Hanne Harlem valgt til ny Sivilombudsmann

ANSETTELSER | Kommuneadvokat Hanne Harlem blir, som ventet etter presidentskapets innstilling, Stortingets første kvinnelige ombudsmann for forvaltningen.

– Vesentlig potensial for effektivisering i små domstoler

DOMSTOLENE | Situasjonen i domstolene kan gå ut over enkeltmenneskers rettssikkerhet, liv og helse, skriver Riksrevisjonen i rapporten som ble fremlagt i dag.

Oslo tingrett strøk to dommerstillinger

Nå skal Høyesterett fastsette barnevern-kursen

Voldsom straffesak-vekst i storbyene

DOMSTOLENE | Etter flere år med lav produksjon fra politi og påtale, løsnet proppen i en liten flodbølge av straffesaker første halvår 2019.

Klart for utlevering av norske statsborgere til EU-land

STRAFFEPROSESS | 13 år etter at avtalen ble inngått, trer den nå i kraft. Fra neste helg kan norske statsborgere utleveres til andre EU-land uten at mistankegrunnlaget prøves i norske domstoler.

Gulating-embetene fikk Kongens signatur til slutt

Førsteamanuensis ph.d., BI

Alexander Næss Skjønberg

Kommentar

Klar melding på YouTube

Fagforeninger dømt til millionerstatning etter boikott

Hanne Harlem innstilt til ny Sivilombudsmann

– Det er ingen krise i domstolene

Busch langet ut mot politikere og journalister

– For noen er det hyggelig å se på det brennende bålet

Mor fikk 2,5 års fengsel for mishandling av mann og barn

Sju vil bli lagdommer i Frostating

Advokat i YS

Ørnulf Kastet

Kommentar

For enkelt om Felleskjøpet-streiken

Lund & Co skal hjelpe u-land med nye energilover

– Man kommer ikke nærmere James Bond enn det

Sorenskriver

Arnfinn Agnalt med flere

Kommentar

Misforstått motstand mot sammenslåing av tingretter

Toril Øie etterlyser mer forretningsjuss i Høyesterett

  • Per J. Jordal
  • Torstein Frantzen

Kommentar

Domstoler der folk bor

Her er Norges nye riksadvokat

Nei til EU tapte ACER-søksmålet i Oslo tingrett

Sorenskriver

Unni Sandbukt med flere

Kommentar

Sammenslåinger vil styrke domstolene i nord

Kostnadene til forsvarere synker

Monckton Chambers, London, Former President of the EFTA Court

Carl Baudenbacher

Kommentar

Remarkable findings on the EFTA Court

Staten vant over Entra - får en halv milliard i rabatt på Borgartings hus

Schjødt fusjonerer med svenske Hamilton

Sakkyndig kalte tiltalte IS-terrorist – ikke inhabil

  • Jarle Langeland
  • Nina Lykke F. Haavik

Kommentar

En gullstandard for databehandleravtaler?

Førsteamanuensis ph.d., BI

Alexander Næss Skjønberg

Kommentar

Den ulovlege Felleskjøpet-streiken

Varsler nedbemanning av 20-30 årsverk i domstolene

Regjeringen vil øke salærsatsen med 20 kroner i 2020

Her blir dommerfullmektigen alene med alt i fire uker

Justispolitisk talsperson

Peter C. Frølich (H)

Kommentar

«Gang på gang har politikerne feiget ut»

PhD, advokat i LO

Herdis Helle

Kommentar

Fosen-Linjen – prinsippdom om skadebot for innkjøpsfeil

Ny riksadvokat utnevnes i dag

Borgarting nekter anke i millionsøksmål mot TV 2

Advokat frikjent for å manipulere bevis

Advokat i Wikborg Rein

Johan Astrup Heber

Kommentar

Merverdiavgift og konkurs – dårlig nytt for panthavere

Førstelagmann, Hålogaland lagmannsrett

Monica Hansen Nylund

Kommentar

Når rettssikkerhet blir distriktspolitikk

Flyttet Fredrikstad tingrett til Bygdøy allé

Hanne Harlem vil bli ny Sivilombudsmann

Advokat i Wiersholm

Ragnhild J. Nakling

Kommentar

Ny ABC-test for arbeidstakerstatus? Look to California!

– Trist om dette blir distriktspolitikk

KrF vil ikke ha massenedleggelser av tingretter