– Saken er enormt belastende for familien. Gjennom dette intervjuet ber vi om ro til den videre sorgprosessen. Det har vært mange henvendelser den siste tiden, spesielt fra mediene. Nå håper vi i familien at alt som kan besvares, er besvart.

Det sier Ingeborg Christiansen i et lengre intervju med Stavanger Aftenblad mandag. Christiansen, som er advokat i CMS Kluge, har i samråd med den øvrige familien valgt å fortelle detaljert om både om farens valg om å avslutte livet, og ukene som er gått siden det enorme bedrageriet kom for en dag.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Vil bidra til åpenhet

– Vi velger å stille opp for å bidra til åpenhet rundt en sak som involverer enormt mange og som det snakkes om i hele Norge. Forhåpentlig kan dette intervjuet bidra til å stoppe rykter – og ikke minst få fram hvordan sjokket tok oss, sier Christiansen til avisen, som for tiden er sykmeldt under påkjenningen.

Sist uke uttalte Økokrim at de etterforsker saken, der de varslede kravene nå summerer seg til over 600 millioner kroner. Pengene stammer personer som tilsynelatende er blitt lurt til å tro at de lånte ut penger til skyhøy rente, til personer som trengte kontanter raskt. I virkeligheten fantes det ingen låntakere, og hvor pengene har tatt veien er ikke kjent.

Les: Bull Årstad-partnerne kan bli reddet av signaturregler

Bytter navn

Mannen har etter alt å dømme gjennom mange år brukt firmaet Bull Årstad som garantist for at lånene ville bli tilbakebetalt. Bull Årstad anmeldte forholdet i mai.

– Det begynte allerede en liten uke før. Far hadde fått noen telefoner og varsler som gjorde at han visste at hans store, mørke hemmelighet var i ferd med å sprekke. En hemmelighet han ikke klarte å møte. Stoltheten hans var for stor – og han valgte heller å la de han elsket mest ta støyten. I avskjedsbrevet skriver han at han ikke snakket sant og ikke klarte å stå i dette, sier Christiansen, som også opplyser at hun nå har byttet etternavn for å få distanse til det som er skjedd.