Knut Erik Sæther utnevnt til ny dommer i Høyesterett

ANSETTELSER | I fredagens statsråd ble det formelt avgjort at assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther overtar embetet som blir ledig nå Magnus Matningsdal bir pensjonist.

List

Schjødt-partner kutter lønna med 90 prosent og blir fagdirektør i NIM

ANSETTELSER | Etter flere tiår som en av landets fremste prosedyreadvokater, blir han offentlig ansatt. – Jeg har vært advokat lenge nok, sier Vidar Strømme.

Stortinget vedtok å kriminalisere deltakelse i gjenger

STRAFFERETT | Både Advokatforeningen og Barneombudet var negative til forslaget, men nå har Stortinget vedtatt at man skal kunne straffes for å delta i en kriminell gjeng. 1. juli trer loven i kraft.

Møt Rettsdata-fagekspert, Jan Sandtrø

Advokat Jan Sandtrø har lang erfaring innenfor personvern, GDPR, kontrakter for programvare og leveranser, rettigheter for teknologi og digital markedsføring.

Lagmannsretten er uenig med tingretten om bevisavskjæring av FBI-metoder

STRAFFEPROSESS | Vestfold tingrett kom sist uke til at FBI-overvåkingen fra Trojan Shield-saken ikke skulle tillates fremlagt. Agder lagmannsrett ser det annerledes.

Partner i SANDS Advokatfirma

Henning M. Heitmann

Kommentar

Arbeidsrettssaker bør sikres bedre sakkyndighet – ikke tilfeldigheter

Muligens bør vi som advokater ha et våknere øye til meddommernes habilitet i enkeltsaker, skriver artikkelforfatteren.

Gjenåpnet høyesterettsdom fra 1980 fikk samme resultat som sist

SIVILPROSESS | I april besluttet Høyesterett at en mer enn 40 år gammel sivil sak skulle gjenåpnes. Saken ble den gang avgjort med tre mot to stemmer.

Anker inndragningsdom mot 13-åring til Høyesterett

– Full EØS-tilpasning vil kreve en helt ny folketrygdelov

Kluge går inn i internasjonal gigant – blir CMS Kluge fra høsten

USAs justisdepartement granskes etter overvåking

UD tapte i tingretten – må ut med milliongebyr for EØS-brudd

Lagmannsretten dømte 13-åring til inndragning av mobiltelefon

Her er den nye advokatloven – opphever rettsrådsmonopolet

ADVOKATRETT | I fredagens statsråd ble den lenge bebudede proposisjonen om ny advokatlov omsider fremlagt. Der blir det blant annet stilt nye vandelskrav til eiere og styremedlemmer i advokatfirmaer.

Øie vil tilbake til fysiske forhandlinger i Høyesterett

SIVILPROSESS | – Jeg har ikke fanget opp at noen av dommerne ønsker utstrakt bruk av digitale forhandlinger når pandemien er over, sa justitiarius under Haavind-webinaret om praktisk prosess.

Derfor nekter tingretten FBI-dokumenter i «Trojan Shield»-saken

EMD: Ingen krenkelse av EMK i Holship-saken

Fakultetene får 20 millioner til å satse på trygderett etter NAV-saken

ESA opprettholder traktatbrudd-anklagen mot Norge i NAV-saken

Stortinget vedtok å utrede partsutnevnte meddommere

Borgarting opphever tingrettens tilbakebetalingskrav mot Morten Kjensli

Stipendiat ved Det juridiske fakultet, UiB

Ole-Gunnar Nordhus

Kommentar

Søksmålet om kroppsvisitasjoner i fengslene kan bidra til viktig avklaring

Nye dommere utnevnt til tingretter og lagmannsrett

ANSETTELSER | Oslo tingrett var blant domstolene som ble behandlet da en rekke embeter ble besatt i fredagens statsråd.

Borgarting gir staten medhold i hyttesaken

KORONA | Lagmannsretten mener påbudet om karantene etter opphold på hytter i Sverige er innenfor hva staten kan gjøre etter smittevernloven.

Utvalg vil forby eiendomsmegling med kun advokatbevilling

Føyen dumper Torkildsen og flytter til østkanten

Høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund ny styreleder i DA

EMDs dom i Holship-saken kommer på torsdag

Grefsenhjemmet tapte tariffstrid i Høyesterett

Kvale-partner får Stortinget med seg – flertall for utredning av meddommerordningen

Viggo Kristiansen har fått besøksforbud overfor de etterlatte

Straffedømt fastlege får bli i stillingen inntil avskjedigelsen er ankebehandlet

Høyesterett sier nei til å behandle Tullinkvartalet-saken

Frykter ny lov vil skape press om selvinkriminering

Seniorrådgiver i NIM

Kirsten Kolstad Kvalø

Kommentar

Barnevernsloven bør vedtas nå

Påtalemyndigheten løslater Viggo Kristiansen

Høyesterett med ny konstatering av at rutinemesige kroppsvisitasjoner krenker EMK

Innstillingsrådet for dommere vil ikke ha sorenskriverne med på møtene

Professor Thomas Mathiesen er død

Fagdirektør, NIM

Erlend Methi

Kommentar

EMD gir viktig avklaring om kildevernet

– Det er også grunn til forsvarer å beklage

ESA reiser sak mot Norge for korona-restriksjoner

Knut Erik Sæther innstilt til ny dommer i Høyesterett

Professor, UiO

Geir Ulfstein

Kommentar

IS-kvinnens handlinger er ikke straffbare

Mener etteretningsloven om datalagring må skrinlegges etter EMD-dommene

Rapport: Politiets lederskap sviktet i Eirik Jensen-saken

Regjeringsadvokaten får taletid i storkammersaken – tross protester fra forsvarene

Både Sverige og Storbritannia felt i EMDs storkammer for digitale grenseforsvar

EU-kommisjonen utsetter kontroversielt lovforslag om styreansvar