arvestrid i menneskerettsdomstolen

UTENRIKS | Den berømte artistens nesten like berømte far overførte formuen sin til en stiftelse i USA, slik at Jean-Michel og søsteren ikke fikk pliktdelsarven de etter fransk lov hadde krav på.

Gulating opphevet salærkutt som klienten ikke hadde bedt om

Elden om Trettebergstuen-etterforskning: – De har ikke foretatt ett eneste etterforskningsskritt

Selmer starter eget talentutviklingsprogram for erfarne advokater

Lagdommer i bitter strid med jordskifteretten – får kritikk av Tilsynsutvalget

Disse konkurrerer om prestisjejobben på Statsministerens kontor

Reagerer på at 16-åring får halvert erstatningen etter en uke i varetekt

  • Adele Matheson Mestad
  • Sverre Bromander

Kommentar

Domstolenes uavhengighet må sikres i Grunnloven

Opp i Høyesterett: Gjensidige mener lagmannsretten utvider yrkesskadebegrepet

FORSIKRINGSRETT | Borgarting er enig i at forarbeidene tilsier en annen løsning, men lander likevel på at en heismontør som plutselig besvimte skal få godkjent fallet som en yrkesskade. Nå kommer saken opp i Høyesterett.

Partner i Glittertind, Dr.juris.

Anders Ryssdal

Kommentar

– At denne lovendringen stort sett gikk under radaren, kan man undre seg over

Hovedspørsmålet er nå er om ensidig ekspropriasjon av kommunale boligstiftelser uten erstatning vil stå seg i forhold til grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser, skriver Anders Ryssdal.

20 søkere til Romerike og Glåmdal tingrett

Nå blir det to ledige stillinger i Høyesterett – skal erstatte Normann og Ringnes

Høyesterett forkastet Per Danielsens silingssanke: – Jeg føler meg rettsløs

18 søkere meldte seg til to ledige lagdommerstillinger i Borgarting

Staten anker dom som ga innsynsrett i navn på polititjenestemann

Høyesterett opphever nok en sparkesykkeldom

Tysk kuvending kan velte kontroversiell EU-lov om styreansvar for bærekraft

Advokat i Lund & Co

Constance Jessen Holm

Kommentar

Heder, ikke hets! En oppfordring i anledning Samefolkets dag

Vant frem med anke over innsyn i advokatkorrespondanse

Fortsatt tvungent psykisk helsevern etter drapet på Valdresekspressen i 2003

Nektes anke i ærekrenkelssak mot forlaget bak Bårdar-bok

Nå skal Høyesterett avgjøre om man kan fradømmes retten til å bruke Snapchat

Stor oppslutning om nye aksjoner fra forsvarere og bistandsadvokater

Høyesterett skal avgjøre om kommuner kan saksøke staten

Borgarting med motsatt resultat av tingretten etter dødsulykken på St. Hanshaugen

Arntzen de Besche økte resultatet med nesten 40 prosent i fjor

Klager meddommerordningen i arbeidstvister til Strasbourg

Wiersholm-klienter tilkjent 23 millioner i sakskostnader

Dissens om forvaring i Høyesterett – hever normen for oppreisning til 3 G

Økokrim henlegger straffesaken mot Schjødt-partner Erling Ueland

Ny avgjørelse fra EU-domstolen kan bety at det norske DNA-registeret bryter loven

Ny avgjørelse fra EU-domstolen kan bety at det norske DNA-registeret bryter loven

E18-naboer i Bærum får utbyggingsbråket opp i Høyesterett

Ny runde med barnevernsaker mot Norge i EMD – ytterligere sju saker sluppet inn

Laveste antall saker i Høyesterett i moderne tid