Borgarting «suspenderer» tingrettens klima-forføyning om utbyggingsstans

KLIMASØKSMÅL | Den midlertidige forføyningen som i januar forbød staten å fatte vedtak om tre store oljefelter har store mangler, mener lagmannsretten.

Tidligere høyesterettsdommer, advokat (H), professor dr. juris

Jens Edvin A. Skoghøy

Kommentar

Menneskerettsbrudd og rettskraft – duplikk til Backer

Hvis Inge Lorange Backer ønsker å forsvare flertallets standpunkt må han hoste opp bedre argumenter, skriver Skoghøy.

  • Ola Mestad
  • Olaf Aagedal

Kommentar

10 år etter jubileumsåret: Grunnlova viktigare igjen etter 2014

Etter krigen var det ønske om at grunnlova kunne ta opp i seg den nyare tenkinga om menneskerettar. Dei førte aldri fram. Men til 200-årsjubileet lukkast det. Korfor?

Ingen avklaring om advokataksjonens fremtid før i neste uke

POLITIKK | Mange advokater taper inntekt på streiken som har pågått de siste månedene, og frem til tirsdag skal Advokatforeningen diskutere responsen på det nye budsjettet.

Professor emeritus

Inge Lorange Backer

Kommentar

Særskilt dom for grunnlovsbrudd – en replikk til Skoghøy

Den tidligere dommeren Jens Edvin A. Skoghøy raljerer over Høyesteretts avgjørelse, skriver Inge Lorange Backer.

Grunnlovsendringer om uavhengige domstoler får flertall – men ny påtaleregel faller

Sorenskriverne mener regjeringen «viser liten respekt for domstolene»

Tidligere høyesterettsdommer, advokat (H), professor dr. juris

Jens Edvin A. Skoghøy

Kommentar

«Hvorfor en påstand om grunnlovsbrudd ikke utgjør et «rettskrav», er vanskelig å forstå»

Det standpunktet som flertallet i Høyesterett har inntatt, er så meningsløst at det umulig kan overleve på sikt, mener Jens E. A. Skoghøy.

Høyesterett opphever dom for sovevoldtekt med fire mot én stemme

– Jeg tror det er mange som trekker et lettelsens sukk

Slik vil regjeringen dele opp seks domstoler – og bytte navn på en sjuende

Forventer at aksjonen avsluttes etter salærhopp i revidert nasjonalbudsjett

Dobbeltdrapsdømt kineser tapte grunnlovssøksmål om tilbakevirkende kraft

Arnfinn Bårdsen valgt til ny visepresident i Den europeiske menneskerettsdomstolen

UTENRIKS | Arnfinn Bårdsen ligger, om han ønsker det, godt an til å bli Norges andre EMD-president gjennom tidene, etter han mandag rykket opp som ny visepresident.

Sorenskrivere kritiserer forslaget om nye tingretter

POLITIKK | Mandag ble det bekreftet at regjeringen foreslår å etablere fem nye tingretter i revidert nasjonalbudsjett. Flere sorenskrivere er sterkt uenig i forslaget.

Høyesterett slipper inn sykkelulykken fra St. Hanshaugen

NRK: Regjeringen vil foreslå kraftig realvekst i rettshjelpsatsen

Aftenposten: Her er de fem reverseringsdomstolene

Oslo kommune får ikke bruke rapport om stupemerking i andre byer som bevis

Ullevål-aksjonister vant i Høyesterett – får likevel lov til å fremme søksmål

Familierettsadvokater kritiserer ny dom om unntak fra likedeling mellom ektefeller

Pensjonert lagdommer

Peter Lauritz Bernhardt

Kommentar

Tiltak og «dommerautoritet» for å gjøre det rimeligere å bruke domstolene til tvisteløsning

Svindlere bruker falsk stevning til å lure passord fra privatpersoner

Onsdag morgen begynte det å hagle inn meldinger til domstolene fra folk som er blitt forsøkt svindlet til å oppgi passordet til BankID.

Staten tapte skattestrid om fremførbart underskudd i datterselskap

SKATTERETT | Skatteetaten mente at flere tiår med underskudd i den norske delen av DHL i realiteten ga gevinst høyere opp i konsernet, og ville oppjustere inntekten med 243 millioner kroner.

Aftenposten: Regjeringen vil reversere fem tingretter

Mener Høyesteretts behandling av straffesaker bør stanses nok en gang

Departementet anker Gulatings omstridte strandsonedom til Høyesterett

  • Johan Giertsen
  • Petter Omland
  • Vebjørn Wold

Kommentar

Uforklarlig taust fra husleielovutvalget om EØS

EU dropper rettsprosess mot Polen

Høyesterett sier nei til fastsettelsesdom for grunnlovskrenkelser

  • Jan Gudmund Aanerud
  • Tone Steinnes

Kommentar

Gulating lagmannsretts strandsonedom kan få uheldige konsekvenser

Ekspedisjonssjefen på SMK-sjef unngikk skatt – lånte penger fra familieselskap

Seks menn og fem kvinner vil bli tingrettsdommer ved Hordaland tingrett

Ingvild Kjerkol klager på vedtaket om å annullere masteroppgaven

Avdelingsleder/tingrettsdommer, Oslo tingrett

Hanne Sofie Bjelland

Kommentar

Nye grep ved behandlingen av sivile saker

Lanserer ny regel for å begrense salærkravene og nye maler for sivile tvister

Jussbuss v/fengselsgruppen

Hardeep Singh Bains

Kommentar

Nei, Høyesterett – rettsikkerheten til innsatte er ikke ivaretatt

De fem store har doblet seg siden 2016 – til 7,4 milliarder

Universitetslektor ved UiT

Mads M. Stornes

Kommentar

Kunstig intelligens må lovreguleres

Verken ESA eller EU-kommisjonen støtter Norge om forbudet mot innleie av arbeidskraft

Petter Stordalen anker skattedom om gjennomskjæring

  • Terje Einarsen
  • Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Kommentar

Hvem kan straffe Putin for angrepet på Ukraina?

Høyesterett med ny uttalelse om Sivilombudets betydning for forvaltningen

EMD forkaster ytterligere to EMK-klager mot norsk barnevern

Professor ved Institutt for privatrett

Olav Torvund

Kommentar

Ettergjøring av historiske personers særpreg – en sluttreplikk

Professor ved Institutt for privatrett

Olav Torvund

Kommentar

Ettergjøring av historiske personers særpreg – en sluttreplikk

NOKAS-dømt løslates tidligere enn planlagt etter ulovlige ransakinger

Høyesterett setter strek over Sivilombudets syn på telefonavlytting i fengselet

Partner i Grette

Øystein Myre Bremset

Kommentar

Prosessrisiko og høye sakskostnader