Høyesterett godtar Oslo kommunes bunnfradrag i eiendomsskatten

Skattevedtaket fra 2016 ble kjent ugyldig, men gruppesøksmålet mot Oslo kommune vant ikke frem med hovedspørsmålet om lovligheten av eiendomsskatten i Oslo.

To dommere får kritikk av tilsynsutvalget

DOMSTOLENE | Tilsynsutvalget kritiserer en dommer som tok kontakt med både sorenskriveren og bostyreren da en venn av ham ble involvert i en skiftesak.

Polens dommer-utrenskning felt i EU-domstolen

Regjeringen vil endre aksjelovgivningen

Storfebonde fikk fengsel for manglende fôring og beite

DYREVELFERDSRETT | En bonde i Trøndelag er dømt til seks måneders fengsel etter at han ga kyrne for dårlig mat, og ikke slapp dem ut på beite om sommeren.

Regjeringen hever ankesummmen til 250.000 kroner

SIVILPROSESS | Regjeringen følger foreløpig bare opp noen få av de endringene som i fjor ble foreslått til tvisteloven.

Kommunen tapte nybrottsak om urbane jordskifter

Lagdommere innstilt til Gulating

Fem søkere til direktørjobben i Høyesterett

Slik skal domstolene kutte mer

Justerer avtaleloven § 36 i forsikringssaker

Dr. juris, advokatfullmektig i Kluge

Clemens Kerle

Kommentar

Fortsatt unødvendig ESA-frykt i Norge

Høyesterett opprettholder mors Facebook-forbud

Slik begrunnet Borgarting den omstridte asylsaken

Høyesterett nekter anke over Kluge-erstatning

Sven Marius Urke ansatt for ny periode som DA-direktør

Flyktningekrisen ikke grunn til beredskapshjemmel

Regjeringen lager nytt straffelovråd

Økokrim tiltaler advokat for underslag

Ombudsmannen kritiserer Oslo fengsel

NIM får ny styreleder

Monckton Chambers, London, Former President of the EFTA Court

Carl Baudenbacher

Kommentar

What is judicial dialogue?

Ber justisministeren vurdere hjemmel for oppholdsforbud

Borgarting underkjenner besøksforbud for Oslo sentrum

Høyesterett tar inn saken om mors bilder av datteren på Facebook

Domstolene får fem millioner i revidert

Ny utbyggings-smell for Oslo kommune

Filmet lærerens passord og endret skolekarakterene

Falkanger leverer særskilt melding om svikt i fengslene

Høyesterett endrer rutinene for votering

Forsvarer den nye bestemmelsen om tilregnelighet

Tingretten mener krav om turvei var myndighetsmisbruk

Staten gir seg i Yara-saken - Tor Holba får 22 mill på konto

Norsk førerkortinndragning opp i Strasbourg

Stortinget vedtok omstridt tilregnelighets-reform

Finansdepartementet vant i Staten vs. Staten

Fire kjemper om politimesterjobben i Oslo

Islandske banksjefer vant i Strasbourg

Borgarting bruker gjennomskjæring på innleie fra vikarbyrå

Vil samlokalisere Østfold-domstolene senest 2023

Høringsfrist til desember på ny forvaltningslov

Boligeiere vant mot kommunen under dissens i Gulating

Bergen vant Lovstafetten

Over 400 møtes på lovkonferansen neste uke

Sier nei til sterkere statlig styring av barnevern-ressurser

Nå skal barn i retten få prate direkte med dommeren