Forslaget vil ikke gjelde for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Loven er et midlertidig tiltak knyttet til pandemien, og skal gjelde frem til 10. november 2021.

Advokatforeningen påpekte i høringsrunden at næringslivet har hatt mer enn ett år på seg til å tilpasse seg covid-19-situasjonen, men støttet likevel forslaget om utsatte frister.

Se proposisjonen her