Advokat Abdelilah Saeme frifunnet også i ankesaken

ADVOKATRETT | I likhet med Oslo tingrett, mener heller ikke Borgarting lagmannsrett at det er grunnlag for å straffedømme Saeme for korrupsjon.

List

  • Malcolm Langford
  • Øystein Kolstad Kvalø
  • Mira Stokke

Kommentar

Bør hjemmeeksamen på jussen overleve pandemien?

Det er mye som tilsier at hjemmeeksamener kan ha en lys fremtid i jusutdanningen, mener artikkelforfatterne.

Finn Arnesen og Christoffer Eriksen er Karnovs EØS-fagredaktører

– Da EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, medførte det gjennomgripende forandringer i norsk rett. Siden den gang har det skjedd endringer i EU-retten som har betydning for forståelsen av avtalen.

Høyesterett ga førerkortet tilbake til mann som brukte cannabis jevnlig

STRAFFERETT | – Det at Høyesterett denne gangen valgte å behandle spørsmålet, kan være preget av strømmingene i tiden, sier advokat Thomas Frøberg.

Høyesterett med prinsipputtalelser om ankenektelse – hever terskelen

STRAFFERETT | Prinsippavgjørelsen Høyesterett avsa onsdag, vil føre til en halvering av antall ankenektelser i seksårssakene, tror forsvarer Frode Sulland.

  • Eirik Holmøyvik
  • Ragna Aarli

Kommentar

«Når ble organiseringen av den dømmende makt en del av det kommunale selvstyret?»

Domstolene ber kommuner og tillitsvalgte om å få slippe mer reform

Høyesterett overså anførsel – omgjør ankenektelse og slipper inn meddommer-saken

DOMSTOLENE | Høyesteretts ankeutvalg besluttet onsdag at spørsmålet om medlemmer av formannskapet kan være meddommere, skal avgjøres i avdeling.

Professor, UiO

Geir Ulfstein

Kommentar

Må vindmøllene på Fosen fjernes etter Høyesteretts dom?

Riksadvokaten vil ikke instruere politiet om lavere narkopåstander

Fagleder næringsjuss i NHO

Halvor E. Sigurdsen

Kommentar

Hva mener Kari Elisabeth Kaski med «kontroll»?

EU-presidenten med harde trusler mot Polen i tirsdagens showdown

Disse er innstilt til dommerstillinger i Oslo og flere andre domstoler

Stadig flere rettskilder fastslår staters klimaansvar

MILJØRETT | Nylig slo FNs barnekomité fast at stater kan holdes individuelt ansvarlig for bidrag til klimaendringer, og før helgen vant klimaaktivister frem i en fransk domstol.

Sorenskriver, Østre Innlandet tingrett

Mari Bø Haugstad

Kommentar

Ødeleggende for omstillingsprosessen og skadelig for arbeidsmiljøet

Ved å overlate spørsmålet om reversering/ikke-reversering til de ansatte via de tillitsvalgte, inviterer Regjeringen til at de ansatte skal opprette grupperinger på arbeidsplassen for og imot, skriver sorenskriveren.

Sykepleier underslo 67.000 kroner fra døende pasient – tingretten doblet aktors påstand

Majoritetsaksjonær må betale 3,35 millioner for brudd på ulovfestet lojalitetsplikt

Tingrettsdommer, Søndre Østfold tingrett

Tron Gundersen

Kommentar

Ledelsesbrølet fra domstolene

Sorenskriver i Midtre Hålogaland tingrett

Kåre Skognes

Kommentar

Marerittet fortsetter – få det overstått

Skatteklagenemnda tapte MVA-strid i Høyesterett

Sivilombud

Hanne Harlem

Kommentar

Hvilke enkeltmennesker skal Sivilombudet beskytte?

Departementet skroter praktisk talt hele arkivlov-NOU'en og starter ny høring

Fornærmet i voldtektssak havnet på Dagsrevyen ved et uhell

STRAFFEPROSESS | En tabbe fra NRK førte til at Borgarting lagmannsrett onsdag valgte å lukke dørene fullstendig under fornærmedes forklaring i en høyprofilert voldtektssak.

– Det er klart dette er en overtakelse som skjer under ekstra stort alvor

POLITIKK | Monica Mæland (H) overleverte nøkkelen til kontoret klokken 1445 torsdag. Både den nye justisministeren og hennes nyutnevnte statssekretær er jurister av utdannelse.

Dette er Norges nye regjering

Advokat

Gerd C. Haagensen

Kommentar

Ålesund-advokater: Domstolsreformen bør ikke reverseres

Dette sier forbundene om regjeringens justisplattform

Hun blir tidenes yngste justisminister

Her er justispolitikken til den nye regjeringen

Dropper tvangsreversering av domstolsreformen

Setter av 11,7 millioner til å etablere nytt eierskapsregister

– Jeg skjønner godt at mange bistandsadvokater og forsvarere er forbannet

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter

Stein Vale

Kommentar

Forvirring om kompetansen til å beslutte ransaking

Skuffet over manglende penger til lyd og bilde i retten

Regjeringen foreslår null vekst i salærsatsen

Dropper forslag om å gi Sivilombudet adgang til å være partshjelp

Varsler ny gjennomgang av ransakingspraksis etter nyttår

Kutter justisgebyrer og hever grensen for fri rettshjelp

Storkammerdom: Vindkraftkonsesjon er ugyldig – krenket urfolkrettigheter

Sp: – Reformmotstanderne har all interesse av å lage bråk

Vesterålen-advokat har snudd – ber om at reformen ikke stoppes

Regjeringen vil kappe kapitaliseringsrenten til 2,5 prosent

Grunnloven har fått ny kommentarutgave – den er massiv og gratis

Fengselsgruppa v/Jussbuss

Ida Henriette Toftner

Kommentar

Et konkret forslag i isolasjonsdebatten i norske fengsler

Lagmannsrett-lederne skriver felles opprop mot reversering av reformen

Sorenskriver i Søndre Østfold tingrett

Ragnhild Borgerud

Kommentar

Ledelsen er ikke «på besøk» i virksomheten

Vindkraft-erstatning blåste bort i lagmannsretten

Tingrettsdommer, Søndre Østfold tingrett

Tron Gundersen

Kommentar

Implementering av ny domstolstruktur bør stanses

Sorenskriver i Trøndelag tingrett

Leif Otto Østerbø

Kommentar

Domstolene i (lokal)samfunnet