Personvernnemnda behandler klager over vedtak fattet av Datatilsynet, og opprettes for fire år av gangen. Av de sju syv faste medlemmene, med personlige stedfortredere, fra forrige periode, fortsetter seks også i kommende periode.

Leder for nemnda forblir Mari Bø Haugstad, som til daglig leder Hedmarken tingrett. Hun har lagdommer og riksmekler Mats W. Ruland som personlig stedfortreder. De øvrige medlemmene er
 • Professor Bjørnar Borvik, nestleder
  Tingrettsdommer Gunn Elin Lode, personlig stedfortreder
 • Advokat Line Coll, medlem
  Rådgiver Eirik Løkke, personlig stedfortreder
 • Advokat Hans Marius Graasvold, medlem
  Fagdirektør Maryke Silalahi Nuth, personlig stedfortreder
 • Overlege Ellen Økland Blinkenberg, medlem
  Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, personlig stedfortreder
 • Seniorrådgiver Hans Marius Tessem
  Professor Petter Bae Brandtzæg, personlig stedfortreder
 • Professor Morten Goodwin, medlem
  CTO Simen Sommerfeldt, personlig stedfortreder

Sistnevnte er nye i nemnda.