Opphever tingrettsdom fordi meddommeren bærer nag mot Skatteetaten

STRAFFEPROSESS | For andre gang må lagmannsretten oppheve en stor øko-straffedom fordi den samme inhabile revisoren er blitt oppnevnt som fagkyndig meddommer.

List

Nå slippes langt flere seksårssaker inn til ankebehandling

STRAFFEPROSESS | Antall alvorlige straffesaker som nektes ankebehandling har stupt etter at Høyesterett korrigerte kursen høsten 2021. – Det er vårt klare inntrykk at praksis er justert kraftig, sier Frode Sulland.

Karnov lanserer lovkommentar om politiregisterloven – om samfunnsbeskyttelse og personvern

Forfattere av kommentarene er professor Morten Holmboe (Politihøgskolen), førstestatsadvokat Guri Lenth (Riksadvokatembetet) og høyesterettsdommer Knut Erik Sæther (Norges Høyesterett).

– Vi skulle gjerne gitt meddommerne egne PC'er

DOMSTOLENE | Etter at alle rettssakene ble digitalisert, er det slutt på at meddommerne får utdelt kopier av dokumentene det leses fra. Det har skapt noen utfordringer, sier lagmann Tonje Vang.

  • Nikolai K. Winge
  • Fredrik Holth

Kommentar

Jussens kvern maler langsomt – altfor langsomt

Etter flere års arbeid med miljørettslige spørsmål, opplever vi at praksis og lovforståelse i forvaltningen sjelden når domstolene for kontroll, skriver artikkelforfatterne.

Gresk rederi tapte ankesak mot DNB etter å ha blitt nektet banktjenester

– Denne saken endret seg underveis i forhandlingene

Professor emeritus, UiO

Geir Ulfstein

Kommentar

Utfallet av snøkrabbesaken kan få betydning for både oljevirksomhet og mineralleting

Forhandlingene i Høyesterett viste at tre tidligere norske argumentasjonsmønstre er lagt døde, skriver artikkelforfatteren.

Disiplinærnemnda slår ned på to advokatfullmektigers forsøk på å rekruttere klienter

Tingretten løslot ettersøkt mann fra varetekt mot 1,5 millioner kroner i kausjon

  • Tarjei Bekkedal
  • Mads Andenæs

Kommentar

Fri bevegelighet for personer: Uvilje mot folkevilje

EFTA-søkerne vil bli innkalt til nye intervjuer

Vil prøve inhouse-advokaters fakturering for Høyesterett

Likestillings- og diskrimineringsombud

Bjørn Erik Thon

Kommentar

Diskrimineringsnemnda: Lavterskelsystem med røde flagg i masten

Norges lavterskeltilbud for behandling av diskrimineringssaker må gjennomgås. Blir du utsatt for diskriminering er det eksempelvis nokså tilfeldig om du får oppreisning eller ikke.

Slik begrunner tingretten avvisningen av plakatsaken

STRAFFEPROSESS | Tirsdag ettermiddag ble rettsboken fra den mye omtalte plakat-straffesaken i Oslo tingrett offentlig. Politiet sier de vil vurdere den nærmere før de tar stilling til ankespørsmålet.

Lagmannsretten opprettholder bedrageristraffen for avskiltet advokat

Professor, UiB

Gunnar Grendstad

Kommentar

Hvorfor har Høyesterett muntlige forhandlinger i fire dager Snøkrabbesaken?

To ble dømt for å avlive rådyr med lastebil – bare én anket – nå er han frikjent

NRK: Oslo tingrett avviser plakatsaken – mener statsadvokaten var inhabil

– Forslaget er i seg selv en flau innrømmelse

Forsvarer mener statsadvokaten i plakatsaken var inhabil

To personer dømt for medvirking til grove skattesvik i Lycamobile-saken

Påtalemyndigheten snur om promillesparkesykling – dropper gigantbøter

STRAFFERETT | I hele fjor argumenterte påtalemyndigheten for at promillesparkesykling skulle straffes på linje med bilkjøring. Da spørsmålet kom til Høyesterett i går, ble det helomvending.

Tingretten: Bruk av laserpeker mot helikopter kan gi inntil seks måneder fengsel

STRAFFERETT | Det foreligger lite rettspraksis som gir veiledning, skriver Follo og Nordre Østfold tingrett, etter at en 19 år gammel kvinne blendet piloten på politiets helikopter med laserpeker.

Svensk legaltech-selskap vil etablere seg i Norge og lanserer denne uken

Lokalt næringsliv tapte statsstøttesøksmål mot kommunens eget fitnesstilbud

Saksbehandler i Jussformidlingen

Maria Smith

Kommentar

Oppreisning i oppsigelsessaker – erstatning på stedet hvil

– Vi har behov for en relativt rask fremdrift

Bytter ut Finn Arnesen etter habilitetsproblemer – ber innstillingskomitéen møtes på nytt

Kommune pålegges å opplyse navnet på den som varslet barnevernet

Magnus Matningsdal og Anine Kierulf leverte podcast som høringsuttalelse til ny hatparagraf

Nedgang i antall dissenser i Høyesterett

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Nils T. Bjørke (Sp)

Kommentar

Noregs Banks representantskap er eit stortingsorgan!

Arbeidsgiverne frykter at innleie-vetorett skal brukes som forhandlingskort

DLA Piper og Zürich dømt til 8,6 millioner i erstatning for uaktsom rådgivning

Dyrevernerne fikk medhold – Oslo tingrett stopper ulvejakten inntil videre

Mener Bergen tingrett var uaktsom og krever 55 millioner i erstatning fra staten

Stipendiat ved Institutt for offentlig rett

Torkell Sætervadet

Kommentar

Er dagpengemottakeres rett til å motta tjenester i andre EØS-stater harmonisert gjennom trygdeforordningen?

Nå er sluttinnleggene klare til plenumssaken om Svalbard-traktaten

– Denne saken bidrar til å svekke politiets tillit

Narkotikapoliti-rapporten: Politiansatte kan ha misbrukt sin politiautoritet

Regjeringen vil ha slutt på kjempeerstatninger for EMK-stridig skattesaksbehandling

Pensjonert lagdommer

Peter Lauritz Bernhardt

Kommentar

Høyesterett i inhabilitetens grenseland

TONO varsler flere saker om de får Høyesteretts medhold i piloten mot Oslo-filharmonien

Pensjonert lagdommer

Iver Huitfeldt

Kommentar

Høyesterett tok ikke stilling til Riksadvokatens brev om rus og ransaking

Pensjonert lagdommer

Iver Huitfeldt

Kommentar

Høyesterett tok ikke stilling til Riksadvokatens brev om rus og ransaking

Per Christiansen klar til å fortsette på overtid i EFTA-domstolen

Lovavdelingen mener Finn Arnesen var inhabil i EFTA-dommerprosessen

Riksadvokaten opprettholder henleggelsen av saken mot Atle Antonsen