Den tidligere lederen for Nordmøre tingrett, sorenskriver Ole Ingar Ødegård, ble i Gulating lagmannsrett fullstendig renvasket for tiltalen om at han skulle ha forklart seg usant i forbindelse med en habilitetsvurdering.

Les: Tidligere sorenskriver fullstendig frifunnet for anklagen om å lyve til lagmannsretten

Påtalemyndigheten valgte før jul å anke over saksbehandling og rettsanvendelse, men onsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg at det ikke er tilstrekkelig grunn til å fremme anken.

Annonse

Legal Advisers - Legal & Executive Affairs

Mistet lagdommerjobb

– Dette var helt som forventet etter den meget grundige dommen i Gulating lagmannsrett. Samtidig er det selvsagt en stor lettelse for sorenskriveren at saken med dette er endelig avsluttet, sier Halvard Helle, som har vært forsvarer i saken.

Sorenskriveren var opprinnelig innstilt til et embete i Frostating lagmannsrett da prosessen mot ham startet, men valgte senere å trekke sitt kandidatur. Da påtalemyndigheten tok ut tiltale, ble han suspendert fra dommerembetet.

– Hva nå videre for Ødegård, og for stillingen hans? Er det aktuelt å rette krav for urettmessig rettsforfølgning?

– Vi får ta alt dette i tur og orden. Beslutningen fra ankeutvalget innebærer i alle fall at det nå er mulighet for å se fremover mot lysere tider, sier Helle.

Bakgrunnen for prosessen mot Ødegård, var at han i 2018 var dommer i en barnefordelingssak i Nordmøre tingrett. Senere oppsto det en diskusjon om han hadde vært inhabil. Grunnlaget skulle være at han tidligere hadde hatt et forhold til en kvinne i barnevernet. I den anledning avga han en erklæring, og tiltalen var basert på at han her skulle ha forklart seg usant om forholdet.

Frikjent på fire grunnlag

Lagmannsretten kom for det første til at han ikke hadde forklart seg uriktig, for det andre til det uansett ikke ville vært forsettlig, og for det tredje til at om han så skulle ha forklart seg uriktig med forsett, så var det tatt ut tiltale etter feil paragraf. Og hadde man brukt riktig paragraf, nemlig falsk forklaring i stedet for «uriktig erklæring bestemt til bruk som bevis», så ville heller ikke den vært overtrådt, mente Gulating.

– Dommen er en fullstendig renvaskelse av min klient. Hans forklaring er fullt ut lagt til grunn, og forsøkene på å skandalisere ham har retten funnet å se helt bort fra. Saken har hatt store menneskelige omkostninger, og mediepresset har vært ualminnelig belastende. Likevel har rettferdigheten nå seiret. Dommen viser klart at det aldri skulle ha vært tatt ut tiltale, sa Halvard Helle etter frifinnelsen i november.