Sør-Rogaland tingrett avsa sin dom tirsdag ettermiddag. Den er i samsvar med aktors påstand og tilsynelatende godt samsvarende også med aktoratets forståelser av bevisene i Baneheia-komplekset.

– Retten er sikker på at Jan Helge Andersen var alene på åstedet. Retten er ikke i tvil om at det var han som drepte Lena etter at han hadde utsatt begge jentene for seksuelle overgrep, sa tingrettsdommer Tor Christian Carlsen etter kort å ha redegjort for hendelsesforløpet innledningsvis i domsavsigelsen.

Andersen er også dømt til å betale hver av foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen (10) 650.000 kroner i oppreisning. Beløpet retten tilkjenner foreldrene, er noe lavere enn bistandsadvokatene deres antydet da kravet ble fremmet, men er i samme størrelsesorden.

– Det er ikke noe i veien for at hendelsen i Baneheia kan ha skjedd slik Jan Helge Andersen har forklart dem, om drapene og deretter om overgrepene han selv gjorde seg skyldig i. Men påliteligheten av forklaringen hans svekkes av flere forhold, sa Carlsen.

– Svakhetene ved forklaringen hans må tas med i den samlede bevisbedømmelsen retten til slutt skal foreta, konkluderte dommeren.

Annonse

Påtalefaglig etterforskingsleder (jurist) - ett års vikariat med mulighet for forlengelse

Meling: Kristiansen renvasket

– Dommen mot Jan Helge Andersen er svært viktig for å understreke Viggo Kristiansens uskyld, sier advokat Brynjar Meling til NTB underveis i domsoppsigelsen.

Han har fungert som Kristiansens bistandsadvokat i forbindelse med den nye straffesaken mot Andersen.

– Den kanskje viktigste setningen for Kristiansen er at retten klart gir uttrykk for at retten ikke er i tvil om at Andersen var alene i Baneheia den 19. mai, 2000. Retten utelukker altså at Kristiansen kan ha vært med på drapene, skriver Meling i en sms til NTB.

– Dette er historisk sett den sterkeste formuleringen som er blitt Kristiansen til del, og som ikke bare innebærer at Kristiansen er frifunnet, men at han nå er fullstendig renvasket. Derfor er dommen svært viktig – også for Kristiansen, skriver advokaten videre.

Jan Helge Andersen selv forholdt seg nokså uttrykksløs da han fikk dommen tirsdag ettermiddag.

Lovens strengeste straff

Andersen er dømt til to års fengsel, som er det han maksimalt kunne dømmes til. Lovens strengeste straff i 2000 var 21 års fengsel. Siden han allerede har fått 19 års fengsel for ett av Baneheia-drapene, var han dermed bare to år fra å nå lovens maksimum.

Bestevenninnene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) var på badetur i det idylliske friluftsområdet Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 da de ble lokket med til et avsidesliggende og tilvokst område. Her ble de voldtatt, drept og skjult i terrenget.

Andersen har forklart at det var den tidligere kameraten Viggo Kristiansen som var initiativtaker, pådriver og den aktive part gjennom hele hendelsesforløpet. Forklaringen passet godt inn i bildet aktoratet tegnet av den dominerende og temperamentsfulle Kristiansen og makten han hadde over den stille og forsagte Andersen.

Da Kristiansen – etter å ha sonet nesten 21 år i fengsel – ble endelig frifunnet i 2022, var det ikke bare de tekniske bevisene som ble forkastet, men også Andersens forklaring.

Annonse

Jurist eller advokatfullmektig

De sentrale bevisene

Carlsen påpekte forklaringen til Andersen gjentatte ganger er endret på flere sentrale punkter. Han mener den framstår som «en tilpasset historie», som vanskelig lar seg forene med de øvrige bevisene i saken:

* Nye DNA-analyser viser funn av biologisk materiale fra Andersen på begge jentene. Funnene er forenlige med at de stammer fra overgrep. Det er derimot ikke gjort funn av DNA fra Viggo Kristiansen.

* Teledata er i realiteten et utelukkelsesbevis for Kristiansens del, ifølge aktor. Det har ikke vært mulig å gjøre målinger som tilsier at Kristiansens telefon var på åstedet. Den nærmeste basestasjonen som telefonen var koblet opp mot, dekker ikke åstedet.

* Sykkelen til Kristiansen var ikke parkert der Andersen hevder, mener aktor. Et spesielt sykkelinteressert vitne oppholdt seg på dette stedet og sa i retten at han var sikker på at han ikke så sykkelen der.