SMB fikk kald skulder i ankeutvalget – nektes status som partshjelp i varslersak

SIVILPROSESS | Om organisasjonen for små og mellomstore bedrifter tillates å gå inn som partshjelp, vil så mange andre melde seg på at saken vil måtte utvides, mener ankeutvalget.

Nok en barnevernavgjørelse fra EMD i neste uke

MENNESKERETT | Etter at EMD sist uke avgjorde 21 av de kommuniserte barnevernklagene mot Norge, er det kun to avgjørelser som gjenstår i porteføljen. Én av dem kommer på torsdag.

Riksadvokaten med nye regler for avhør og forsvareroppnevning for barn

STRAFFEPROSESS | Tirsdag sendte Riksadvokatembetet ut helt nye retningslinjer for hvordan avhør av mindreårige mistenkte skal gjennomføres.

Solberg vil ikke svare på om hun vil trekke seg om det blir etterforskning

POLITIKK | Dersom Økokrim åpner etterforskning av Sindre Finnes' aksjehandler, vil Høyre-leder Erna Solberg gjøre en ny vurdering av sin politiske framtid.

  • Jon Wessel-Aas
  • Merete Smith

Kommentar

Rettshjelpssatsen er en av rettsstatens akilleshæler

Dersom regjeringen i år ikke legger opp til å nærme seg Salærrådets anbefaling, har den ikke annet å skylde på enn sine egne prioriteringer.

Dropper omstridt forslag om hemmelighold av intern kommunikasjon

Sven-Jørgen Lindsetmo går av som leder for Frostating lagmannsrett

Stadig kortere ventetid i domstolene

DOMSTOLENE | For noen år siden var det vanlig med et års berammingshorisont på sivile ankesaker, men første halvår i år er snittet krabbet ned til 4,4 måneder.

Elden om aksjeliste-bistanden til Finnes: – Han trengte hjelp

NRK-profil blir advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten

Kaster lederen for klagenemnd etter ugyldig oppnevning

89 år gammel mann frikjent for uaktsomt bildrap på syklist i Asker

Sivilombudet: Feil å nekte en innsatt å bruke medisinsk cannabis i fengselet

VG: Sindre Finnes satset på børsnedgang like før nye koronatiltak høsten 2020

POLITIKK | I dagene før Erna Solbergs regjering i 2020 varslet nye koronarestriksjoner satset ektemannen Sindre Finnes på børsnedgang, melder VG.

Domstolkommisjonen: Bare lagdommere bør konstitueres i Høyesterett

DOMSTOLENE | Høyesterett skal behandle lagdommeres habilitet som konstituerte høyesterettsdommere. Dette diskuterte Domstolkommisjonen allerede i 2020 – og Høyesterett svarte i høringsrunden.

Nattbordet

med Bjørn Gabrielsen

Pål K. Lønseth: – Jeg vet det er en klisjé å si det

Krever høyesterettsdom gjenåpnet – mener den konstituerte dommeren var inhabil

Jon Petter Rui: Økokrim har grunnlag for etterforskning

Solberg: Jeg har vært inhabil i saker jeg har behandlet da jeg var statsminister

Ni vil bli dommer i Ålesund

EMD frikjenner Norge i den siste bolken av barnevernsaker

Tinder-utpresser slipper unna med samfunnsstraff etter årevis med rot

Professor, Senter for europarett, UiO

Tarjei Bekkedal

Kommentar

Sier Grunnloven at mindretallet bestemmer?

Grunnloven oppstiller ikke noe mindretallsvern – Grunnlovens og demokratiets mest robuste sannhet er at flertallet bestemmer, skriver artikkelforfatteren.

Påtalemyndigheten: Uskyldig mann utsatt for to voldtektsanklager og banket opp som hevn

STRAFFERETT | To forskjellige kvinner ble tiltalt for falsk anklage, og tre menn ble tiltalt for grov vold, etter at en 22 år gammel mann i fjor sommer ble anklaget for voldtekter.

Norge felt i ni nye barnevernsaker i Strasbourg

Rettssikkerhetsprisen 2023 til Baneheia-pådrivere

Bred motstand mot å innlemme Trygderetten i de ordinære domstolene

Professor emeritus, Handelshøyskolen BI

Ole Gjems-Onstad

Kommentar

25. juni-debatten – menneskerettsjussens demokratiske utfordringer

Høyesterett opphevet overgrepsdom på noe ingen hadde anket over

Professor, UiO

Eivind Smith

Kommentar

– Påstanden om hva «konstitusjonelt demokrati» betyr, er oppsiktsvekkende

Nattbordet

med Bjørn Gabrielsen

Hans Fredrik Marthinussen: – Jeg så denne på en liste over bøker man bare må lese

Strasbourg tømmer skuffen og avgjør minst 15 barnevern-klager mot Norge neste uke

Tidligere kjendismanager tapte i Høyesterett – forliksrådet er en «domstol»

Først ble klienten overgrepstiltalt, så ble han frikjent – nå slipper han også oppreisning

Kinander: Økokrim har malt seg opp i et hjørne

Professor, Senter for europarett, UiO

Tarjei Bekkedal

Kommentar

Ni myter og sannheter om EU-byråer – og én om ACER

Høyesterett: Advokattittelen er ikke «offentlig tittel» i straffelovens forstand

Erling Ueland får irettesettelse av disiplinærnemnda etter Klaveness-saken

Eiendomsadvokat tapte banktvist etter mislykket boligsalg

Derfor mener Stortingets administrasjon at riksrett ikke passer i Trettebergstuen-saken

Full seier til Datatilsynet over Facebook - ingen sikringsgrunn mener tingretten

«Mye kan tyde på at lagmannsretten har misforstått»

Nå er plenumssaken om Acer i gang – Høyesterett streamer forhandlingene

NRK beklaget etter professorkritikk – men Justisdepartementet står på sitt om kontanter

Gjenopptakelseskommisjonen: Dagmamma-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen: Dagmamma-saken gjenåpnes

Advokat, Advokatfirmaet Sulland

Helge Hjort

Kommentar

Antall vedtak om tvangsmedisinering er tredoblet

Staten tapte om skattefluktregel – Borgarting mener loven er EØS-stridig

Advokat Kim Gerdts er død