– Det er ikke slik at man bevisst har beveget seg inn i en gråsone

NAV-SAKEN | – Det er ingenting i denne trygdeskandalen som kan forklares med at noen har handlet mot bedre vitende, sa Finn Arnesen under høringen i Stortinget fredag.

Engelsk advokat, tidligere ansatt ved EFTA- og EU-domstolen

Diana L. Torrens

Kommentar

Norske advokater fremstår lite opplærte i kunsten «oral advocacy»

«Jeg ble veldig overrasket på min første høring, da en norsk advokat bare leste opp monotont en lang tekst», skriver artikkelforfatteren.

Kommunen gikk på nok et sparkesykkeltap i Trondheim

– Både ESA og Kommisjonen støtter fullt ut konklusjonen

– Stortinget må få en rettsstatsmelding

EU-parlamentet fordømmer Polens abortlov

Arnesen: Det «hemmelige» Nav-dokumentet fra 2014 inneholder ikke noe nytt

NAV-SAKEN | Opposisjonen kritiserer regjeringen for ikke å utlevere en intern rapport om trygdeeksport fra 2014, men alt det relevante finnes allerede i NAV-rapporten, sier Finn Arnesen.

Monckton Chambers, London, Former President of the EFTA Court

Carl Baudenbacher

Kommentar

The EFTA Court Evades Democratic Control

ESA åpner sak mot Norge om sykepenge-eksport

Rett24 fikk Fagpressens redaktørpris

Dømt til erstatning for overgrep – nå får han selv millionerstatning

Styreleder i Domstoladministrasjonen

Bård Tønder

Kommentar

Faglig sterke og effektive domstoler

Sier nei til svartelisting av advokater som jukser med fri rettshjelp

LOVARBEID | Advokatforeningen støtter ikke Tilsynsrådets forslag om at advokater som misbruker systemet skal kunne utelukkes fra rettshjelpordningen.

  • Terje Einarsen
  • Elizabeth Baumann

Kommentar

Aggresjonsforbrytelsen fyller et lovtomt rom

Det er flaut hvis Stortinget ikke nå er seg sitt ansvar bevisst, mener artikkelforfatterne.

Taxi-gründer tapte EØS-søksmål i lagmannsretten

Grefsenhjemmet-striden opp i Høyesterett

Innsigelsen kom for sent, mener Høyesterett

Pensjonert lagdommer

Peter L. Bernhardt

Kommentar

Regjeringsadvokatens prosedyre i klimasaken

Tingrettsdommer og lagdommere utnevnt i statsråd

Professor, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Muntlighet i norske domstoler – ressursbruken kan reduseres

Wiersholm vant årets Talentpris

Tingrettsdommere innstilt til Oslo og Bergen

ANSETTELSER | I alt sju faste dommerembeter ble behandlet på årets siste møte i Innstillingsrådet for dommere.

  • Torstein Frantzen
  • Per J. Jordal

Kommentar

Domstolstruktur – nedleggelse er nedleggelse

Det er lett å tenke seg at budsjett og reisekostnader i fremtiden vil bli brukt i vurderingen av om saker skal gå ved tingrettens hovedsete, mener artikkelforfatterne.

Dette ser juristene etter hos arbeidsgiverne

– RA står ikke i noen særstilling

Professor, UiB

Gunnar Grendstad

Kommentar

Hvor mye betyr det å ha en bedre advokat enn motparten?

Kritiserer regjeringsadvokaten for klimaprosedyren

Finansdepartementet instruerer Skattedirektoratet om å ignorere nemndas avgjørelse

Justispolitisk talsperson, Sp

Jenny Klinge

Kommentar

Politikk i domstolforvaltninga

Ytterligere to Nav-saker skal opp i EFTA-domstolen

Dansk firma satser nordisk og utvider i Oslo

Jurist , NTNU

Anne Marie Snekvik

Kommentar

Er offentleglova § 9 i strid med EUs personvernforordning?

Skeie Energy-sjef frikjent av Høyesterett

Kommuneansatte vant matpausestrid i Arbeidsretten

Høyesterett omgjør avtaleloven § 36-dom fra Borgarting

Flere hundre yrkesskadede nordmenn får ikke føre sakene sine i Norge

Janne Kristiansen skal lede arrestordreutvalget

Tidligere dep.råd i Justisdepartementet

Morten Ruud

Kommentar

EMK gjennom 70 år – og veien videre

Professor, UiO

Eivind Smith

Kommentar

Dagens sivilprosess er uegnet for mange forvaltningssaker

SV vil løfte justisprofilen: – Rettssikkerheten er i krise

Høyskolelektor i juridiske emner, Kriminalomsorgens utdanningssenter

Sven-Erik Skotte

Kommentar

Spyttehette er et potensielt dødelig tvangsmiddel

Tingretten: Tiltalte kan ikke tvinges til videomøte fra Sverige

Auschwitz-vakt tapte i Strasbourg

Slik rangerer mannlige og kvinnelige jurister drømmejobbene

Advokat Fridtjof Feydt er død

Mæland avfeier Sp-kritikk av domstolsreformen