Ledige stillinger

Fant 46 stillinger

Juridiske saksbehandlere - seniorrådgiver og førstekonsulent

Rådgiver/seniorrådgiver i Kommunalavdelingen

Seniorrådgivere og rådgivere til nyetablert seksjon for åpenhetsloven

Leder til nyetablert seksjon for åpenhetsloven

Vil du være med å utgjøre en forskjell? Ledig stilling som seksjonsleder ved påtaleseksjon Helgeland

Advokat | Advokatfullmektig Forsikring - Oslo

Er du en organisasjonsinteressert jurist med engasjement for ideell sektor?

Vi søker flere advokater - Bedrift / corporate

Saksbehandler / Rådgiver ved Vestre Viken jordskifterett

Dommerfullmektiger ved Romerike og Glåmdal tingrett

Konstitusjon som tingrettsdommer ved Romerike og Glåmdal tingrett

Er du dreven innen forretningsjus eller selskapsrett? Vi søker Konsernjurist

Vil du bli dommar ved Telemark tingrett?

Advokat / Advokatfullmektig

Dommerfullmektig ved Nord-Troms og Senja tingrett

Rådgiver / Seniorrådgiver til ny Juridisk avdeling

Tre advokatfullmektiger

Vil du bli jordskiftedommar ved Sogn og Fjordane jordskifterett?

Embete som lagmann ved Gulating lagmannsrett

Legal Counsel

Konstitusjon som tingrettsdommer ved Agder tingrett

Politifullmektig / politiadvokat

Vil du bli dommer ved Follo og Nordre Østfold tingrett?

Vi søker jurist med interesse for arve- og tingsrett

Vi søker etter advokat til vårt kontor i Ski

Førsteamanuensis i rettsvitenskap med vekt på skatterett og/eller avgiftsrett

Vi søker advokatfullmektig / advokat til avdelingskontor på Frøya

Nå har du mulighet til å jobbe med spennende juridiske oppgaver på integreringsområdet.

Advokat / Advokatfullmektig

Vi søker etter advokater og advokatfullmektig

Jurist ved NTNU

Inntil 2 stillingar som rådgjevar (saksleiar)

Compliance-ansvarlig

Vårt kontrakts- og entrepriseteam fortsetter å vokse!

Ledig stilling som juridisk seniorrådgiver

Embete som lagmann ved Eidsivating lagmannsrett

Vil du bli dommar ved Vestre Innlandet tingrett?

Juridisk kyndige rettsmedlemmer - fire til seks embeter og to til tre konstitusjoner

Ally. Advokater søker advokater til hverdagsjuridisk rådgiving innen selskapsrett og familie-, arv-, og skifterett

Advokatfullmektiger - Oslo - Tromsø - Haugesund - Hamar

Advokat / Advokatfullmektig Næringseiendom

Advokat / Advokatfullmektig Tvisteløsning

Nordic Legal Counsel

Vi søker erfarne advokater innen skatt

Vi søker advokater med kompetanse innen selskapsrett, verdipapirrett og transaksjoner

Vil du bli dommer ved Midtre Hålogaland tingrett?