Her er den nye ledelsen i Justisdepartementet

POLITIKK | Monica Mæland, som selv er advokat, får med seg to jurister som statssekretærer inn i sin nye rolle som justisminister.

– Norske domstolers uavhengighet dårligere sikret enn i Polen

DOMSTOLENE | I et notat til Domstolkommisjonen skriver Dommerforeningen at ingenting hindrer regjeringen fra å endre sammensetningen av dommerkorpset radikalt.

Saksbehandlar for Jussformidlingen

Vegard Nerland

Kommentar

Skyldig inntil det motsette er bevist?

Monica Mæland blir ny justisminister

Staten vant ankesaken i klimasøksmålet

KLIMASØKSMÅL | Miljøvernorganisasjonenes anke i klimasøksmålet førte ikke frem, men lagmannsretten er enig i at Grl § 112 gir materielle rettigheter, og deler sakskostadene.

Her er tiltalepunktene mot Laila Bertheussen

POLITIKK | Riksadvokatene har beordret tiltale mot den tidligere justisministerens ektefelle for trusler mot to statsråder og en stortingsrepresentant.

Lite gjennomtrekk i Høyesterett de neste årene

Kvinner i flertall blant nye advokater med møterett

Blir en av disse ny justisminister?

Tekniske problemer skaper trøbbel i retts-Norge

Tillitsvalgt fikk sparken etter lydopptak på personalrommet

Styreformann i den Portugisiske Dommerforening

Manuel Soares

Kommentar

«De polske dommernes kamp også er vår kamp»

Kallmyr blir FrPs nest kortest sittende justisminister

Regjeringen vurderer å fremme et alternativ til tingrettsreduksjonen

Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år

  • Andrea Jansen
  • Christian Hauge

Kommentar

Avklaring om vitneerklæringer og advokaters taushetsplikt

EMD frifant Putin for forhåndsdømming av Yukos-topp

PhD, advokat i LO

Herdis Helle

Kommentar

Sukkeravgift og dårleg rettstryggleik

Ber om etikkavklaring for transaksjoner

Ni vil bli tingrettsdommer i Bergen

Litauen felt i EMD etter at homohets gikk viralt på Facebook

– Bare et tidsspørsmål før vi blir felt i EMD

– Mer penger løser ikke problemet

Langt høyere andel straffesaker i Høyesterett i fjor

Skepsis til nye regler om offentlighet rundt aksjer

Foreslår strammere rutiner for store straffesaker

Høyesterett åpner for motkrav om erstatningsutmåling

Statens yndling går inn for landing

Tusener marsjerte for domstolene i Polen

Kallmyr: – Lovavdelingen er ikke blitt spurt

Førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett

Anine Kierulf

Kommentar

«Noen gjorde dette til et mye bedre sted mens jeg var borte»

– Denne saken viser hvor kompliserte barnevernssakene er

Busch: Lovgivningsteknikken bør endres

Gjesteforskar NMBU, høgsterettsdommar 1999-2018

Karl Arne Utgård

Kommentar

«Vi bør ta oss tid til å vente på EFTA-domstolen»

Oslo må betale erstatning for manglende omsorgsovertakelse

Storrvik og Elden blir Høyesteretts nye forsvarere

Borgarting sier nei til universaljurisdiksjon for deltagelse i terrororganisasjon

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma

Cathrine Hambro

Kommentar

Klimasøksmålet og dommen fra Nederland

– Søknadsplikten bør til EFTA-domstolen

Her er Oslo-studentenes nye storstue

Gjesteforskar NMBU, høgsterettsdommar 1999-2018

Karl Arne Utgård

Kommentar

Godkjenning eller ikkje ved opphald i annan EØS-stat?

– Dommen er et vesentlig bidrag til større rettssikkerhet

PhD, advokat i LO

Herdis Helle

Kommentar

«Eg tykkjer Lovavdelingen si vurdering er overtydande, både for faktum, juss og subsumsjon»

Fikk fengsel for anonymt brev til dommer i Fredrikstad

Etter Jaglands reformer: Slik blir EMD-dommene til i dag

Ti firmaer har én tredel av advokatmarkedet i Norge