Vil gi domstollederne større makt over dommeransettelsene

DOMSTOLENE | Domstolkommisjonens utredning viser at 92 prosent av Innstillingsrådets vedtak er i tråd med domstollederens ønske. Nå vil kommisjonen gi sorenskriverne fast plass i rådet.

Sakskostnadene i tingrettene nær doblet på 10 år

DOMSTOLENE | Domstolkommisjonen har gjennomgått 6000 tingrettsdommer i perioden 2009-2018, og funnet at den gjennomsnittlige sakskostnaden er økt med 92 prosent.

Vil ha nytt forsøk på å heve terskelen for ankebehandling i sivile saker

Kommisjonen anbefaler færre dommerfullmektiger

Frykter svakere domstolkontroll med forvaltningen

Vil ha dommere i mindretall i innstillingsrådet

Her er grunnlovsforslagene fra Domstolkommisjonen

DOMSTOLENE | I morgen legger Domstolkommisjonen frem sluttrapporten om domstolenes uavhengighet. Der vil det blant annet bli foreslått å sette en maksgrense på antall dommere i Høyesterett.

Ap vil ha svar fra justisministeren om ankesilingen

Førstestatsadvokat Lars Fause går av etter 17 år som sjef

Mer enn hver tredje seksårssak nektes anke til lagmannsretten

Bergen tingrett refses av Tilsynsutvalget for dommere

Nå har EMD fått sitt første klimasøksmål

Idéhistoriker og forfatter

Carl Müller Frøland

Kommentar

Ringeakt for rettssikkerheten?

Artikkelforfatteren, som er idéhistoriker, er bekymret for manglende ankebehandling av saker om hatefulle ytringer.

Meldingsgiganten WhatsApp nektes norsk varemerkeregistrering

IMMATERIALRETT | Telefonrør i snakkeboble har for lite særpreg til at symbolet kan få varemerkebeskyttelse etter norsk lovgivning. Det mener Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Disse vil bli dommer på Sørlandet

Professor emeritus, nevrokirurgi

Knut Wester

Kommentar

Filleristing av spedbarn – en utfordring for rettsvesenet

– Jeg frykter vi ser konturene av en lovstridig praksis

Monckton Chambers, London, Former President of the EFTA Court

Carl Baudenbacher

Kommentar

«There is a cultural gap in the EFTA pillar»

Antall ankenektelser i lagmannsretten går rett til værs

Fagforeningene slo staten i Høyesterett – får fulle sakskostnader

Dette var de 20 største firmaene i 2019

Risikoen for tvangsretur skal ikke vektlegges ved asylsøknaden

UTLENDINGSRETT | Høyesterett mener det var feil av lagmannsretten å legge vekt på at en eventuell tvangsretur i seg selv medførte økt risiko for forfølgelse.

Finsk politi tror Menneskerettsdomstolen kan ha blitt lurt

UTENRIKS | I fjor ble Finland felt i EMD for å krenke retten til liv, gjennom å utvise en asylsøker som ble drept etter returen til Irak. Nå viser det seg at han kanskje ikke er død likevel.

Forsikringsselskap får ikke hemmeligholde advokat-eposter

Dosent i juridiske fag, NMBU

Fredrik Holth

Kommentar

«Det er departementets ansvar å informere om dette»

Same tiltalt for bombetrussel krever at ankesaken holdes i Finnmark

Politisk kamp i vente etter Ruth Bader Ginsburgs død

Advokat og styreleder i Rogstad

Steingrim Wolland

Kommentar

Advokaters timepris og domstolsprøvingen av «nødvendige utgifter»

Danmark felt i EMD for beltebruk i psykiatrien

Finland felt i Strasbourg etter skoleskytingen i 2008

Arntzen de Besche tapte ankesaken mot Polaris Media

Disse er innstilt til ledige embeter i tingrett og lagmannsrett

Straffelovrådet vil forenkle inndragningsreglene

Høyesterett innfører tre avdelinger i oktober

Høyesterett: Terskelen for omsorgsovertakelse er ikke hevet

Anbudskonkurransen om lovutredning er en måned forsinket

Høyesterett skal avgjøre om det er lov å se på mobilen i stillestående bilkø

Høyesterett sier nei til å utlevere vevsprøver i Vanvikan-saken

– Vi gikk for langt for fort

Sveriges sivilombudsmann vil granske Palme-pressekonferanse

– At det kommer to plenumssaker i løpet av et par måneder, er ekstraordinært

Rogstads foto-søksmål mot VG førte ikke frem

Artistmanager tapte skjevdelingsstrid i Høysterett

Manglende spesialundervisning i skolen krenket EMK

Nok en nordmann rammet av den nye europeiske arrestordren

Høyesterett løfter Acer-saken til plenum