Frikjent for brudd på ulovlig besøksforbud

En 17-åring som var tiltalt for å bryte et besøksforbud som ikke hadde hjemmel i lov, ble frikjent i Oslo tingrett.

– Det er et mål å få dempet sakskostnadene

ADVOKATMARKEDET | Justisministeren sier han ser på konkrete forslag til endringer for å dempe sakskostnadene i tvistesaker.

Polsk regjeringsmedlem går av etter svertekampanje mot dommere

Departementet ber Innstillingsrådet vurdere Gulating-jobbene på nytt

Annonsørinnhold

Se hvem du når ved å annonsere på Rett24

31 prosent av Rett24s lesere er under 30 år gamle, og de er på jakt etter jobb.

Borgarting opprettholder beslag mot Oslo-advokat

STRAFFERETT | Den korrupsjonssiktede advokaten nådde ikke frem med at lydopptaket av hans klientsamtale var et ulovlig ervervet bevis.

Advokatene sier foreløpig nei til sammenslåing i Østfold

DOMSTOLENE | Regjeringens forslag om å slå sammen fire av tingrettene i Østfold bør legges på is inntil Domstolkommisjonens utredning er ferdig. Det mener Advokatforeningen og lokale advokater.

Høyesterett tar opp prinsippsak om alderstesting

Staten går til sak for å få kjøpe Borgartings lokaler

Disse kjemper om dommerjobber i Stavanger, Kristiansand og Sandvika

Bred støtte til regjeringens mva-forslag

– Det beste nå er å skrote hele forslaget

33 søkte fire ledige embeter i Oslo tingrett

Borgarting løslot fra varetekt etter ulovlig isolasjon

Sakskostnadene til himmels siste ti år

Nå kommer også straffesakene inn i aktørportalen

Lagmannsretten ber EFTA om råd i innsidesak

Nå skal UiO undervise i empiriske rettsstudier

Partner i BAHR

Øystein Myre Bremset

Kommentar

Prosessrisiko – sett fra motpartens side

Borgarting reviderer sluttpakker med avtaleloven § 36

Bente Johanne Kraugerud ny direktør i Høyesterett

Partner i BAHR

Øystein Myre Bremset

Kommentar

Hvordan vurdere sannsynligheten for å vinne en sak?

Gulating godtar hemmelig lydopptak av advokatsamtale

Professor i EU-rett, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Fosen-saken til Høyesterett: Håp om reell rettsavklaring?

Partner i BAHR

Øystein Myre Bremset

Kommentar

Risikovurderinger og utregning av prosessverdi

Filmet sin egen straffesak – får beholde telefonen

Åtte ting advokater kan lære av poker

Baudenbacher: – Avgjørelsen bør ignoreres

Monckton Chambers, London, Former President of the EFTA Court

Carl Baudenbacher

Kommentar

What Do Judges Maximize?

EFTA-domstolen snur i Fosen-saken

Sverre Koch vant i lagmannsretten

Helter som fulgte samvittigheten

Island felt i to saker for EMD

Inntakskravet på jussen fortsetter oppover

Student og Sp-politiker

Espen Emil Thygesen

Kommentar

– WTOs tvisteorganer kan slutte å fungere

Falkanger bøyer ikke av for SMK

13 oppsagte Elkjøp-ansatte vant i tingretten

EMD dumper 16 saker på Norge samtidig

Her er advokat-toppenes kulturtips for sommeren

Får ta beslag i klient-info fra korrupsjonssiktet advokat

Advokat slipper å sladde 33.000 sider

Her er jusspoddene du kan høre på i sommer

Dommerne protesterer på innstillingen til Gulating

Millionavtale om forskning inngått mellom UiB og Skatteetaten

Professor i EU-rett, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Polsk trøbbel for EØS-avtalen?

Presiserer handlingsrommet ved insolvens

Førsteamanuensis ph.d., BI

Alexander Næss Skjønberg

Kommentar

«Det er bemerkelsesverdig at retten i det vesentlige lener seg på en upublisert artikkel»