Ledige stillinger

Fant 42 stillinger

Er du vår nye advokat i Førde?

Competition & State Aid, Internal Market & Legal Trainees 2021/22

Jurist - offentlige anskaffelser

Vil du bryne deg på forretningsjuridiske spørsmål i sentrum av samfunnsdebatten?

Vil du bli dommer ved Oslo byfogdembete/Oslo tingrett?

Brenner du for HR-faget?

BDO Advokater i Stavanger søker flere dyktige og engasjerte advokater/ advokatfullmektiger

Lund & Co søker flere advokater/ fullmektiger

Vil du bli dommar ved Sunnhordland tingrett/Haugaland og Sunnhordland tingrett?

Vil du bli dommer ved Nord-Troms tingrett/Nord-Troms og Senja tingrett ?

Vil du bli dommar ved Hardanger tingrett/Hordaland tingrett?

Advokatfullmektig

Advokat / Advokatfullmektig

Seniorrådgiver - jurist

Dommerfullmektig - Rana tingrett, Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett

Vi søker advokat / advokatfullmektig

Bolig- og bygningsavdelingen søker jurist (seniorrådgiver)

Nordisk Skibsrederforening søker advokatassistent til transaksjonsteamet

Onsagers søker etter advokat spesialisert innen immaterialrett

Advokat/advokatfullmektig

Compliance and Legal Counsel

Prosedyreadvokat

Advokatfullmektig/advokat teknologi og personvern

Vil du bli sorenskriver (domstolleder) ved Nord Troms og Senja tingrett?

Vil du bli sorenskriver (domstolleder) ved Follo og Nordre Østfold tingrett?

Vil du bli sorenskriver (domstolleder) ved Trøndelag tingrett

Er du jurist og vil være med å påvirke forvaltningen på et område som er viktig for samfunnet?

Advokat/Advokatfullmektig

Spesialrådgiver/rådgiver innen personvern – inntil 1 års vikariat

Vil du bli domstolleder ved Indre og Østre Finnmark tingrett

Kommuneadvokat

Vi søker Prosedyreadvokat!

Advokat i Bryn Aarflot

Advokatfullmektig/advokat - Capital Markets og M&A

Har du erfaring fra arbeidsrett og forhandlinger?

Advokat i Konsernjuridisk avdeling i SpareBank 1 Gruppen AS

Kreftforeningens rettshjelp søker frivillige jurister / advokater

Ledig sommerjobb, praktikantstillinger og skriveplass for jusstudenter

Dommerembete i Norges Høyesterett

Advokatfullmektig / advokat offentlige anskaffelser

Advokater til vår Corporate avdeling

Er du Tech-nerd og jurist? Perfekt - vi trenger deg!