Lørdag 1. mai er datoen domstols-Norge endres

DOMSTOLENE | Regjeringen besluttet i fredagens statsråd at domstolsreformen skal gjennomføres allerede i vår, men foreløpig bare for tingrettene.

List

  • Wenche Sædal
  • Åse Rieber-Mohn

Kommentar

«Trenden bør medføre endringer i KOFAs behandling av saker»

I store saker ender saksbehandlingen i KOFA ofte med en omfattende prosess og høye kostnader, mener artikkelforfatterne.

Villaeiere på Fornebu fikk millionsmell i lagmannsretten

Borgarting: Vitaminløver er ikke godteri

Jurist og taleskriver

Kristine Dahl

Kommentar

«Uklart lovspråk er både udemokratisk og svekker rettssikkerheten»

Haste-konkursloven har reddet flere bedrifter

Verdipapirlovutvalget vil legge ned Børsklagenemnda

SELSKAPSRETT | Børsklagenemnda bør byttes ut med en nemnd underlagt Finansdepartementet, skriver verdipapirlovutvalget i en fersk NOU.

  • Øystein Myre Bremset
  • Martin Aspaas

Kommentar

Bevisførsel om sakkyndiges uavhengighet kan starte en bevismessig snøball

Barn i barnevernet får ikke snakket fritt om foreldrene

  • Tomas Midttun Tobiassen
  • Nils Gunnar Skretting

Kommentar

«Selv om man inviteres på fest, bør man ikke nødvendigvis alltid komme»

Sveits felt i EMD for tiggeforbud

Storseier for Norge og ESA – nå får vi slippe til i EU-domstolen

Advokat, partner i Kvale

Nicolay Skarning

Kommentar

Metoo-dommen: Seksuell trakassering og rettssikkerhet

I en rettsstat skal også innklagedes rettssikkerhet ivaretas, og man må unngå at uskyldige mennesker dømmes for et så belastende forhold som seksuell trakassering er, skriver artikkelforfatteren.

– Jeg tror det er begrensede muligheter for å nå frem med denne klagen

EØS-RETT | MDG klaget før jul oljeindustriens korona-pakke inn til ESA. MDGs advokat, Nils-Henrik Pettersson, mener saken er god. Professor Erling Hjelmeng er ikke like overbevist.

Politiadvokat, Sør-Vest politidistrikt

Sondre J. Hauge

Kommentar

– Voldsalarm-dom gir få svar på veien videre

Laila Bertheussen dømt til fengsel for angrep på demokratiet

Schjødt-partnere var de mest omtalte forretningsadvokatene i 2020

Dansk konkurransemyndighet til frontalangrep på advokatmarkedet

Torstein Bae gir seg i Legalis

  • Christian Hauge
  • Andrea Jansen

Kommentar

Bevisfremleggelse og sakkyndigrapporter – en replikk

Mor som pleier datteren på fulltid vant mva-strid med staten – dissens i Borgarting

Professor, senter for europarett

Tarjei Bekkedal

Kommentar

«Høyesterett stivnet et sted i forrige århundre»

Samtiden tilhører Brussel og Luxemburg, skriver artikkelforfatteren, i en kommentar til plenumsavgjørelsen i klimasaken.

Partner, Advokatfirmaet Wiersholm

Andreas Bullen

Kommentar

Må morselskapet betale skatten på datterselskapenes inntekter fordi det kontrollerer konsernet?

Skatteetatens tilnærming vil innebære en fullstendig tilsidesettelse av konsernstrukturen, mener artikkelforfatteren.

Her er hovedargumentene i Acer-saken

Pensjonert advokat

Tallag Andersen

Kommentar

Sivilombudsmannen som partshjelper?

Vitne stilte i bar overkropp – Advokatforeningen frykter videomøter også etter korona

Dissens i hver fjerde sivile sak

Høyesterett legger inn «Nav-punkt» i advokatveilederen

Gjensidige vant regresstvist mot Protector – får dekket rottekrav

Tre ukers høring på hjemmel om portforbud

  • Øystein Myre Bremset
  • Martin Aspaas

Kommentar

Bevisfremleggelse og sakkyndigrapporter – et tilsvar

Får bruke ulovlig mobilvideo som hærverkbevis

Vindkraft-sak fra Trøndelag får storkammerbehandling

Har fått tusenvis av følgere med «Advokatsnap»

Advokat i Norsk Journalistlag

Ina Lindahl Nyrud

Kommentar

Ekom-loven: Kildevernet ofres igjen

Svensk milliardær tapte Facebook-anke i Borgarting

Stor respons på tilbud om gratis Gjerdrum-bistand

Partner i Wiersholm

Jan Fougner

Kommentar

Plenumsdommen: Høyesterett som grensesetter

Tre dommere overså at ankefristen var en søndag

Partner, Simonsen Vogt Wiig

Christian Reusch

Kommentar

Kvitt eller dobbelt - Høyesteretts dom i klimasøksmålet

Tiltroen til myndighetene rett til værs i korona-Norge

Advokatforeningen vil ikke ha Lex Transocean

Domstolene vil ha sterkere ankesiling – brukerne sier nei

Professor ved UiO

Jørn Øyrehagen Sunde

Kommentar

Klimadommen og om å tru på julenissen

Riksadvokaten beordrer brems i politiets mobilgjennomganger

Redaktør for Rett24

Kjetil Kolsrud

Kommentar

Rett24 med kraftig vekst i 2020