• Øystein Skotheim
  • Karl Rosén

Kommentar

Taksonomien og EUs nye portvoktere

Kampen mot «grønnvansking» skaper behov for verifisering av virksomheters reelle bærekraft. Hvem skal stå for den?

List

Plenumskjennelsen om Acer: – Ikke en abstrakt prøving

STATSFORFATNINGSRETT | Grunnlovens mindretallsvern ville i realiteten blitt uthulet dersom domstolene aldri skulle kunne prøve slike saker, mener førsteamanuensis Anine Kierulf.

EU-domstolen skjerper kravene til bruk av teledata i straffesaker

STRAFFEPROSESS | I en storkammerdom avsagt tirsdag, sier domstolen at man av personvernhensyn bare kan innhente teledata ved «alvorlig» kriminalitet.

Tidligere Hjort-advokat med bredside etter permittering

Energiselskap vant mot staten – slipper å følge offentlighetsloven

Bull & Co satser på skatterett etter kanonår i 2020

Nei til EU vant i plenum – får fremme Acer-søksmålet

Tor Christian Carlsen gir seg som sorenskriver i Stavanger

ANSETTELSER | Det blir mange om beinet på lederjobben i nye Agder tingrett, men på søkerlisten til i Sør-Rogaland er det ett navn som glimrer med sitt fravær.

USA: Trafikktiltalt lege møtte i retten fra opererasjonssalen

EMD løfter Polens domstolskrise til storkammer

  • Thomas Nordby
  • Lasse Enger-Larsen

Kommentar

Miljø og bærekraft i anskaffelser – et hjertesukk om dobbeltkommunikasjon

En av tre politijurister ønsker seg bort

– For oss var det uaktuelt å permittere advokater

Mener Straffelovrådet har misforstått reglene om inndragning

LOVARBEID | Lovforslaget skulle gjøre det lettere å inndra verdier fra gjengkriminelle, men vil i praksis gi stikk motsatt resultat. Det mener store deler av påtalemyndigheten. Noen tar feil. Men hvem?

Millionerstatning til overgrepsfrikjent opp i Høyesterett

ERSTATNINGSRETT | Hvis man er frikjent strafferettslig, men dømt til å betale oppreisning etter sivilrettslige beviskrav – har man da krav på erstatning for urettmessig straffeforfølgning?

  • Mona Keiko Løken
  • Constance Holtermann

Kommentar

Hva menes med «trygdeeksport» i EØS?

Disse skal kjempe om lederjobbene i tingrettene

Tron Løkken Sundet eneste søker til Arbeidsretten

  • Mia Emilie Fagereng
  • Amalie Krosvik
  • Eline Skogerbø Sørhaug

Kommentar

Falske anklager kan ødelegge mer for en selv enn for den anklagde

Ny sak om utlevering av sykehus-DNA opp i Høyesterett

Jørn Holme og Cecilie Ø. Berglund konkurrerer om Svalbard-jobb

Professor ved Institutt for privatrett

Olav Torvund

Kommentar

Jeg er ikke bekymret for hjemmeeksamen

Nestleder i Juridisk studentutvalg Bergen

Andreas Myrseth Kolstad

Kommentar

Ulikheten starter før eksamensdagen

Faren for juks er en dårlig grunn til å velge en vurderingsform med betydelige faglige svakheter for alle studentene, mener studentutvalget.

Lund & Co-partner blir dommer i Drammen

ANSETTELSER | Norunn Løkken Sundet ble før helgen innstilt på topp til nye Buskerud tingrett. Til Vestfold tingrett har innstillingsrådet plassert statsadvokat Mari Gjersøe på første plass.

Vil avkriminalisere besittelse av mindre mengder narkotika

Seniorrådgiver, Statens sivilrettsforvaltning

Ruth Cecilie Rygg

Kommentar

Villedende om dagens voldsoffererstatningsordning

Gruppesøksmålet mot DNB kåret til årets prestasjon

Dissens i kommisjonen: Baneheia-saken gjenåpnes

Professor, UiB

Gunnar Grendstad

Kommentar

Skal Magnus Matningsdal utpeke sin egen etterfølger?

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av Abdelilah Saeme

23 søkere til ledig dommerjobb i Drammen

EMD ga midlertidig forføyning mot Russland i Navalnyj-saken

Høgskolelektor på BA-programmet ved HiNN

Espen Dragstmo

Kommentar

Hjemmeeksamen: Juridisk kompetanse som nødhjelp

– Det begynner å bli et mønster

Professor, Institutt for privatrett, UiO

Hans Petter Graver

Kommentar

Portforbud-dommen i Nederland

Regjeringen skroter portforbud-forslag

Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet i Oslo

Katrine Broch Hauge

Kommentar

Vi skal ikkje snakke ned nynorsken

Leiar i Noregs Mållag

Peder Lofnes Hauge

Kommentar

Klart språk berre på bokmål?

Alle unntatt én sorenskriver må søke sin egen stilling

Pokervertinne satset på Høyesterett - endte med milliontap

  • Eivind Meland
  • Dag Furuholmen

Kommentar

Barnelovutvalget og barnets beste

Norske advokater har et helt annet syn på voldgift enn naboene i Norden

Nederlandsk domstol beordrer regjeringen til å oppheve portforbud

Nedgang i antall anmeldte lovbrudd i fjor

Professor, Institutt for offentleg rett

Jørn Øyrehagen Sunde

Kommentar

Kva er avgjerande for silingsgraden i norske lagmannsrettar?

Koronasmittet sykehjemsansatt trosset karantene og gikk på jobb

Mino.Jur Oslo

Assia Chelaghma

Kommentar

«Denne typiske situasjonen på Jodel kan gjerne sammenlignes med hviskeleken»

Thommessen er landets tredje milliard-firma

– Vi har aldri satt noen prosentmål