Ledige stillinger

Fant 48 stillinger

Har du lyst til å bli en del av Team Thommessen, og jobbe i et miljø preget av samarbeid og nytenkning?

Ledig konstitusjon som embetsleder /førstestatsadvokat

Legal Officer - Internal Market Affairs - Financial Services

Har du lyst til å arbeide med forskningskontrakter for Universitetet i Oslo?

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Advokat/advokatfullmektig

Ledige verv til Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet

Vi søker kloke hoder

Legal Officer – Internal Market Affairs

Erfaring med ansvar i næring? Vi søker dyktig jurist/advokat

1-2 advokater / advokatfullmektiger søkes til vår avdeling for personskade og trygd

Trainee - Kommuneadvokaten

Er du nysgjerrig på verden og interessert i migrasjons- og utlendingsfeltet?

Jurist i Dagligvaretilsynet – Seniorrådgiver eller Fagdirektør

Vi søker jurist med noko erfaring og interesse for finansmarknaden, IKT og betalingstenester

Jurist til bank- og forsikringssektoren

Vil du være med å bygge norske teknologiselskaper?

Vil du jobbe som advokatfullmektig eller advokat i et utviklende og inkluderende miljø?

Seniorrådgiver – juss og teknologi

Har du erfaring eller interesse for offentlige anskaffelser og statsstøtte?

Vil du jobbe som advokat/advokatfullmektig ved kommune-Norges advokatkontor KS Advokatene?

Legal PhD-project concerning Preventive Policing on the Internet

Vil du bli jordskiftedommar ved Vestre Innlandet jordskifterett?

Vil du bli jordskiftedommar ved Telemark jordskifterett?

Vil du bli nestleder/tingrettsdommer ved Helgeland tingrett

Vil du bli nestleder/tingrettsdommer ved Follo og Nordre Østfold tingrett?

Vil du bli dommer ved Østre Innlandet tingrett?

Vil du bli dommar ved Haugaland og Sunnhordland tingrett?

Embete som lagdommer ved Agder lagmannsrett

Vil du bli dommer ved Salten og Lofoten tingrett?

Vi søker advokater/advokatfullmektiger

Har du lyst til å jobbe med spennande juridiske oppgåver på arbeidsmiljøområdet?

Fast embete som statsadvokat

Ledige konstitusjoner som statsadvokater

Work as a lawyer in a company that is committed to sustainability and the environment?

Konkurranserettsadvokat

Advokat / advokatfullmektig søkes til vår avdeling for arbeidsliv og virksomhetsstyring

Ledig stilling som advokatfullmektig / advokat

Ønsker du å jobbe med erstatning- og forsikringsrett i et spennende fagmiljø?

Er du jurist/advokat og vil motvirke utnyttelse og menneskehandel i arbeidslivet?

Legal Counsel

Er du advokat eller advokatfullmektig, og vil jobbe i et firma som verdsetter dyktighet, samarbeidsglede, engasjement og humor?

Advokat / Advokatfullmektig innen EU- og konkurranserett

Vi søker 1-2 advokater/advokatfullmektiger

Er du nyutdannet og brenner for både teknologi og business?

Vi søker advokat/advokatfullmektig til vår avdeling for skatt og avgift

Jurist/Advokat med interesse for boligsalg?

Vi har ledig kontorplass til advokater