Ledige stillinger

Fant 48 stillinger

Leder og nye medlemmer (bistilling) til Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Virke søker advokat med prosedyreerfaring

Embete som jordskiftedommar ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Embete som jordskifterettsleder ved Helgeland jordskifterett

Dommerfullmektig ved Sør-Rogaland tingrett

Embete som tingrettsdommer ved Agder tingrett

Saksbehandlere til UNEs saksavdeling

Rådgiver i byggeprosesseksjonen

Seniorrådgiver/fagdirektør- Arbeidsrett ved HR

Legal Administrator, Hydro Rein

Assisterande avdelingssjef (mellombels)

Embete som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett

Vi søker advokatfullmektig / advokat

Ledig verv som fast forsvarer Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett

Har du lyst til å bruke din arbeidsrettskompetanse i en organisasjon etablert av partene i arbeidslivet?

Ledige stillinger i vårt Compliance & Crisis Management-team

Jurist ved REK nord

Nyutdannede og erfarne jurister til 4-6 åremålsstillinger som rettsfullmektig

Studentmedarbeider / kveldssekretær hos KS Advokatene - Kommune-Norges advokatkontor

Jurist arbeidsrett

Politiadvokat - Felles enhet for påtale

Saksbehandler ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Vil du jobbe med personvern i Datatilsynet?

Vil du jobbe med menneskerettigheter i Etikkrådets sekretariat?

Vil du jobbe med en av Norges sterkeste merkevarer?

Compliance Officer

Senior Legal Counsel

Dommerfullmektig ved Vestfold tingrett

Advokatkontoret i NBBL har ledig stilling som advokat (advokatfullmektig)

Legal Counsel (Advokat) - Corporate Finance

Vil du jobbe med offentlige anskaffelser i Selmer?

Praktikant

Advokatfullmektig Kapitalforvaltning og private equity

Verv som fast forsvarer ved Midtre Hålogaland tingrett

Direktør Barneverns- og helsenemnda

Er du vår nye kollega hos Kommuneadvokaten i Sandefjord kommune?

Advokat / advokatfullmektig

Embete som jordskiftedommer ved Nord-Troms jordskifterett

Advokatfirmaet RIISA søker advokat / advokatfullmektig

Head of Legal

Vi søker advokatfullmektiger til vårt skatteteam

Forretningsadvokat

Embete som jordskiftedommar ved Hordaland jordskifterett

Advokat eller advokatfullmektig med interesse for prosedyre

Embete som førstelagmann ved Frostating lagmannsrett

Er du jurist og vil bidra til at kreftrammede får én bekymring mindre? Bli frivillig jurist i Kreftforeningen

Vi søker advokatfullmektig

Advokatfullmektig / advokat søkes