Ledige stillinger

Fant 53 stillinger

Studentengasjement for jusstudent

Head of Group Compliance

Vi søker foretaksadvokat / foretaksjurist

Head of Group Tax

Advokat / advokatfullmektig

Jurist – vergemål

Stilling som dommerfullmektig i Oslo tingrett

Har du interesse for teknologi og digitalisering?

Vi søker advokat til Peabs virksomhet i Norge

Kommuneadvokat i Kristiansand kommune

BDO Advokater i Stavanger er i sterk vekst og søker en dyktig og engasjert advokat/ advokatfullmektig

Konstitusjon som tingrettsdommer

Sweco søker ny kollega til ett av Norges største fagmiljøer innen byggesak og eiendomsrådgivning

Vi søker jusstudent til 20 % stilling

Jurist

(Senior) Compliance Officer - Investeringsstjenester

(Senior) Compliance Officer - Divisjon AML, ABC & Sanctions

Konstitusjon som tingrettsdommar ved Møre og Romsdal tingrett

Dommarfullmektig – Møre og Romsdal tingrett

Konstitusjon som tingrettsdommar ved Møre og Romsdal tingrett

Konstitusjon som tingrettsdommer ved Agder tingrett

Dommerfullmektig Agder Tingrett

Politiadvokat II, Politiadvokat og Politifullmektig

Politiadvokat II, Politiadvokat og Politifullmektig

Er du vår nye Rådgiver/Seniorrådgiver - jurist

Vi søker advokater med kompetanse innen selskapsrett og transaksjoner

Advokat - M&A, selskapsrett mv

Senior Compliance Officer - Konsernfinans og Corporate Center

Senior Legal Officer

Bli del av Wikborg Reins Capital Markets- og M&A-team

Vi søker etter nyutdannede og erfarne jurister til 3-5 åremålsstillinger som rettsfullmektig

Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS søker flere gode advokatkollegaer

Vil du jobbe med strafferett i et faglig sterkt og hyggelig miljø?

Ledige stillingar som politiadvokat/politifullmektig

Vil du bli dommer ved Oslo tingrett?

Jurister (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver) Fast og vikariat

RSM Advokatfirma søker advokat/advokatfullmektig

Vil du bli jordskiftedommer ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett?

Vil du bli dommer ved Trøndelag tingrett?

To embeter som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett

Vi søker dyktig og engasjert advokat til juridisk avdeling i Handelsbanken

Vil du jobbe med familie- og arverett i et hyggelig og faglig sterkt miljø?

Partner / Advokat

Director - Competition and State Aid Directorate

SGBV Prosecution Expert, UNMISS South Sudan

Vi søker to-tre advokater / advokatfullmektiger innenfor tvisteløsning og etterlevelse (anti-hvitvasking)

Entur søker advokat

Advokat/Advokatfullmektig innen skatt-, avgift- og selskapsrett

Arbeidsliv og virksomhetsstyring søker dyktige lagspillere

Advokater / advokatfullmektiger – Corporate/M&A, Skatt og Entreprise

Vi søker forretningsjuridisk partner/advokat til å videreutvikle vårt advokatfirma

Er du advokat og vil jobbe i et firma som verdsetter dyktighet, samarbeidsglede, engasjement og humor?

Er du den kollegaen vi leter etter?