Hun arbeider med transaksjoner, leiekontrakter og løpende bistand til eiendomsbesittere, opplyser CLP.