Advokatselskapet Bull Årstad anmeldte den nå avdøde advokaten i mai. Tirsdag varslet Økokrim at de har besluttet å åpne etterforskning av mulige bedragerier. Avdøde forlot Bull Årstad fra nyttår, etter at han tilsynelatende har brukt misbrukt firmaet til å lure långivere for mange hundre millioner kroner.

Bull Årstads daglige leder Lars Kåre Pedersen opplyste før helgen at firmaet nylig oppdaget at den tidligere partneren hadde avgitt uriktige erklæringer på advokatfirmaets brevark. I erklæringene fremstår det som om firmaet innestår for riktig tilbakebetaling av långivernes investerte kapital.

«Dette kan ha påført et ukjent antall investorer og vårt firma risiko for økonomisk tap», skrev Bull Årstad. Pedersen skriver til Rett24 at de nå er representert av Advokatfirmaet Henriksen & Co.

Delt ansvar i firmaet

På firmaets hjemmeside opplyste Bull Årstad tirsdag at firmaet er organisert slik at andre deltakere i selskapet har begrenset ansvar for hverandres forpliktelser, ved at det kreves flere signaturer.

«Det fremgår av det offentlige foretaksregisteret at Bull Årstad kun er forpliktet når tre deltakere i fellesskap har signert. Erklæringene vi har sett så langt i saken om den tidligere deltakeren i Bull Årstad inneholder ikke tre signaturer», skriver firmaet.

Bård Ivar Koppang fra Selmer representerer rundt 40 av kravshaverne, og opplyser at de nå jobber med å finne ut hvem som skal ende med regningen.

– Vi har mottatt forsikringspoliser fra de involverte, og fremmet krav mot Gjensidige for de kravene som er kommet inn. Selv om saken er uvanlig i sin karakter og sitt omfang, er dette en ordinær prosess som vi jobber videre med, sier Koppang.

– Er det dekning i forsikringspolisene for krav i den størrelsesorden det her er snakk om?

– Det er for tidlig å si om det er dekning i forsikringen.

– Bull Årstad er organisert som et DA. I hvilken grad er det aktuelt å fremme krav mot de andre partnerne i firmaet?

– Det kan jeg ikke kommentere. Det jeg kan si er at det er mange ulike rettslige grunnlag som må forfølges, mot ulike potensielle ansvarlige.

Advokatfirma Bull Årstad er et DA med 10 deltakere, som i fjor omsatte for til sammen 32,7 millioner kroner.

Annonse

Arbeidsrettsadvokat til internasjonalt advokatfirma

Små verdier i boet

Bostyrer Flemming Karlsen opplyser at det fortsatt jobbes med å skaffe oversikt over størrelsen på kravene.

– Anmeldte krav utgjør nå over 600 millioner, men det kan fort endre seg, fristen for å melde krav er ikke utløpt.

– I hvilken grad har dere fått oversikt over hvilke verdier som kan sikres?

– Det vil jeg ikke gå i detalj på ennå. Det er verdier i boet, men på ingen måte i den størrelsesorden som kravene utgjør, sier Karlsen. 

Mulig personlig ansvar

Professor Johan Giertsen ved UiB sier det er mange spørsmål som må avklares før man kan vurdere de andre deltakernes mulige personlige ansvar for et eventuelt udekket erstatningskrav mot Bull Årstad, både selskapsrettslige og erstatningsrettslige.

– Det kan få betydning om firmaet følger vanlige signaturregler i selskapsloven, eller andre ordninger. Det er også et spørsmål om transaksjonene er å anse som innenfor advokatvirksomhet. Långivernes egen aktsomhet kan bli et tema, og det samme kan aktsomheten til både revisor og eventuelt daglig leder, sier Giertsen.

Økokrim opplyste tirsdag at de har vært kjent med saken fra en tidlig fase, og at de samarbeider med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Det vil også bli brukt ressurser fra Sør-Vest politidistrikt.