Ledige stillinger

Fant 69 stillinger

Deputy Director, Internal Market Affairs

Legal Counsel, Company Secretariat

Utgreiarar i Høgsterett

Advokat/Advokatfullmektig

Advokatfullmektig/Advokat Skatt og Struktur

PwC søker erfaren advokat innen eiendom og entreprise

Senioradvokat / Partner

Legal counsel

Politifullmektig / politiadvokat

Fag- og opplæringsansvarlig påtale / politiadvokat 2

IKT-Norge søker jurist / politisk rådgiver ekom & sikkerhet

Advokatene i Virke - Virke søker ny forretningsadvokat

To jurister med interesse for verdipapirmarkedet

Do you want to solve tough challenges for the global energy industry?

Ønsker du å jobbe med fornybar energi i et ledende advokatfirma?

Vil du bli nestleiar ved Haugaland og Sunnhordland tingrett?

Vil du bli nestleiar ved Møre og Romsdal tingrett?

Vil du bli nestleder ved Midtre Hålogaland tingrett

Vil du bli nestleder ved Østre Innlandet tingrett

Vil du bli nestleder ved Salten og Lofoten tingrett

Vil du bli nestleder ved Søndre Østfold tingrett

Nord-Troms og Senja tingrett har et ledig verv som Fast forsvarer

Vil du bli nestleder ved Sør-Rogaland tingrett?

Vil du bli nestleder ved Romerike og Glåmdal tingrett?

Konstitusjon som lagdommer i Borgarting lagmannsrett

Vil du bli dommer ved Sis-ja Nuortá - Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett ?

Gulating lagmannsrett har ledig ei fast stilling og eit vikariat i utgreiareininga

Stortingets utredningsseksjon søker ny seksjonsleder

Dommarfullmektig ved Sogn og Fjordane tingrett

Legal Counsel – Financial Management

Legal Counsel – Regulatory

Dommerfullmektig - Helgeland tingrett

Jurist - førstekonsulent

Har du interesse for skatt, avgift, selskapsrett eller kontraktsrett?

Er du vår nye leder for sakslederne i Oslo?

Vil du bli jordskiftedommer ved Trøndelag jordskifterett ?

Informasjonssjef i Høyesterett

Advokat/jurist

Spennende juridisk arbeid på EU/EØS-området

Advokat/ Advokatfullmektig

Politiadvokat

Stipendiatstilling ved forskningsprosjektet «Avvergeplikt i møte med partnervold»

Advokat/fullmektig i et spennende, dynamisk og tilbakelent advokatmiljø

Blir du Kartverkets nye juridiske direktør?

Advokatfullmektig/advokat innen finansregulatorisk og private equity

Advokatfullmektig til bank og finans

Vi du bli dommer ved Søndre Østfold tingrett ?

Vil du bli dommer ved Helgeland tingrett ?

Embete som jordskiftelagdommer ved Agder lagmannsrett

Læringsrik og meningsfull deltidsstilling for jusstudenter

Vil du jobbe med forbrukerrett i Forbrukerrådet?

Advokatfirmaet PwC søker advokater og advokatfullmektiger til vårt kontor i Trondheim

Jurist med interesse for fiskeri- og havbruksnæringen og offentlig forvaltning

Er du vår nye leder av Felles enhet for påtale?

I Deltas advokatseksjon er det ledig ett års vikariat som Advokatfullmektig/advokat

Simonsen Vogt Wiig, Stavanger søker advokater/ advokatfullmektiger

Vi ser etter advokater/-fullmektiger til flere fagområder

Juridisk utreder – fast stilling

Bull søker advokatfullmektig/advokat til private rettsforhold

Ekspedisjonssjef i Innvandringsavdelingen

3-5 åremålsstillinger som rettsfullmektig

Vi søker 2-3 advokater / advokatfullmektiger til vårt kontor på Lillehammer

Vi søker nye advokater/-fullmektiger til Advokatfirmaet Rogstad AS.

Advokatfullmektig - M&A og Capital Markets

Advokat - Corporate/M&A

Ønsker du å være en del av BAHRs arbeidsrettsgruppe?

Partneradvokat og advokat / advokatfullmektig

Vil du være en del av et fremgangsrikt team?

Vi søker advokat/advokatfullmektig til vår entrepriseavdeling