• Rett24 er en nyhetsavis, ikke et tidsskrift. Vi vil derfor prioritere kronikker med et konkret og aktuelt budskap, fremfor generelle analyser.
  • Selv om det er ubegrenset plass på internett, ønsker vi at kronikkene begrenser seg til MAKSIMALT 6000 tegn (med mellomrom). Optimal lengde er inntil 4500 tegn. Om det er absolutt nødvendig å overstige dette, noe det fra tid til annen vil være, vil vi gjerne at det begrunnes. De fleste nyhetsartikler på Rett24 er, til sammenligning, mellom 3000 og 5000 tegn lange. Man får sagt mye på 5000 tegn.
  • Rett24 bruker ikke fotnoter. Lag heller lenker i teksten.
  • Vi stiller ingen krav til formalkompetanse, men Rett24 har ingen mulighet til, eller ønske om, å drive selvstendig faglig kvalitetssikring av innlegg. Vi foretrekker derfor at forfatteren har en viss grad av spisskompetanse på temaet som omtales.
  • Vi foretrekker at kronikker har én eller to forfattere. Tre går, men da vil vi gjerne at behovet begrunnes. Skal det være flere enn dette, må én velges som hovedforfatter, mens de andre står oppført som medforfattere i teksten.

Generelle skrivetips:

  • Husk at du får litt færre lesere for hvert avsnitt. Begynn med konklusjonen, og skriv med fallende viktighet. Å spare det beste poenget til slutt er ikke lurt.
  • Ikke lim inn lange sitater fra kildene. Bruk heller lenker og egne omskrivninger. Sitér bare helt sentrale ord og setninger direkte.
  • Ikke gjenta samme poeng flere ganger, samme hvor godt det er.
  • Hvis du stiller et spørsmål i teksten, bør du også besvare det. De fleste som stiller et spørsmål i en kronikk gjør det fordi de har en mening om hva svaret bør være. Leseren vil gjerne høre meningen din.

Innlegg tas gladelig imot på [email protected].