Ledige stillinger

Fant 34 stillinger

Advokat / advokatfullmektig innen familie- og arverett

Advokat / advokatfullmektig innen fast eiendom

Advokat/advokatfullmektig innen private equity, kapitalforvaltning og finansregulatorisk

Borgarting lagmannsrett har ledig fast stilling som juridisk utreder

Vi søker 1-2 advokater/advokatfullmektiger

Advokat / Advokatfullmektig søkes

Rådgiver - jurist

Fast embete som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Topplederstilling

Legal Counsel

Skriveplass for masterstudenter

Advokatfirmaet Robertsen AS søker advokatfullmektig

HR-sjef

Vi søker advokat med erfaring og advokatfullmektig

Vi trenger en jurist til Juridisk og anskaffelser i Statens vegvesen!

Fagdirektør (jurist)

Dommerfullmektig ved Aust-Telemark tingrett

Vi søker 1-2 advokater eller advokatfullmektiger

Advokat innen arbeidsrett

Vi søker advokater og advokatfullmektiger

Erfaren jurist med interesse for EU- og konkurranserett

Er du vår nye avdelingsjurist?

Dommerfullmektig ved Ringerike tingrett

Utgreiarar i Høgsterett

Vi søker etter advokatfullmektig / advokat

Partner(e)/Partnerkandidat(er) innen forretningsjus

Partner(e)/Partnerkandidat(er) bostyrer

Vi søker advokater til vårt Construction-team

Advokat med kompetanse innen selskapsrett og skatt

Forretningsadvokater søkes - Vest for Oslo

Vi søker advokater - arbeidsrett, arv og familie og erstatning

Advokat og advokatfullmektig til kontorfellesskap i Tønsberg

Vi søker advokater til vår eiendomsavdeling

Vi søker advokater til vårt entrepriseteam