Holm ble ansatt som advokatfullmektig i Lund & Co i 2016. I 2019 hadde hun permisjon for å være utreder ved Borgarting lagmannsrett. Hun kom tilbake til Lund & Co i 2020, og jobber særlig med fast eiendom, forvaltningsrett, eiendomsskatt, tvisteløsning, samiske og andre menneskerettslige spørsmål.

Holm har siden 2022 vært medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og fra 2024 leder hun ICJs fagutvalg for klima, miljø- og urfolksrett.