Han arbeider primært med transaksjoner for noterte selskaper og børs- og verdipapirrettslige spørsmål, opplyser CLP.