Ledige stillinger

Fant 53 stillinger

Barneombud

Legal Counsel

Konstitusjon som tingrettsdommar ved Hordaland tingrett

Sterke fagfolk til pensjons- og familieområdet i Arbeids- og velferdsdirektoratet!

Vil du være med på laget til BDO Advokater når vi utvider satsingen på insolvens og restrukturering?

Embete som tingrettsdommar ved Møre og Romsdal tingrett

Embete som tingrettsdommer ved Søndre Østfold tingrett

Juridisk direktør

Advokat / advokatfullmektig

Vi søker advokater / advokatfullmektiger som ønsker nye og spennende utfordringer!

Vi søkjer nye tilsette til arbeidet med havvind

Har du lyst til å lede Juridisk avdeling i Norges største helseteknologimiljø?

Jurist med kompetanse innen arbeidsrett (fast stilling)

Advokat / advokatfullmektig

Motiveres du av å finne gode løsninger? Bli en del av vårt team med engasjerte og faglige dyktige meklere i MEKLE!

Vi søker erfaren advokat til vår avdeling for familie, arv og skifte

Rådgiver/ namsfullmektig fast stilling og vikar, Namsfogden i Innlandet

Jurist (seniorrådgiver) til Trafikksikkerhetsseksjonen

Politifullmektig / politiadvokat / politiadvokat 2

Dommerfullmektig ved Vestfold tingrett

Dommerfullmektig ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Dommarfullmektig ved Sogn og Fjordane tingrett

Brækhus er i rask vekst og vi trenger 10 nye advokater!

Advokat / advokatfullmektig

Vi søker inntil fire juridiske seniorrådgivere til et av Innlandets fremste juridiske fagmiljøer

Spesialrådgiver Arbeidslivsavdelingen

CLP søker advokat/advokatfullmektig innen tvisteløsning og prosedyre

To dommerembeter i Norges Høyesterett

Dommarfullmektigar ved Hordaland tingrett

Har du juridisk kompetanse og interesse for personvern?

Legal Officer - State Aid

Studentvikariat sommeren 2024

Jordskifterettsleder ved Trøndelag jordskifterett

Vi søker advokat/advokatfullmektig

Vi søker 2-3 advokater / advokatfullmektiger

Embete som tingrettsdommer ved Buskerud tingrett

To embeter som tingrettsdommer ved Agder tingrett

To embete som lagdommar ved Gulating lagmannsrett

Legal Junior Professionals 2024/25

Jordskiftedommer ved Helgeland jordskifterett

Jordskifterettsleder ved Helgeland jordskifterett

Embete som tingrettsdommer ved Vestre Finnmark tingrett

Embete som tingrettsdommar ved Vestre Innlandet tingrett

Advokat/-fullmektig

Er du jurist og vil bidra til at kreftrammede får én bekymring mindre?

Advokat | Trondheim| M&A og Entreprise

Advokatfullmektig | Trondheim

Advokat | Advokatfullmektig | Tromsø | Arbeidsrett, Entreprise og Offentlige Anskaffelser

Advokat | Advokatfullmektig | Bergen

Advokat | Advokatfullmektig | Oslo | EU-/EØS- og konkurranserett

Advokat | Advokatfullmektig | Oslo | M&A

Advokat | Oslo | Eiendom

Advokat | Advokatfullmektig | Tønsberg