Redaktør for Rett24

Kjetil Kolsrud

Kommentar

Leserrekord på Rett24 i mars – her er de 10 mest leste sakene

Som alle andre er Rett24 truffet hardt av koronakrisen, men ikke bare på den negative måten: For første gang ble det i mars lastet ned mer enn en halv million Rett24-sider på én måned.

Advokatfullmektig i PwC

Jørgen N. Hustad

Kommentar

Ankeutvalget avviste Coca-Cola-saken – reisetid er arbeidstid

Saken føyer seg inn i en rekke av avgjørelser om at reisetid skal klassifiseres som arbeidstid, skriver artikkelforfatteren.

Null politisaker om brudd på lokale karanteneregler i nord

Strand Lobben-gjenåpning kommer opp i Høyesterett

Professor i EU-rett, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Acer-striden: Domstolsprøving av myndighetsoverføring?

Menneskerettsdomstolen stanser alle domsavsigelser

Brudd på søringkarantene skal «ikke gis prioritet»

Nesten 10.000 har sett Brynjar Melings hets-video

NHO tordnet til kommunene: – Dette må fungere!

Datatilsynet krever frivillighet rundt digital smittesporing

ADVOKATRETT | Regjeringen åpnet fredag for at en ny app skal kunne brukes til å kartlegge alle bevegelser brukerne har hatt de siste 14 dagene.

  • Julie P. Lorentzen
  • Jan Fougner

Kommentar

Er det riktig å vektlegge enighet mellom partene ved dagpengesøknader?

NAVs praksis med å vektlegge enighet mellom arbeidsgiver og de ansattes representanter, kan sette representantene i en vanskelig situasjon, skriver artikkelforfatterne.

Nye dommere utnevnt i statsråd fredag

Høyesteretts storkammer avgjorde barnevernsakene fredag

Karnov satser på nytt i Norge

Nå er koronaloven trådt i kraft

Professor i EU-rett, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

EØS og Schengen i koronaens tid

Dobbelkarantene for Jøran Kallmyr – men så blir det Ræder på nytt

Historisk YouTube-rettsmøte fra Oslo tingrett

Partner i Lund & Co

Jon Wessel-Aas

Kommentar

«Hytteforbudet», smittevern og eiendomsretten

Advokatforeningen ber regjeringen gripe inn mot lokale karantener

  • Terje Einarsen
  • Eirik Holmøyvik

Kommentar

Feil avgjørelser til feil tid: Høyesteretts nylige Polen-kjennelser

Vi er ikke overbevist av ankeutvalgets tolking, og neste gang bør en liknende sak behandles i avdeling eller storkammer, skriver artikkelforfatterne.

UiO snur etter studentmotstand – dropper karakterer på hjemmeeksamen

STUDIER | Etter massive protester fra studenter, har juridisk fakultet i Oslo besluttet å gjøre som i Bergen: Vårens eksamen blir kun bestått/ikke bestått.

Vil åpne for elektronisk fotlenke til voldsforbrytere

Forsvarerne i Høyesterett sier nei til skriftlige straffesaker

Høyesterettsprosedyre sendte førstestatsadvokaten i koronakarantene

Her er regjeringens forslag til unntakslov for domstolene – ett døgns høringsfrist

Anine Kierulf fikk ærespris av Oslo-advokatene

  • Jørn Øyrehagen Sunde
  • Odd Einar Dørum
  • Esmeralda Colombo

Kommentar

Moralsk pliktkjensle, hytteskam eller hytteforskrift?

Voldssiktet ble løslatt fra varetekt på grunn av koronarestriksjoner

Skoghøy innstilt som «ny» dommer i Høyesterett

– Kommunenes hastevedtak er et rettssikkerhetsproblem

  • Elin Spjelkavik
  • Anders Aasland Kittelsen

Kommentar

Kommunenes krisefullmakt er et større problem enn statens fullmaktslov

Professor, Institutt for privatrett, UiO

Hans Petter Graver

Kommentar

Kommunale koronabestemmelser i en uoversiktlig tid

Direktør, NIM

Adele Matheson Mestad

Kommentar

Demokrati i karantene?

Professor i EU-rett, UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Kommentar

Koronaloven og folkeretten

Stortinget endret regjeringens fullmaktforslag

Aldri før har så mange lest Rett24

Advokatfullmektig i Hjort

Ola Hermansen

Kommentar

Kan koronaloven hindre riktig krisehåndtering?

Camilla Selman blir ny kommuneadvokat i Oslo

Justisminister

Monica Mæland (H)

Kommentar

Den beste løsningen i krisetider

Nei til EU tapte ankesaken i Acer-striden

Nå er hytteforbudet i kraft – ordlyden ble endret på oppløpet

Førsteamanuensis i jus

Morten Walløe Tvedt

Kommentar

Slik kan koronaloven gjøres bedre