Storseier for forbrukerne i BankID-saken

ERSTATNINGSRETT | Høyesterett mener banken burde gjort mer for å forsikre seg om at lånekunden virkelig var den han utga seg for å være.

Dissens i Høyesterett om bruk av mobil i stillestående kø

STRAFFERETT | Med tre mot to stemmer kommer Høyesterett til at mobilforbudet er tilstrekkelig klart formulert til at det også kan dekke situasjoner der bilen ikke er i bevegelse.

Ny rekonstruksjonslov har forhindret konkursskred under pandemien

Statlige tiltak, tålmodige kreditorer og ny lov forhindret en krise, ifølge Nils Holger Koefoed, partner i Ro Sommernes. Han leder Karnovs arbeid innen konkursrett.

Gulating sier nei til sparkesykkel-forføyning i Bergen

FORVALTNINGSRETT | Lagmannsretten mener kommunens eiendomsrett ikke gir den rett til å nekte kommersielle selskaper å parkere el-sparkesykler på fortauene i Bergen.

NIM mener domstolskontrollen bør være sterk i klimasaken

Utredningsleder i Nei til EU og jurist

Morten Harper

Kommentar

«Vi kan stå foran en rettslig ryddesjau av de sjeldne»

Påtalemyndigheten bommet på fristen i EFTA-domstolen

Avis frikjent for ærekrenkelse av drosjesjåfør

Flertall på Stortinget for å be Høyesterett om betenkning

«Team Knudsen» vant kampen om å få skrive ny foreningslov

Riksadvokaten ønsker seg forbud mot kriminelle gjenger

Kluge-partner blir lagdommer i Agder

ANSETTELSER | Tre ledige embeter i Agder lagmannsrett og ett ledig embete i Kristiansand tingrett ble behandlet i Innstillingsrådets oktobermøte.

Professor, UiB

Gunnar Grendstad

Kommentar

Hvor mye betyr det å ha en bedre advokat enn motparten?

En undersøkelse av 800 høyesterettsdommer viser at dersom den ene parten har en mer erfaren advokat enn motparten, så øker den statistiske sjansen for å vinne saken.

Skal forske på diskriminering i advokatbransjen

Arbeidsgiverne gir tommel ned for varslingssaker i nemnd

Advokat, Advokatfirmaet Danielsen

Håkon Danielsen

Kommentar

En domstol for de rike?

Høyesterett verner mindretallsaksjonærer med ulovfestet lojalitetsplikt

Advokat må i fengsel for korrupsjon og utroskap

Oslo krets kjemper for å beholde byfogden som egen domstol

– Dette er ikke stemmen til 27 «smådomstoler»

Tingrettsdommer, Moss tingrett

Tron Gundersen

Kommentar

Østfold tingrett: Nye toner fra Regjeringen ?

Forsvarergruppens årsmøte rammet av koronasmitte

Turvei på Mortensrud blir prinsippsak i Høyesterett

PLAN- OG BYGNINGSRETT | Ett av plan- og bygningsrettens heteste temaer, kommunens adgang til å stille såkalte rekkefølgekrav til utbyggerne, ble torsdag sluppet inn til behandling i Høyesterett.

27 smådomstoler krever domstolreform

DOMSTOLENE | De fire aller minste domstolene i Norge er blant de 27 som har signert et brev til Stortinget, der de ber politikerne om å gjennomføre regjeringens domstolsreform.

EMD-dom om lukkede dører havner i storkammer

PhD, advokat

Herdis Helle

Kommentar

Bruk av sakkunnige er også ei utfordring for rettsvesenet, professor Wester

Nav-saken opp 26. november – EFTA-domstolen vil streame

55 søkere til dommerembetene i Oslo tingrett

Elleve sorenskrivere ber Stortinget endre rettskretsene

Høyesterett gir Keshvari 25 prosent strafferabatt, men skjerper straffen

Gravid kvinne fikk Diskrimineringsnemndas aller første erstatningsvedtak

Dagbladet-typografenes anke ble forkastet av lagmannsretten

Tiltalt skipsreder frykter korona - Gulating nekter å utsette

Derfor skaper EU-dommen trøbbel for e-tjenesteloven

Kluge dømt til å betale 3,2 millioner etter uaktsom rådgivning

Mannen som krevde ankesaken holdt i Finnmark tapte i Høyesterett

Partner i Simonsen Vogt Wiig

Karin Fløistad

Kommentar

Nav-saken – svar til Langeland og Graver

Mener bedre kontroll med salæroppgavene kan spare staten 40 millioner

Ph.d., advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sulland

Katrine Holter

Kommentar

Er vernet om offentlig myndighet strukket for langt?

Tingretten avslo Bertheussens begjæring om utlevering av eposter fra Dagbladet og NRK

Riksadvokaten skal få «Lex Transocean» til å nekte dokumentinnsyn

Vil doble antall ankenektelser i sivile saker

Regjeringen vil kjøre videre med domstolsreformen

Tidenes pengedryss over domstoler og påtale

Salærsatsen økes med 25 kroner