I fjor gjennomførte Sivilombudet et uanmeldt besøk til de 21 ventecellene i Oslo tinghus. Ombudet hadde en rekke kritiske innvendinger i lys av EMKs forbud mot umenneskelig behandling, blant annet knyttet til størrelsen på cellene, manglende tilgang til dagslys og knappe innredning. «På grunn av belastningen med å sitte i ventecelle, valgte en del innsatte å gi avkall på sin rett til å være til stede under rettsmøtet», skrev ombudet.

«Funnene er bekymringsfulle og viser at dagens situasjon vil kunne gi risiko for brudd på menneskerettighetene», skrev Dommerforeningens fagutvalg for menneskerett på Rett24 i vår.

Annonse

Elden søker flere advokater i Bergen og Haugesund

Stengte umiddelbart

Siden den gang har ett av utvalgets medlemmer fått omvisning i de nesten helt nye cellene i Drammen tinghus. Tinghuset åpnet i fjor sommer, og nå stilles det spørsmål om de samme problemstillingene som ombudet påpekte i Oslo, også gjør seg gjeldende i Drammen.

Som en konsekvens av dette har sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud besluttet å stenge cellene med, inntil videre.

– Jeg hadde ikke lyst til å risikere det Oslo tingrett opplevde. Når det reises spørsmål om det er brudd på menneskerettighetene, så må vi foreta en vurdering før vi kan konkludere. Før de tas i bruk igjen må vi gjerne høre hva politiet og Kriminalomsorgen tenker om dette, sier Taraldsrud, som nå har bedt om et møte med Kriminlaomsorgen om problemstillingen.

Korte opphold

Det som skiller ventecellene fra vanlige celler, er at de normalt er i bruk for veldig korte perioder, typisk ved ankomst til tinghuset på morgenen, og i pausene. Inntil videre benytter tingretten nå ordinære tilstøtende rom, i stedet for celler. 

– Cellene har nå vært stengt i 14 dager, og foreløpig er ikke problemstillingen kommet på spissen. Men det kan i visse situasjoner være behov for å ha innsatte i celler, og da må vi diskutere hvordan vi skal gjøre det. De er jo ikke lenge på cellene av gangen, men hvis de er så klaustrofobiske at det stilles spørsmål etter EMK, så vil ikke jeg bidra til det.

Annonse

Senior Legal Counsel/Legal Counsel

– Bra

Dommerforeningen sier at de mener det er behov for å endre arealveilederen som blir brukt ved bygging av nye tinghus.

– Vi i utvalget er kjent med at ventecellene i nye Drammen tinghus er små og har en utforming som ikke gir tilfredsstillende forhold for dem som fremstilles til rettsmøter der. Det er derfor bra at sorenskriver Taraldsrud har besluttet at cellene foreløpig ikke skal benyttes, sier lagdommer Anne Horn, som leder foreningens faggruppe for menneskerett.

– Etter vårt syn understreker situasjonen viktigheten av at de fremstiltes rettigheter må ivaretas når nye tinghus planlegges og bygges, sier Horn.